Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Smolych, D. V. Prospects for the agricultural sector of the Volyn region in the framework of the association agreement between Ukraine and the EU

Smolych, D. V. Prospects for the agricultural sector of the Volyn region in the framework of the association agreement between Ukraine and the EU

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-229-236

UDC 338.4:332.1:339.9

D. V. Smolych, Candidate of Economic Sciences

PROSPECTS FOR THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE VOLYN REGION IN THE FRAMEWORK OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND THE EU

Urgency of the research. The agricultural sector is an important component of the economy of Volyn region. However, at this stage of development in the industry there are several key problems to be resolved in the future.
Target setting. Despite the fact that Volyn region occupies a special place in the geostrategic context of social and economic and political development of Ukraine, as the region is geographically bordered by two European countries, in our view, this opens up significant prospects of development of the analyzed sector of agriculture in Volyn, particularly in the framework of the signed Association Agreement between Ukraine and the EU.
Actual scientific researches and issues analysis. Agricultural Economics were studied in the works of B. Gldych, M. Berdar, O. Borodina, A. Bulatova, S. Pysarenko, V. Zbarski, V. Matsybora. Clusterization processes, including in the agricultural sector, were studied in the works M. Porter, E. Fezer, H. Swon.
Uninvestigated parts of general matters defining. However, actual remains the problem of the study of the prospects of agriculture in the country as a whole and at the local level, taking into account regional peculiarities and possibilities of cross-border cooperation, increase exports of agricultural products to the EU.
The research objective is analysis of the status and prospects of development of the agricultural sector of the Volyn region, considering the possibility of such a development due to the deepening of cooperation of our country with the EU, namely the current Association Agreement between Ukraine and the EU.
The statement of basic materials. The article analyzes the main indicators of agriculture in the region, including indices in agricultural production. The problems of agricultural exports to the EU. It was found opportunities on increasing exports of agricultural market within the region signed the Association Agreement between Ukraine and the EU.
Conclusions. Considering that the EU has unilaterally cut the export duties, on condition of passing the appropriate certification, we believe that the region will be able to increase exports of agricultural product to the EU that provides significant opportunities for the development of agricultural enterprises in the region.

Keywords: agriculture; industry; region; export; import; Association; cooperation; cross-border cooperation.

 

УДК 338.4:332.1:339.9

Д. В. Смолич, к. е. н.

ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ В РАМКАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Актуальність теми дослідження. Аграрний сектор є важливою складовою економіки Волинського регіону. Разом з тим, на даному етапі розвитку в галузі існує низка ключових проблем, які потребують вирішення в перспективі.
Постановка проблеми. Зважаючи на те, що Волинський регіон займає особливе місце в геостратегічному контексті соціально-економічного та зовнішньополітичного розвитку України, оскільки географічно межує з двома європейськими державами, це відкриває значні перспективи, щодо розвитку галузі сільського господарства Волині, особливо в рамках підписаної Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економіка сільського господарства досліджується в роботах Б. Гладич, M Бердар, О. Бородіної, А. Булатова, С. Писаренко, В. Збарського, В. Мацибори. Процеси кластеризації, в тому числі в сільському господарстві, вивчені в роботах М. Портера, E. Фезера, H. Свон.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Однак, недостатньо опрацьованою залишається проблематика дослідження перспектив сільського господарства в країні в цілому та на місцевому рівні, зважаючи на регіональні особливості та можливості транскордонної співпраці, щодо нарощення експорту продукції сільського господарства України в країни ЄС.
Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз стану та перспектив розвитку галузі сільського господарства Волинського регіону, враховуючи можливості такого розвитку обумовлені поглибленням співпраці нашої країни з ЄС, а саме діючою Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС.
Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовано основні показники галузі сільського господарства регіону, зокрема індекси обсягів сільськогосподарського виробництва. Досліджено проблеми експорту сільськогосподарської продукції до країн ЄС. З’ясовано можливості, щодо нарощення експорту продукції аграрного ринку регіону в рамках підписаної Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.
Висновки. З огляду на те, що ЄС в односторонньому порядку пішов на зниження експортних мит тому, власне, за умов проходження відповідної сертифікації, область зможе збільшити експорт до ЄС продукції сільського господарства.

Ключові слова: сільське господарство; галузь; регіон; експорт; імпорт; асоціація; співпраця; транскордонне співробітництво.

Читати 4060 разів Останнє редагування Понеділок, 03 липня 2017 09:27
 

Зараз on-line

На даний момент 126 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні7831
mod_vvisit_counterВчора9451
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні28808
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні72670
mod_vvisit_counterВ цьому місяці184075
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6917416