Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Romanova A. A., Zhydok V. V., Zabashtanska T. V. Market research of inbound tourists in Chernigov as a factor of increasing tourist attractiveness

Romanova A. A., Zhydok V. V., Zabashtanska T. V. Market research of inbound tourists in Chernigov as a factor of increasing tourist attractiveness

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-216-228

UDC 338.48

A. A. Romanova, Candidate оf Economic Sciences,
V. V. Zhydok, Candidate оf Economic Sciences,
T. V. Zabashtanska, Candidate оf Economic Sciences

MARKET RESEARCH OF INBOUND TOURISTS IN CHERNIGOV AS A FACTOR OF INCREASING TOURIST ATTRACTIVENESS

Urgency of the research. Tourist sector in Ukraine is developing in close relationship with the historical, cultural and natural resources within a particular area (region, city), which should be considered as a specific tourist product with unique properties, different competitive advantages necessary for optimum tourist attraction.
Target setting. Ukraine generally and for individual areas (regions and cities) has great potential for development of tourism industry. Its effective operation requires state support and systematic market research.
Actual scientific researches and issues analysis. Research trends of the tourism market and the impact of tourism on the socio-economic development of certain areas (regions and cities) were committed by A. Romanova, T. Sergeeva, S. Shkarlet.
Uninvestigated parts of general matters defining. Сonsidering the complexity of the political and economic situation in Ukraine, the lack of regulation of tourism experience, changes in the environment there is the necessity of regular monitoring of the tourism industry.
The research objective. The purpose of the article is to study the market of entry tourists in Chernihiv, to identify problems and prospects of tourism development that will increase the tourist attractiveness of the city.
The statement of basic materials. Through market research entry of tourists of Chernihiv there were identified such problems of development as poor infrastructure; the substance of a clear concept of tourism; deficit financing; lack of coordination of actions between the government, businesses and the public. The development prospects for increasing the tourist attractiveness of Chernihiv on the basis of accounting weaknesses, leveling threats of tourism in the city, efficient use of available resources and potential are proposed.
Conclusions. On the way to increase tourist attractiveness of Chernihiv an important thing is an accurate and correct prioritization of tourism development that is subject to systematic market research.

Keywords: tourism; tourist sphere; tourist activities; market research; analysis of the tourism market; tourist attractiveness.УДК 338.48

А. А. Романова, к. е. н.,
В. В. Жидок, к. е. н.,
Т. В. Забаштанська, к. е. н.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ В’ЇЗНИХ ТУРИСТІВ МІСТА ЧЕРНІГОВА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Актуальність теми дослідження. Туристична сфера України розвивається в нерозривному взаємозв’язку з історико-культурними та природними ресурсами в межах окремої території (регіону, міста), яку варто розглядати як специфічний туристичний продукт з унікальними властивостями, визначальними конкурентними перевагами, необхідними для досягнення оптимальної туристичної привабливості.
Постановка проблеми. Україна володіє значним потенціалом для розвитку туристичної індустрії, при цьому її ефективне функціонування потребує державної підтримки та систематичних маркетингових досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження тенденцій розвитку туристичного ринку, впливу туризму на соціально-економічний розвиток окремих територій (регіонів, міст) здійснили А. Романова, Т. Сергеєва, С. Шкарлет.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Враховуючи складність політично-економічної ситуації в Україні, недостатній досвід регулювання розвитку туризму, зміни в зовнішньому середовищі постає необхідність регулярного моніторингу туристичної сфери.
Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні ринку в’їзних туристів м. Чернігова, визначенні проблем та перспектив туристичного розвитку, що сприятиме підвищенню туристичної привабливості міста.
Виклад основного матеріалу. Шляхом дослідження ринку в’їзних туристів м. Чернігова, визначено проблеми його розвитку, що полягають в нерозвиненій інфраструктурі; відсутності чіткої концепції розвитку туризму; дефіциті фінансування; нескоординованості дій між владою, бізнес-структурами та громадськістю. Запропоновані перспективи розвитку для підвищення туристичної привабливості Чернігова на підставі врахування слабких сторін, нівелювання загроз розвитку туризму в місті, ефективного використання наявних ресурсів та потенційних можливостей.
Висновки. На шляху до підвищення туристичної привабливості міста Чернігова першочерговим є окреслення пріоритетів туристичного розвитку, що можливо за умови систематичного дослідження ринку.

Ключові слова: туризм; туристична сфера; туристична діяльність; маркетингове дослідження; аналіз туристичного ринку; туристична привабливість.

Читати 2231 разів Останнє редагування Понеділок, 03 липня 2017 09:12
 

Зараз on-line

На даний момент 250 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4250
mod_vvisit_counterВчора4570
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні20135
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні32749
mod_vvisit_counterВ цьому місяці82179
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці154593
mod_vvisit_counterРазом4016655