Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Shkarlet S. M., Dubyna M. V. Essence and features of information society development

Shkarlet S. M., Dubyna M. V. Essence and features of information society development

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-152-158

UDC 330.11-024.84

S. M. Shkarlet, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
M. V. Dubyna, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

ESSENCE AND FEATURES OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT

Urgency of the research. Grounding characteristic features of the present-day society it is impossible to argue dominating thought of the majority of scientists concerning its information character, in particular: it is accepted to define society as information one.
Target setting. Each day people have to face with the information world, that penetrates all spheres of the life of a modern person and tendencies for such deepening only grow with the emergence of new types of technologies that are designed to simplify our lives.
Analysis of the recent researches and publications. An important contribution to the knowledge of nature of the information society was made by such scientists as: О. Alymov, V. Andruschenko, D. Bell, Z. Brzezinski, R. Breitenstein, I. Boychenko, L. Guberskyi, B. Danylyshyn, V. Didenko, М. Kastels, М. Zgurovskyi, Е. Karvonen, S. Lesh, M. McLuhan, Y.Masuda, F.Rodriguez, Т. Rozak, Т. Stoneier, О. Toffler, F. Ferrarotti, О. Shevchul, А.Chukhno and others.
Defining not investigated before parts of general issue. Notwithstanding existing considerable number of scientific works in sphere of research the information society, peculiarities of its development are left to be not investigated to the end by the scientists, manifestations of such society.
Target setting. Main aim of the article is defining the information society and identification of the main features of its development.
Statement of the main material. Within the article nature of information society is based, different scientific concepts concerning its interpretation are analyzed. Also main characteristic features of such society are defined to those are related: increase information role in society life, increasing the amounts of information, forming global information space, development of information and communication technologies (ICT), increasing the role of education, science and knowledge in society, increasing the part of information products and services in GDP.
Conclusions. Within this article peculiarities of forming and development of information society are investigated, its main characteristics are analyzed.

Keywords: society; information society; information; Information technologies; economy.

 

УДК 330.11-024.84

С. М. Шкарлет, д. е. н., професор,
М. В. Дубина, к. е. н., доцент

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Актуальність теми дослідження. Обґрунтовуючи характерні риси сучасного суспільства не можна не погодитися з домінуючою думкою більшості вчених щодо його інформаційного характеру, а саме: суспільство прийнято визначати як інформаційне.
Постановка проблеми. Кожного дня люди мають стикатися з інформаційним світом, який пронизує всі сфери буття сучасної людини і тенденції до такого поглиблення лише зростають з появою нових видів технологій, які покликані спростити наше життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у пізнання сутності інформаційного суспільства зробили такі вчені, як О. Алимов, В. Андрущенко, Д. Белл, З. Бжезинський, Р. Брейтенштейн, І. Бойченко, Л. Губерський, Б. Данилишин, В. Діденко, М. Кастельс, М. Згуровський, Е. Карвонен, С. Леш, М. Маклуен, Й. Масуда, Ф.Родрігес, Т. Розак, Т. Стоун’єр, О. Тоффлер, Ф. Феррароті, О. Шевчук, А. Чухно та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на існування значної кількості наукових праць у сфері дослідження інформаційного суспільства, не до кінця залишаються вивченими особливості його розвитку, невичерпно описані у теоретичній та прикладній сфері прояви такого суспільства.
Постановка завдання. Основною метою статті є визначення сутності інформаційного суспільства та ідентифікація основних особливостей його розвиту.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтована сутність інформаційного суспільства, проаналізовано різні наукові концепції щодо його трактування. Також визначені основні характерні риси такого суспільства, до яких віднесено такі: збільшення ролі інформації у житті суспільства, зростання обсягів інформації, формування глобального інформаційного простору, розвиток інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), підвищення ролі освіти, науки та знання у суспільстві, зростання частки інформаційних продуктів та послуг у ВВП.
Висновки. У межах цієї статті досліджено особливості формування та розвитку інформаційного суспільства, проаналізовано основні його риси.

Ключові слова: суспільство; інформаційне суспільство; інформація; інформаційні технології; економіка.

Читати 5178 разів Останнє редагування П'ятниця, 30 червня 2017 16:06
 

Зараз on-line

На даний момент 85 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні8889
mod_vvisit_counterВчора11123
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні55948
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні51761
mod_vvisit_counterВ цьому місяці138545
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6871886