Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Бруханський Р. Ф., Шандрук С. К. Обліково-соціальні параметри диференціації та забезпечення стратегій аграрних підприємств

Бруханський Р. Ф., Шандрук С. К. Обліково-соціальні параметри диференціації та забезпечення стратегій аграрних підприємств

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 657:338.43

Р. Ф. Бруханський, д. е. н., доцент,
С. К. Шандрук, д. психол. н., доцент

ОБЛІКОВО-СОЦІАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних основ стратегій функціону-вання аграрних підприємств України. Ідентифіковано проблему відсутності єдиної класифікації стратегій аграрного бізнесу. Розроблено модель консолідації обліково-аналітичної інформації для потреб стратегічного менеджменту в розрізі видів стратегій. Диференційовано основні виміри акумулювання облікової інформації стратегічного змісту.

Ключові слова: стратегія підприємства; класифікація стратегій; типи та види стратегій; стратегічний менеджмент; обліково-аналітичне забезпечення стратегій.


Р. Ф. Бруханский, д. э. н., доцент,
С. К. Шандрук, д. психол. н., доцент

УЧЕТНО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЙ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретико-методических основ стратегий функционирования аграрных предприятий Украины. Идентифицирована проблема отсутствия единой классификации стратегий аграрного бизнеса. Разработана модель консолидации учетно-аналитической информации для потребностей стратегического менеджмента в разрезе видов стратегий. Дифференцированы основные измерения аккумулирования учетной информации стратегического содержания.

Ключевые слова: стратегия предприятия; классификация стратегий; типы и виды стратегий; стратегический менеджмент; учетно-аналитическое обеспечение стратегии.


R. F. Brukhanskyi, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,

S. K. Shandruk, Doctor of Psychological Sciences,
Associate Professor

ACCOUNTING-SOCIAL PARAMETERS OF DIFFERENTIATION
AND PROVIDING THE STRATEGIES OF AGRARIAN ENTERPRISES

Abstract. The article is devoted to the research of theoretical-methodical bases of strategies of functioning agrarian enterprises in Ukraine. A problem of absence of unified classification of strategies of agrarian business has been identified. The model of consolidation of the accounting-analytical information for the needs of strategic management in types of strategies has been designed. The main dimensions of accumulating the accountіng information of strategic content have been differentiated.

Keywords: enterprise strategy; classification of strategies; types and kinds of strategies; strategic management; accounting-analytical support of strategies.

Читати 6013 разів Останнє редагування Субота, 07 січня 2017 09:44
 

Зараз on-line

На даний момент 65 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні29
mod_vvisit_counterВчора6068
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні7898
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні61593
mod_vvisit_counterВ цьому місяці224758
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6958099