Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Shpak N. O., Bublyk, M. I., Rybytska, O. M. Social minima and their role in the formation of household welfare in Ukraine

Shpak N. O., Bublyk, M. I., Rybytska, O. M. Social minima and their role in the formation of household welfare in Ukraine

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

UDC 338.58 : 338.14 : 338.242.4

N. O. Shpak, Doctor of Economic Sciences, Professor,
M. I. Bublyk, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
O. M. Rybytska, Сandidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor

SOCIAL MINIMA AND THEIR ROLE IN THE FORMATION OF HOUSEHOLD WELFARE IN UKRAINE

Urgency of the research. Social benefits are crucial in the income structure of households in Ukraine, so investigates the impact of social minima sizes on the development of national economy are urgency.
Target setting. The low level of supply of material and spiritual needs of the citizens of Ukraine is the result of ineffective social policy, including catastrophically low levels of social minima. In recent years, the share of total households spending on education, culture and recreation is rapidly falling and the share of food increases. This indicates a negative reformatting the structure of their expenditure on the background of nominal growth in household incomes.
Actual scientific researches and issues analysis. Domestic scholars E. Libanova, I. Prodanova, B. Sizonenko. S. Melnyk, V. Mykytenko, T. Kizyma, A. Kovtun and others studied income and expenditure of households in Ukraine and economic assessment of their levels in recent years.
Uninvestigatigated parts of general matters defining. The analysis of sources of household income formation still remains an unresolved and poorly studied problem.
The research objective. There were set of the following objectives: to define the relationship between the level of household expenditure on education, culture and recreation and the level of social minima; to determine the effect of inflation components on the level of social minima in Ukraine; to substantiate a new indicator of household.
The statement of basic materials. The dependence of the structure of households welfare in Ukraine from the nominal size and growth of social minima, taking into account inflation have been investigated. The trends in restructuring of households welfare expenditures depending on the size of social minima and the national currency have been established. The percentage of expenditure on education, culture and leisure in the structure of total household expenditure is proposed to be considered as an indicator of households welfare.
Conclusions. The survey results give reason to suppose that the nominal growth of social minima is the most effective one in case of sustainable slight advance of social minima growth comparing to inflation growth rate. A significant and prolonged lag of growth rates of these indicators from inflation rates and falling of the national currency is launching the mechanisms of economic stagnation, the banking system crisis.

Keywords: social minima; living wage; minimum wage; household; household income and household expenditure structure; the consumer price index; real wage.


УДК 338.58 : 338.14 : 338.242.4

Н. О. Шпак, д. е. н., професор,
М. І. Бублик, д. е. н., доцент,
О. М. Рибицька, к. ф.-м. н., доцент

CОЦІАЛЬНІ МІНІМУМИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДОБРОБУТУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Соціальні виплати є визначальними у структурі доходів домогосподарств України, тому дослідження впливу розмірів соціальних мінімумів на розвиток національної економіки є актуальним.
Постановка проблеми. Низький рівень забезпеченості матеріальних та духовних потреб громадян України є наслідком неефективної соціальної політики, зокрема катастрофічно низьких розмірів соціальних мінімумів. Протягом останніх років частка сумарних витрат домогосподарств на освіту, культуру та відпочинок стрімко падає, тоді як частка продуктів харчування зростає. Це свідчить про негативне переформатування структури їх видатків на фоні зростання номінальних доходів домогосподарств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням доходів і витрат домогосподарств України та економічним оцінюванням їх рівнів протягом останніх років займалися вітчизняні вчені: Е. Лібанова, С. Мельник, В. Микитенко, І. Проданова, В. Сизоненко, Т. Кізима, О. Ковтун та ін.
Невирішеною та мало дослідженою проблемою залишається аналізування джерел формування доходів домогосподарств та роль соціальних мінімумів у їх величині.
Постановка завдання. У статті було поставлено завдання: встановлення залежностей між рівнем витрат домогосподарств на освіту, культуру та відпочинок та величиною соціальних мінімумів; визначення впливу інфляційних складових на рівень соціальних мінімумів в Україні; обґрунтування нового індикатора добробуту домогосподарств.
Викладення основного матеріалу. Досліджено залежність структури видатків домогосподарств України від номінальних розмірів та темпів росту соціальних мінімумів з врахуванням інфляційних процесів. Встановлено тенденції у зміні структури видатків домогосподарств залежно від величин соціальних мінімумів, а також курсу національної валюти. Запропоновано розглядати в якості індикатора рівня добробуту домогосподарств сумарний відсоток витрат на освіту, культуру та відпочинок у структурі їх сукупних витрат.
Висновки. Результати дослідження дають підстави вважати, що номінальне зростання соціальних мінімумів є найбільш ефективним у випадку стабільного незначного випередження темпів росту мінімумів порівняно з темпами інфляції. Значне і затяжне відставання темпів росту згаданих показників від темпів інфляції запускає механізми стагнації економіки, кризи банківської системи.

Ключові слова: соціальні мінімуми; прожитковий мінімум; мінімальна заробітна плата; домогосподарство, структура доходів та витрат домогосподарства; індекс споживчих цін; реальна заробітна плата.

Читати 3165 разів Останнє редагування П'ятниця, 07 квітня 2017 13:31
 

Зараз on-line

На даний момент 75 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні6312
mod_vvisit_counterВчора5343
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні22794
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні51801
mod_vvisit_counterВ цьому місяці141820
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4541082