Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Martynenko V. V., Paliukh O. M. State funding problems and directions in agricultural sector

Martynenko V. V., Paliukh O. M. State funding problems and directions in agricultural sector

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDK 338.27:338.434

V. V. Martynenko, Candidate оf Economic Sciences, Associate Professor,
O. M. Paliukh, Candidate оf Economic Sciences

STATE FUNDING PROBLEMS AND DIRECTIONS IN AGRICULTURAL SECTOR

Urgency of the research. The importance of the study of existing problems, the most significant determining factors of influence and the main directions of state funding of the agricultural sector are obvious as agricultural production is a strategically important sector of national economy of Ukraine.
Target setting. It is reasonable to study foreign experience on the financial state support of agricultural producers, rural infrastructure etc. in order to adapt to local realities and assessment of prerequisites for its use in Ukraine.
Actual scientific researches and issues analysis. International experience in public finance and state supporting of the agricultural sector were investigated by such shcolars as N. Buha, A. Gordeyev, A. Kalina, A. Nazarkevych, N. Trusov, Yu Ulianchenko A. Tsvirko and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Researchers have not worked out the adaptation of foreign experience of state funding of the agricultural sector concerning food security provision of state agricultural policy.
The research objective. It is necessary to examine existing problems and the current state of the agricultural sector to develop effective lines of public financing of international experience and a shortage of financial resources.
The statement of basic materials. The authors classified the main problems of the agricultural sector in arising levels, solution requires public funding. Analysis of the current state of the agricultural sector and its main factors of economic growth is done. Foreign experience of state funding as part of the state agrarian policy in comparison with domestic realities is provided. The results of research can be used in the development and implementation of state program funding and budget supporting of agricultural production.
Conclusions. The agricultural sector of the national economy Ukraine has considerable potential development, but the potential presence does not mean its automatic implementation, and existing problems in the field indicate that Ukraine needs a clear and prudent agricultural policy involving an effective mechanism and governmental support.

Keywords: development; problem; agricultural sector; gross output; state funding; labor productivity.


УДК 338.27:338.434

В. В. Мартиненко, к. е. н., доцент,
О. М. Палюх, к. е. н.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення існуючих проблем, визначення найсуттєвіших факторів впливу та основних напрямів державного фінансування розвитку аграрного сектора економіки є беззаперечною, оскільки протягом останнього часу саме сільськогосподарське виробництво стало стратегічно важливою галуззю національної економіки України.
Постановка проблеми. Доцільним є вивчення закордонного досвіду щодо фінансової державної підтримки розвитку аграрних виробників, сільських територій, інфраструктури тощо з метою адаптації до вітчизняних реалій та оцінки передумов його використання в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях таких вчених, як Н. Буга, А. Гордєєв, А. Каліна, О. Назаркевич, Н. Трусова, Ю. Ульянченко, А. Цвирко та ін. досліджується міжнародний досвід державного фінансування та підтримки розвитку аграрного сектора економіки.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідниками ще недостатньо опрацьовані питання адаптації закордонного досвіду державного фінансування розвитку аграрного сектору економіки в контексті реалізації державної аграрної політики та забезпечення продовольчої безпеки.
Постановка завдання. Необхідно дослідити існуючі проблеми та сучасний стан розвитку аграрного сектора економіки для розробки дієвих напрямів державного фінансування з урахуванням міжнародного досвіду та в умовах дефіциту фінансових ресурсів.
Виклад основного матеріалу. Авторами класифіковано основні проблеми розвитку аграрного сектору економіки за рівнями виникнення, вирішення яких потребує державного фінансування. Проведено аналіз сучасного стану розвитку аграрного сектору та основні фактори його економічного зростання. Досліджено зарубіжний досвід державного фінансування в рамках реалізації державної аграрної політики у порівнянні з вітчизняними реаліями. Отримані результати дослідження можуть бути використані при розробці та реалізації державних програм фінансування і бюджетного забезпечення аграрного виробництва.
Висновки. Аграрний сектор національної економіки України має значний потенціал розвитку, проте наявність потенціалу ще не означає його автоматичної реалізації, а існуючі проблеми в галузі свідчать про те, що Україні потрібна чітка та виважена аграрна політика із залученням механізму ефективної державної підтримки галузі.

Ключові слова: розвиток; проблема; аграрний сектор; валова продукція; державне фінансування; продуктивність праці.

Читати 3000 разів Останнє редагування Вівторок, 11 квітня 2017 07:10
 

Зараз on-line

На даний момент 76 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні93
mod_vvisit_counterВчора6416
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні17368
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні51120
mod_vvisit_counterВ цьому місяці142017
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4541279