Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Zakharchenko S. V. Performance as a basic factor of competitiveness of Ukraine and its regions (the assesment is done according to IMD-Lausanne methodology)

Zakharchenko S. V. Performance as a basic factor of competitiveness of Ukraine and its regions (the assesment is done according to IMD-Lausanne methodology)

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-3(11)-187-192

UDC 332.122.009.12(477)

S. V. Zakharchenko, Candidate of Economic Sciences

PERFORMANCE AS A BASIC FACTOR OF COMPETITIVENESS OF UKRAINE AND ITS REGIONS
(THE ASSESMENT IS DONE ACCORDING TO IMD-LAUSANNE METHODOLOGY)

Urgency of the research. The importance of performance assessment is proved by its significance among the factors of competitiveness of countries and regions.
Goal setting. Performance assessment is needed to establish priority areas for its improvement by strengthening international competitive capacity of the country and its regions.
Actual scientific research paper analysis. The assessment of the performance from the perspective of improving the competitiveness of Ukraine and its regions is described by experts of the fund "Effective management" and some scientists - I. Brykova, M. Butko, M. Danylovich-Kropyvnytska, O. Matveeva and others.
Defining the unresearched parts of the issue: The majority of researches on productivity assessment in the context of improving the competitiveness of the country and its regions are done according to the methodology of the World Economic Forum or the author's approach, while the assessment based on the methodology of International Institute for Management Development (IMD-Lausanne) is at the initial stage.
The research objective. The article aims to evaluate performance as a factor of the competitiveness of Ukraine and its regions according to the methodology IMD-Lausanne and find ways to improve it.
Summary of the paper. The article shows the importance of increasing the productivity of using the factors of production to ensure a high competitive status of countries and regions. According to experts of IMD-Lausanne the author suggests his own approach to evaluating performance as a factor of international competitiveness of the country and its regions. An assessment of the international competitiveness of Ukraine and its regions is given considering significant indicators of overall performance, performance for individual sectors and performance in terms of business types. The strategic direction of increasing international competitiveness of Ukraine and its regions by enhancing the productivity of the county economy is offered in the research paper.
Conclusions. The assessment of international competitiveness of Ukraine and its regions by indicators of performance (according to the methodology IMD-Lausanne) has shown that it is low entirely and on most indicators and, therefore, needs to be improved. Thus, a number of innovative approaches to modernize the economy has to be implemented.

Keywords: productivity; competitiveness (country; region) methodology IMD-Lausanne; factors (sub factors) and an indicator of competitiveness; IMD ranking.

 

УДК 332.122.009.12(477)

С. В. Захарченко, к. е. н.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК БАЗОВИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ
(ОЦІНКА ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ IMD-LAUSANNE)

Актуальність теми дослідження. Важливість оцінювання продуктивності обумовлена її фундаментальною значимістю в системі чинників конкурентоспроможності країн і регіонів.
Постановка проблеми. Оцінка продуктивності необхідна для встановлення пріоритетних напрямів її підвищення в контексті зміцнення міжнародного конкурентного потенціалу країни та її регіонів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням оцінки продуктивності під кутом зору підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів присвятили свої праці фахівці Фонду «Ефективне управління» та окремі вчені – І. Брикова, М. Бутко, М. Данилович-Кропивницька, О. Матвєєва та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У більшості праць оцінка продуктивності у контексті підвищення конкурентоспроможності країни та її регіонів дається на основі методології Всесвітнього економічного форуму або авторських підходів, тоді як оцінки за методологією міжнародного Інституту розвитку менеджменту (IMD-Lausanne) знаходяться на початковій стадії.
Постановка завдання. Метою статті є оцінювання продуктивності як чинника конкурентоспроможності України та її регіонів на основі методології IMD-Lausanne та в пошуку шляхів її підвищення.
Виклад основного матеріалу. У статті показано важливість нарощування продуктивності використання факторів виробництва для забезпечення високого конкурентного статусу країн і регіонів. Згідно з методологічними установками фахівців IMD-Lausanne представлено авторський підхід до оцінювання продуктивності як чинника міжнародної конкурентоспроможності країни та її регіонів. Наведено оцінку міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів за вагомими індикаторами загальної продуктивності, продуктивності за окремими секторами економіки та продуктивності в розрізі підприємств різних типів. Визначено стратегічні напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів на основі зростання продуктивності економіки.
Висновки. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів за індикаторами продуктивності (згідно методології IMD-Lausanne) показала, що вона в цілому й за більшістю індикаторів є невисокою, а отже, потребує покращення. Для цього необхідною є низка заходів із інноваційної модернізації економіки.

Ключові слова: продуктивність; конкурентоспроможність (країни, регіону) ; методологія IMD-Lausanne; фактор (субфактор) та індикатор конкурентоспро-можності; рейтинг ІMD.

 

Читати 1507 разів Останнє редагування Четвер, 28 вересня 2017 10:25
 

Зараз on-line

На даний момент 45 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні206
mod_vvisit_counterВчора3696
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні3902
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці91929
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3728358