Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Zakharchenko O. V. Assessment of waste formation and prospects of implementing environmentally friendly wasteless technologies in livestock industry

Zakharchenko O. V. Assessment of waste formation and prospects of implementing environmentally friendly wasteless technologies in livestock industry

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-82-88

UDC 658.567:636:504.06

O. V. Zakharchenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

ASSESSMENT OF WASTE FORMATION AND PROSPECTS OF IMPLEMENTING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WASTELESS TECHNOLOGIES IN LIVESTOCK INDUSTRY

Urgency of the research. The main objective of functioning livestock enterprises is to provide population with food (meat, milk, eggs, and other) and to provide food industry with raw materials (meat, milk, eggs, leather, wool, feathers, and other). During the vital activities of animals and poultry get, there is a big quantity of waste (manure), which is the main pollutant for the environment together with sewage. Most of disposing facilities that are in operation of agricultural enterprises are technologically obsolete, physically overused, and do not comply with sanitary standards.
Target setting. Еmissions from livestock farms pollute the air, ponds, reservoirs, groundwater, rivers with biologically active bacteria, which affects not only the ecological situation around the enterprise, but also adversely affects the health of the population of the adjacent areas. Thus, the specified problems must be solved comprehensively taking into account all the aspects directly or indirectly involved in this process.
Analysis of actual scientific researches and issues. The problems of livestock industry waste attract the attention of many researchers. The research of environmental problems of livestock industry is carried out by M. S. Malovanyi, V. M. Bogoliubov, T. P. Shanina, V. F. Funtiov, I. L. Starykh, O. N. Starykh, A. M. Suzdalieva, R. G. Gladyr, and other scientists.
Uninvestigated parts of the general matter. In the current economic conditions, entrepreneurs focus their attention mainly on getting high economic outcomes (revenue growth, gross and net profit growth). The problems of using the waste, generated as a result of animal keeping, are not always solved properly, leading to pollution of the environment.
The research objective is to assess the formation of waste and prospects of implementing environmentally friendly wasteless technologies in livestock industry.
The statement of basic material. The problems of formation, storage and use of animal waste are investigated. The quantitative composition and dynamics of the number of animals and poultry are analyzed. The amounts of the formed manure and the used process water in livestock and poultry industry are calculated.
Conclusions. The main directions of manure use in order to reduce the burden on the environment are determined.

Keywords: livestock; poultry breeding; animal wastes; manure; organic fertilizer; biogas; ecology.

 

УДК 658.567:636:504.06

О. В. Захарченко, к. е. н.,
доцент

ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ВІДХОДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ БЕЗВІДХОДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

Актуальність теми дослідження. Головною метою функціонування тваринницьких підприємств є забезпечення населення продуктами харчування (м’ясом, молоком, яйцями, іншими), а харчову промисловість сировиною (м’ясом, молоком, яйцями, шкірою, вовною, пухо-пір'яною та іншою). В процесі життєдіяльності тварин та птиці отримують велику кількість відходів (гній), які разом із стичними водами є основними забруднювачами навколишнього природного середовища. Більшість очисних споруд, що знаходяться в експлуатації сільськогосподарських підприємств, технологічно застарілі, фізично зношені та не відповідають санітарно-гігієнічним нормам.
Постановка проблеми. Викиди тваринницьких ферм забруднюють атмосферне повітря, ставки, водоймища, підземні води, річки біологічно активними бактеріями, що погіршує не тільки екологічну ситуацію у зоні функціонування підприємств, а й негативно впливає на стан здоров’я населення прилягаючих територій. Таким чином, указані проблеми повинні вирішуватися комплексно з урахуванням усіх сторін, які безпосередньо або непрямо приймають участь у даному процесі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми відходів галузі тваринництва привертають увагу багатьох науковців. Дослідженням екологічних проблем галузі тваринництва займаються М. С. Мальований, В. М. Боголюбов, Т. П. Шаніна, В. Ф. Фунтіов, І. Л. Старих, О. Н. Старих, А. М. Суздалєва, Р. Г. Гладир та інші науковці.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У сучасних умовах господарювання суб’єкти підприємницької діяльності зосереджують свою увагу, в основному, на отриманні високих економічних результатів (зростанні доходу, валового та чистого прибутку). Питання поводження з відходами, що утворюються у результатів утримання тварин, не завжди вирішуються належним чином, що призводить до забруднення екології.
Постановка завдання. Завданням дослідження є оцінка формування відходів та перспективи впровадження екологічно чистих безвідходних технологій в галузі тваринництва
Виклад основного матеріалу. Досліджено проблеми формування, зберігання та використання відходів життєдіяльності тварин. Проаналізовано кількісний склад та динаміку поголів’я тварин та птиці. Розраховано обсяги утвореного гною та використаної технічної води у тваринництві та птахівництві.
Висновки. Визначено основні напрямки використання гною з метою зниження навантаження на навколишнє природне середовище.

Ключові слова: тваринництво; птахівництво; відходи життєдіяльності тварин; гній; органічні добрива; біогаз; екологія.


Читати 5057 разів Останнє редагування Середа, 04 жовтня 2017 10:24
 

Зараз on-line

На даний момент 58 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні495
mod_vvisit_counterВчора6068
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8364
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні61593
mod_vvisit_counterВ цьому місяці225224
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6958565