Версія для друку

Волот О. І. Комунікаційні аспекти обліку в умовах розподіленої системи обробки даних

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 657:004.896:331.103.255

О. І. Волот, к. е. н., доцент

КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ В УМОВАХ РОЗПОДІЛЕНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ДАНИХ

Анотація. Розглянуто комунікаційні аспекти обліку з погляду автоматизованої системи обробки інформації, виявлені підходи та можливості організації інформаційних систем на основі застосування розподіленої системи обробки даних.

Ключові слова: розподілена система обробки даних (РСОД); автоматизовані робочі місця бухгалтера (АРМБ); обліковий процес; база даних (БД); інформаційна система (ІС).

 

Е. И. Волот, к. э. н., доцент

КОММУНИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА В УСЛОВИЯХ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Анотація. Рассмотрены коммуникационные аспекты учета с точки зрения автоматизированной системы обработки информации, выявлены подходы и возможности организации информационных систем на основе применения распределенной системы обработки данных.

Ключові слова: распределенная система обработки данных (РСОД); автоматизированные рабочие места бухгалтера (АРМБ); учетный процесс; база данных (БД); информационная система (ИС).

 

O. І. Volot, Сandidate of Economic Sciences,
Associate Professor

COMMUNICATIONS ASPECTS OF ACCOUNTING IN CONDITIONS OF DISTRIBUTED SYSTEMS DATA PROCESSING

Abstract. Considered communication aspects of accounting in terms automated information processing sys-tem, detected approaches and capabilities organization of information systems through the use of distributed data processing system.

Keywords: distributed data processing system (DDPS); workstations accountant (WSA); your process; Data-base (DB); information system (IS).

Читати 3573 разів Останнє редагування Субота, 07 січня 2017 10:16