Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Cherchyk A. O. Essence and mechanism components of forest enterprises ecological and economic security provision

Cherchyk A. O. Essence and mechanism components of forest enterprises ecological and economic security provision

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-108-112

UDC 338+502+630.6

А. О. Cherchyk, Рostgraduate

ESSENCE AND MECHANISM COMPONENTS OF FOREST ENTERPRISES ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECURITY PROVISION

Urgency of the research is determined by the growing role of enterprise security management in the situation of increased competition, limited resources, exhaustive technology use and as a result - ecosystems depletion.
Target setting. The problem of forestry operations is to ensure short-term results, the dominance of economic interests over environmental ones. In the long run, this can lead to the loss of the main forest resources, the disturbance of the ecological and economic equilibrium, and hence the impossibility of further effective development.
Actual scientific researches and issues analysis. Within article the author develops approaches to the formation of economic and organizational mechanisms for enterprise security ensurance.
Uninvestigated parts of general matters defining. There is a need to ensure environmental and economic security through the introduction of an appropriate mechanism, incorporating tools that will balance economic and environ-mental interests in the long-term and short-term perspective.
The research objective. The main objectives of the study are: the definition of the mechanism ensuring ecological and economic security of forest enterprises and their principles, goals, goals, structures.
The statement of basic materials. The article further develops the approaches to the substantiation of the mech-anism of ensuring ecological and economic safety of forest enterprises; Meaningful filling of the components of this mechanism, namely the system of institutional support for the management of the EES, the diagnosis of the EES, the tools and ways of providing the EES depending on the re-sults obtained; Approaches to the substantiation of the es-sence of the potential of ecological and economic security of the enterprise, its components. Conclusions. The mechanism of providing ecological and economic security is an effective tool in the system of forest enterprises management, designed to ensure the realization of the goals for their development in the long-term and short-term perspective in a rapidly changing and ag-gressive environment.

Keywords: forestry enterprise; environmental and economic security; ecological and economic security assurence mechanism.

 

УДК 338+502+630.6

А. О. Черчик, аспірант

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Актуальність теми дослідження визначається зростанням ролі методів управління безпекою підприємств через загострення конкурентної боротьби, обмеженість ресурсів, застосування ресурсомістких технологій, що призвело до вичерпання частини з них і виснаження екосистем.
Постановка проблеми. Проблема діяльності лісогосподарських підприємств полягає в забезпеченні короткотермінових результатів, домінуванні економічних інтересів над екологічними, що в довготерміновій перспективі може призвести до втрати основних ресурсів лісу, порушення еколого-економічної рівноваги, а отже, неможливості подальшого ефективного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розроблено підходи до формування економічного, організаційного механізмів забезпечення безпеки підприємства.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Виникає необхідність в забезпеченні еколого-економічної безпеки завдяки впровадженню відповідного механізму, інструменти якого дозволять збалансувати економічні та екологічні інтереси у довго- та короткотерміновій перспективі.
Постановка завдання. Основними завданнями дослідження є: визначення сутності механізму забезпечення еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери, принципів, мети, цілей, структури.
Виклад основного матеріалу. У статті набули подальшого розвитку: підходи до обґрунтування сутності механізму забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств; змістовне наповнення складових цього механізму, а саме системи інституційного забезпечення управління ЕЕБ, діагностики ЕЕБ та інструментів і шляхів забезпечення ЕЕБ залежно від отриманих результатів; підходи до обґрунтування сутності потенціалу еколого-економічної безпеки підприємства, його складових.
Висновки. Механізм забезпечення еколого-економічної безпеки є дієвим інструментом в системі менеджменту лісогосподарських підприємств, покликаним забезпечити реалізацію цілей їх розвитку на довго- та короткотермінову перспективу в умовах швидкозмінного та агресивного зовнішнього середовища.

Ключові слова: лісове господарство; еколого-економічна безпека; механізм забезпечення еколого-економічної безпеки.

Читати 4444 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 09:46
 

Зараз on-line

На даний момент 107 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1721
mod_vvisit_counterВчора9212
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні31910
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні72670
mod_vvisit_counterВ цьому місяці187177
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6920518