Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Naumov A. B., Panyuk T. P., Danylchenko L. I. The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine

Naumov A. B., Panyuk T. P., Danylchenko L. I. The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 368.9.06

A. B. Naumov, Doctor of Economic Sciences, Professor,
T. P. Panyuk, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
L. I. Danylchenko, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

THE IMPACT OF SOCIAL POLICY ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

Urgency of the research. In modern terms the relevance to the issues of innovative development of health insurance, as the medical sector Ukraine remains the least reformed and therefore insufficiently adapted to the modern requirements of a market economy.
Target setting. Actual value in addressing the impact of social policy on innovation development of medical insurance is developing appropriate tools development and implementation of compulsory health insurance in order to create optimal health financing mechanism.
Actual scientific researches and issues analysis. Study of the problems of innovation activity in the insurance companies have dedicated their works domestic and foreign scientists, including T. Artyukh, K. Vobloh V. Bazylevych, K. Bazylevych, A. Hamankova S. Goryanskaya, B . Ermilov, О. Zaletov, S. Osadets T. Rotova V. Ruden.

Uninvestigated parts of general matters defining. Аnalysis of recent publications indicates the need for research policy states towards revitalization innovative sources of organizational and economic development of the health insurance.
The research objective. The article aims to structure innovative areas of health insurance based on the implementation of social and innovation policy.
The statement of basic materials. In the article the theoretical approaches and practical features of the impact of social policy on the development of health insurance in Ukraine. The analysis of indicators of basic types of voluntary health insurance, revealed major problems of innovative development of health insurance in Ukraine. These functional features and characteristics of alternative models of functioning health systems.
Conclusions. Global challenges faced by most health systems is to ensure their innovation and effectiveness of social policy in continuous growth of health care costs and unequal access of different groups to care.

Keywords: health insurance; social policy; innovation policy; compulsory health insurance; voluntary medical insurance; insurance services; insurance market.

 

УДК 368.9.06

О. Б. Наумов, д. е. н., професор,
Т. П. Панюк, к. е. н., доцент,
Л. І. Данильченко, к. мед. н., доцент

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах актуальності набувають питання інноваційного розвитку медичного страхування, так як медична галузь України залишається найменш реформованою, а тому недостатньо пристосованою до сучасних вимог ринкових відносин.
Постановка проблеми. Актуальне значення у вирішенні питань впливу соціальної політики держави на інноваційний розвиток медичного страхування належить розробці адекватних інструментів формування та імплементації обов’язкового медичного страхування з метою створення оптимального механізму фінансування охорони здоров'я.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем впровадження інновацій у діяльність страхових компаній присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема Т. Артюх, К. Воблог, В. Базилевич, К. Базилевич, О. Гаманкова, С. Горянська, В. Єрмілов, О. Залєтов, С. Осадець, Т. Ротова, В. Рудень.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження політики держави у напрямку активізації інноваційних джерел організаційно-економічного розвитку медичного страхування.
Постановка завдання. Стаття покликана структурувати напрями інноваційного розвитку медичного страхування на основі реалізації соціальної та інноваційної політики держави. Виклад основного матеріалу. У статті досліджено теоретичні підходи та практичні особливості впливу соціальної політики на розвиток медичного страхування в Україні. Проведено аналіз показників основних видів добровільного медичного страхування, виявлено основні проблеми інноваційного розвитку медичного страхування в Україні. Наведені функціональні ознаки та характеристики альтернативних моделей функціонування системи охорони здоров'я.
Висновки. Глобальними викликами, що постали перед більшістю систем охорони здоров'я є забезпечення їх інноваційного розвитку та ефективність соціальної політики держави в умовах постійного зростання витрат на охорону здоров’я та нерівності доступу різних груп населення до медичної допомоги.

Ключові слова: медичне страхування; соціальна політика; інноваційна політика; обов’язкове медичне страхування; добровільне медичне страхування; страхові послуги; страховий ринок.

Читати 3359 разів Останнє редагування П'ятниця, 21 квітня 2017 09:18
 

Зараз on-line

На даний момент 65 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні6404
mod_vvisit_counterВчора5343
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні22886
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні51801
mod_vvisit_counterВ цьому місяці141912
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4541174