Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Yakymchuk A. Y., Navrotskyi R. L., Kovshun N. E. Natural resources potential as innovative and investment development prospect

Yakymchuk A. Y., Navrotskyi R. L., Kovshun N. E. Natural resources potential as innovative and investment development prospect

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-179-186

UDC 330.15

A. Y. Yakymchuk, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
R. L. Navrotskyi, Аpplicant,
N. E. Kovshun, Candidate of Economic Sciences,
Professor

NATURAL RESOURCES POTENTIAL AS INNOVATIVE AND INVESTMENT DEVELOPMENT PROSPECT

Urgency of the research. An important condition for the development of the region is taking into account natural resource potential and its particular usage, because it is linked to efficient economy of the region.
Target setting. Under modern conditions of economic management and Ukraine’s striving toward Europe, the significant environmental improvement as well as smart use of natural resources system integration have not been realized. All this determined the choice of the specific topic of the research paper, formed the subject, the purpose and the target of the research.
Actual scientific researches and issues analysis. Economic aspects of the use of the natural resources potential have been researched in studies of the established national scientists, especially of V. A. Holian [1], A. S. Kycha [5], A. P. Nezhyvenko [8], Y. B. Oliinyk [10], M. A. Khvesyk [13], L. M. Cherchyk [14] and others. Such foreign scientists as D. Wardle and M. Jonsson [17], A. Zielińska [19].
Uninvestigated parts of general matters defining. There is much tension around the issue of smart use of natural resources potential of Ukraine, particularly true it is observed under current crisis conditions caused by the troubled political and subsequently economic situation in the country.
The statement of basic materials. The article analyzes the natural-resource potential of the Rivne region. The basic allocation of natural resources has been demonstrated. The SWOT-analysis of the use of natural resources potential of Rivne region have been completed.
Conclusions. Rivne region is rich on different mineral deposits causing some differences in the economy development. The occurrence of the unique in Ukraine amber deposit has caused many economic and political problems relating to its unlawful extraction. The losses for the economy and budget of Ukraine due to this are estimated at 20 billion US dollars yearly.

Keywords: natural-resource potential; natural resources; mineral raw materials.

УДК 330.15

А. Ю. Якимчук, д. е. н.,
професор,
Р. Л. Навроцький, здобувач,
Н. Е. Ковшун, к. е. н.,
професор

ПРИРОДО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Актуальність теми дослідження. Важливою умовою розвитку регіону є врахування природо-ресурсного потенціал та його особливості використання, оскільки саме від цих умов залежить ефективна економіка регіону.
Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах господарювання, європейських прагненнях України, не відбулося суттєве покращання стану довкілля, а також запровадження системи раціонального використання природних ресурсів. Все це зумовило вибір даної теми наукової роботи, сформувало її предмет, мету та об’єкт дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічні аспекти використання природно-ресурсного потенціалу досліджувалися у працях відомих вітчизняних науковців, зокрема В. А. Голяна [1], А. С. Кича [5], А. П. Неживенка [8], Я. Б. Олійника [10], М. А. Хвесика [13], Л. М. Черчик [14] та ін. Значний вклад за даною тематикою у науковий доробок внесли такі зарубіжні вчені як Д. Вардлі та М. Джонсон [17], А. Зелінська [19].
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проблема раціонального використання природно-ресурсного потенціалу України стоїть надзвичайно гостро, особливо актуально це простежується в сучасних кризових умовах, зумовлених нестабільністю політичної ситуації у країні, а, як наслідок, й економічної.
Виклад основного матеріалу. У статті проведено аналіз природо-ресурсного потенціалу на прикладі Рівненської області. Показано основне розміщення природних ресурсів області. Здійснено SWOT-аналіз використання природно-ресурсного потенціалу Рівненської області.
Висновок. Рівненська область багата на різноманітні корисні копалини, які зумовлюють певні відмінності у розвитку господарства. Наявність єдиного в Україні родовища бурштину, створило багато економічних та політичних проблем щодо його незаконного видобутку. Втрати для економіки, бюджету України від якого оцінюються у понад 20 млрд дол. США щороку.

Ключові слова: природо-ресурсний потенціал; природні ресурси; мінерально-сировинна база.

Читати 1729 разів Останнє редагування Четвер, 05 жовтня 2017 12:37
 

Зараз on-line

На даний момент 59 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні75
mod_vvisit_counterВчора3696
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні3771
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці91798
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3728227