Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Kychko I. I. Rational component of motivational factor of labour productivity growh

Kychko I. I. Rational component of motivational factor of labour productivity growh

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 331.101.26

I. I. Kychko, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

RATIONAL COMPONENT OF MOTIVATIONAL FACTOR OF LABOUR PRODUCTIVITY GROWH

Urgency of the research. Of all the factors influencing productivity it is worth looking at the motivation factor due to the fact that the diversification of its sources makes it possible to choose the most appropriate models and management methods, besides it can operate at all levels of management.
Target setting. Taking into account worsening of the socio-economic situation in Ukraine, falling purchasing power of citizens, the most promising and the most desirable model for employees among all models of motivation is the rational motivational one.
Actual scientific researches and issues analysis. The significant contribution to develop motivation effect on labour productivity has been made by Anykyeyev [1] A. G. Babenko, T. A. Hare [2], E. P. Kachan, N. V. Semykina [3; 4] D. S. Cinco [5] O. V. Harchishin [6].
The research objective. But some issues concerning the essence of motivation, productivity, their relationship, the state's role in creating conditions for their growth at different levels, diversifying ways to increase productivity through rational part of the motivational factor require clarification and specification. In this regard, the purpose of the article is to research labour productivity and its motivation impact, diversification of ways of growth of the latter by rational component.
The statement of basic materials. The measures to introduce rational motivational model that involved key levels of management motivational process: state, entities, personality have been proposed. According to it the conditions directed at the effectiveness of motivational factors at the state level must be created. At the entity level it is possible to use widely the financial incentives, while on the personal level a conscious attitude to their duties can be achieved.
Conclusions. To motivate personnel management the state, owners can and must create conditions for high productivity of staff, using all possible levers. A special urgence is given to the problems of coordinating, harmonizing the needs and motivations of employees, the state enterprise in whole, identification and resolution of conflicts arising between the objectives and the needs of workers, businesses and the state.


Keywords: rational model of motivation; productivity; needs physical existence; socio-economic needs; conditions.


УДК 331.101.26

І. І. Кичко, д. е. н., доцент

РАЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА МОТИВАЦІЙНОГО ЧИННИКА РОСТУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Актуальність теми дослідження. Із усіх факторів впливу на продуктивність праці варто зупинитись на мотиваційному чиннику в силу того що диверсифікація його джерел дає можливість обирати найбільш оптимальні моделі та методи управління, до того ж ним можна керувати на всіх рівнях господарювання.
Постановка проблеми. Враховуючи погіршення соціально-економічного стану в Україні, падіння купівельної спроможності громадян, із всіх моделей мотивації найбільш перспективною та найбільш бажаною для працюючих є раціональна мотиваційна модель.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Істотний внесок щодо розробки впливу мотивації на продуктивність праці зробили С. Д. Аникєєв, А. Г. Бабенко, Т. А. Заєць, Е. П. Качан, М. В. Семикіна, Д. С. Сінк, О. В. Харчишина.
Постановка завдання. Деякі ж питання змісту мотивації, продуктивності праці, їх взаємозв’язку, ролі держави при створенні умов для їх росту на різних рівнях, диверсифікації шляхів збільшення продуктивності праці за рахунок раціональної складової мотиваційного чинника потребують уточнення та деталізації. У зв’язку з цим метою статті є дослідження продуктивність праці та впливу на неї мотивації, диверсифікації шляхів росту останньої за рахунок раціональної складової.
Виклад основного матеріалу. Запропоновані заходи щодо впровадження раціональної мотиваційної моделі, за якої задіяні ключові рівні управління мотиваційним процесом: держава, суб’єкти господарювання, особистість. Згідно неї на рівні держави мають створюватись умови для дієвості мотиваційних чинників. На рівні суб’єктів господарювання можливе широке використання матеріальних стимулів, на рівні особистості – свідоме ставлення до виконання своїх службових обов’язків.
Висновки. Для управління мотивацією персоналу держава, власник можуть та зобов’язані створити умови для високої продуктивної роботи персоналу, використовуючи при цьому всі можливі важелі впливу. Особливої актуальності при цьому набуває вирішення проблем координації, узгодження потреб та мотивів працівників, підприємства держави в цілому, визначення та розв’язання виникаючих протиріч між цілями та потребами працівників, підприємства, держави.

Ключові слова: раціональна модель мотивації праці; продуктивність праці; потреби фізичного існування; соціально-економічні потреби; умови праці.

Читати 2584 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 09:23
 

Зараз on-line

На даний момент 34 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2839
mod_vvisit_counterВчора4586
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні16973
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні31608
mod_vvisit_counterВ цьому місяці73168
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці154593
mod_vvisit_counterРазом4007644