Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Nepomnyashchyy O. M. Problems and prospects of international investment projects implemention in Ukraine illustrated by international technical assistance projects (programs)

Nepomnyashchyy O. M. Problems and prospects of international investment projects implemention in Ukraine illustrated by international technical assistance projects (programs)

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 338.2:339.747+339.73

O. M. Nepomnyashchyy, Doctor of Science in Public Administration

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTERNATIONAL INVESTMENT PROJECTS IMPLEMENTION IN UKRAINE ILLUSTRATED BY INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE PROJECTS (PROGRAMS)

Urgency of the research. Ukraine’s European choice opens new prospects for cooperation with the continent’s developed countries, provides opportunities for economic development, and strengthens Ukraine’s positions within the global system of international relations. Nevertheless, the current state of relations between Ukraine and the European Union is an issue that needs to be given serious consideration.
Target setting. Recently there has been a decline in eco-nomic development in Ukraine. The economic base is the key to raising living standards in the country and implementing democratic reforms. The introduction of political, social, economic reforms requires investments.
Actual scientific researches and issues analysis. Some questions of internal mechanisms effectiveness of Ukraine's cooperation with international financial institutions, the nature of international financial assistance are highlighted in the writings of R. Voytovych, L. Kisterskyi, Yu. Kovbasiuk, O. Kravchun, A. Lozovytskyi, K. Ploskyi.
The research objective. The purpose of the article is to analyze implementation of major investment projects funded with the assistance of the international financial institutions, to determine the causes of low utilization of international techni-cal assistance.
The statement of basic materials. Analysis of financial revenues from international financial organizations and their use indicates a low degree of the investment process control by the Ukrainian authorities. As of 09.11.2016 in Ukraine about 50 programs for €4.9 billion and $3.1 billion are being implemented by the international financial institutions, there are more than two hundred projects of free international aid for $5.1 billion, 39 projects among them are major.
Conclusions. Analysis of international technical assistance volume in recent years indicates that there is no tendency, that means the instability of the process, which in turn indicates a crisis situation.

Keywords: investment project; international technical assistance; project implementation; coordination; monitoring.

 

УДК 338.2:339.747+339.73

О. М. Непомнящий, д. н. з держ. упр.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТІВ (ПРОГРАМ) МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Актуальність теми дослідження. Європейський вибір України відкриває нові перспективи для співпраці з розвиненими країнами континенту, надає можливості для економічного розвитку, а, також, зміцнює позиції України, в рамках глобальної системи міжнародних відносин. Проте, нинішній стан відносин між Україною та Європейським Союзом є питанням, якому необхідно приділити серйозну увагу.
Постановка проблеми. На сьогодні в Україні спо-стерігається зниження темпів розвитку економіки. Економічна основа є запорукою зростання рівня життя в державі та здійснення демократичних перетворень. Впровадження політичних, соціальних, економічних реформ потребує капіталовкладень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Деякі питання щодо дієвості внутрішніх механізмів співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-донорами, сутності міжнародної фінансової допомоги висвітлено в працях Р. Войтович, Л. Кістерського, Ю. Ковбасюка, О. Кравчун, О. Лозовицького, К. Плоского.
Постановка завдання. Тому метою статті стало здійснення аналізу реалізації основних інвестиційних проектів, що фінансуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій та країн-донорів, з’ясування причин низького використання міжнародної технічної допомоги.
Виклад основного матеріалу. Аналіз фінансових надходжень від міжнародних фінансових організацій в рамках міжнародної технічної допомоги та їх використання вказує на низький ступінь управління інвестиційним процесом з боку органів влади України. Станом на 09.11.2016 в Україні реалізується близько 50 програм міжнародних фінансових організацій на 4,9 млрд. євро та 3,1 млрд. дол. США, діє понад двісті проектів безоплатної міжнародної допомоги на 5,1 млрд. дол. США.
Висновки. Аналіз надання міжнародної технічної допомоги в Україні свідчить найперше не про незначні її обсяги, а про неналежне та неякісне використання бенефіціарами фінансових ресурсів.

Ключові слова: інвестиційний проект; міжнародна технічна допомога; реалізація проекту; координація діяльності; моніторинг.

Читати 2458 разів Останнє редагування П'ятниця, 21 квітня 2017 09:40
 

Зараз on-line

На даний момент 47 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2582
mod_vvisit_counterВчора3696
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні6278
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці94305
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3730734