Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Ткаченко Н. В., Харченко А. М. Моделювання роздрібного кредитного продукту на основі життєвого циклу клієнта

Ткаченко Н. В., Харченко А. М. Моделювання роздрібного кредитного продукту на основі життєвого циклу клієнта

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 336.774

Н. В. Ткаченко, д. е. н., професор
А. М. Харченко, к. е. н.

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОГО КРЕДИТНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КЛІЄНТА

Анотація. В статті обґрунтовано необхідність визначення оптимального розміру процентної ставки при моделюванні кредитного продукту. Доведено, що банківські установи у своїй кредитній діяльності повинні знаходити оптимальну величину процентних ставок, що враховує інтереси учасників кредитних відносин, зокрема через їх диференціацію за окремими напрямками. Здійснено оцінку доцільності впровадження нового кредитного продукту за ануїтетною та диференційованою схемами погашення боргу.

Ключові слова: роздрібний кредит; процентна ставка; життєвий цикл; кредитний продукт; ануїтетний платіж; диференційований платіж; конструювання роздрібних кредитних продуктів.

 

Н. В.Ткаченко, д. э. н., профессор
А. Н. Харченко, к. э. н.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КЛИЕНТА

Аннотация. В статье обоснована необходимость определения оптимального размера процентной ставки при моделировании кредитного продукта. Доказано, что банковские учреждения в своей кредитной деятельности должны находить оптимальную величину процентных ставок, учитывающий интересы участников кредитных отношений, в частности из-за их дифференциацию по отдельным направлениям. Осуществлена оценка целесообразности внедрения нового кредитного продукта по аннуитетной и дифференцированной схемам погашения долга.

Ключевые слова: розничный кредит; процентная ставка; жизненный цикл; кредитный продукт; аннуитетный платеж; дифференцированный платеж; конструирование розничных кредитных продуктов.


N. V. Tkachenko, Doctor of Economic Sciences, Professor
A. M. Kharchenko, Candidate of Economic Sciences

SIMULATION OF RETAIL CREDIT PRODUCTS
THE LIFE-CYCLE CUSTOMER

Abstract. In the article the necessity of determining the optimal size of the interest rate in modeling the credit product. It is proved that the banking institutions in their lending activities must find the optimal value of the interest rate, taking into account the interests of participants of credit relations, in particular because of their differentiation in certain areas. The estimation of the feasibility of the introduction of a new credit product for annuity and differentiated scheme of repayment of debt.

Keywords: retail credit; interest rate; life cycle; loan product; annuity payment; differentiated payment; construction of retail loan products.

Читати 4514 разів Останнє редагування Субота, 07 січня 2017 10:26
 

Зараз on-line

На даний момент 61 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1839
mod_vvisit_counterВчора4413
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні6252
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні35973
mod_vvisit_counterВ цьому місяці42225
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці198817
mod_vvisit_counterРазом4844525