Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Harafonova O. I., Zhosan G. V., Yankovoi R. V. Distinctions and features of ISO 9001:2015 standard implementation in the context of social and strategic development of enterprises

Harafonova O. I., Zhosan G. V., Yankovoi R. V. Distinctions and features of ISO 9001:2015 standard implementation in the context of social and strategic development of enterprises

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-66-71

UDC 658.62.018.2

O. I. Harafonova, Doctor of Economic
Sciences, Associate Professor,
G. V. Zhosan, Candidate of Economic Sciences, Assistant,
R. V. Yankovoi, Candidate of Economic
Sciences, Associate Professor

DISTINCTIONS AND FEATURES OF ISO 9001:2015 STANDARD IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT OF SOCIAL AND STRATEGIC DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Urgency of the research. In terms of globalization of business and trade, when even the concept of "crisis" becomes global, the desire for continued growth and development becomes the most important and top priority.
Concerning this, questions about more efficient, rational management, certification, quality management systems, including the ISO 9001 standard arise lately.
Target setting. The quality and quantity of products are the most important indicators of the final result of the enterprise. Therefore, one should keep in mind the strategic importance of the tasks to be solved such as moral, social and political aspects not only organizational, managerial, economic, technical, industrial and consumer aspects of the problem. The problem of improving quality should be a state priority.
Actual scientific researches and issues analysis. Such wellknown scientists as A. Glichev, M. Kruglov, I. Kryzhanivsky, A. Lositsky, T. Korneeva, E. Korotkov, A. Feigenbaum, G. Taguchi, E. Shilling, H. Wadsworth, T. Seifi, Y. Rebrin has made a significant contribution to the development of the theory, methodology and history of product quality management.
Uninvestigated parts of general matters defining. At the same time very few of scientific papers highlights the peculiarities of quality management systems based on the new version of the ISO 9001:2015 international standard implementation. New requirements of this standard as well as its differences from the previous version require researching.
The research objective. To study the features of the new version of the ISO 9001:2015 international standard, compare it with the previous edition of ISO 9001:2008 one and highlight the key differences.
The statement of basic materials. In the article the peculiarities of implementation of the ISO 9001:2015 standard are considered. A comparative characteristic between versions of the 2008 standard and 2015 one is conducted. It is established that the main differences concern principles of quality management, structure of the standard, terms and definitions, requirements of the standard.
Conclusions. The ISO 9001 certificate for the quality management system does not guarantee the quality of the product or service provided. Designing and obtaining the ISO 9001 certificate serves as a kind of trust instrument.

Keywords: ISO 9001:2015; ISO 9001:2008; quality management system; risk; process.

 

УДК 658.62.018.2

О. І. Гарафонова, д. е. н., доцент,
Г. В. Жосан, к. е. н., асистент,
Р. В. Янковой, к. е. н., доцент

ВІДМІННОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ТА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації бізнесу та торгівлі, коли навіть поняття «криза» набуває світового характеру, прагнення до постійного зростання і розвитку стає найбільш важливим і першочерговим.
У зв’язку з цим, останнім часом, виникають питання про більш ефективне, раціональне управління, сертифікацію, системи управління якістю, в тому числі стандарт ISO 9001.
Постановка проблеми. Якість і кількість продукції є найважливішими показниками кінцевого результату діяльності підприємства. Тому слід мати на увазі стратегічне значення вирішуваних завдань: не тільки організаційно-управлінські, економічні, технічні, виробничо-споживчі боки проблеми, а й моральні, соціальні і політичні аспекти. Проблема підвищення якості повинна стати державним пріоритетом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії, методології та історії розвитку управління якістю продукції зробили відомі вчені: А. Глічев, М. Круглов, І. Крижанівський, О. Лосицький, Т. Корнєєва, Е. Коротков, А. Фейгенбаум, Г. Тагуті, Э. Шилінг, Х. Вадсвордт, Т. Сейфі, Ю. Ребрін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У той же час недостатньо наукових праць висвітлюють особливості впровадження систем управління якістю на основі нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Потребують дослідження нові вимоги, визначені даним стандартом, а також його відмінності від попередньої версії.
Постановка завдання. Дослідження особливостей нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015, порівняння його з попередньою редакцією ISO 9001:2008 та виділення ключових відмінностей.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто особливості впровадження стандарту ISO 9001: 2015. Проведено порівняльну характеристику між версіями стандарту 2008 року та 2015 року. Встановлено, що основні відмінності стосуються: принципів менеджменту якості, структури стандарту, термінів та визначень, вимог стандарту.
Висновки. Сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001 не гарантує якості виробленої продукції або наданої послуги. Оформлення та отримання сертифікату ISO 9001 служить в якості своєрідного інструменту довіри.

Ключові слова: ISO 9001:2015; ISO 9001:2008; система управління якістю; ризик; процес.

Читати 4944 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 07:30
 

Зараз on-line

На даний момент 139 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні7902
mod_vvisit_counterВчора9221
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні40485
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні68710
mod_vvisit_counterВ цьому місяці7902
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці241845
mod_vvisit_counterРазом6983088