Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер МЕНЕДЖМЕНТ Stoyanova-Koval S. S., Ghalycjkyj O. M., Nikoljuk O. V. The strategic imperatives of institutional regulation of the investment processes in the food industry

Stoyanova-Koval S. S., Ghalycjkyj O. M., Nikoljuk O. V. The strategic imperatives of institutional regulation of the investment processes in the food industry

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-166-171

UDC 338.518(477.51)

S. S. Stoyanova-Koval, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. M. Ghalycjkyj, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. V. Nikoljuk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

THE STRATEGIC IMPERATIVES OF INSTITUTIONAL REGULATION OF THE INVESTMENT PROCESSES IN THE FOOD INDUSTRY

Urgency of the research. The strategic aim facing the food industry, is to provide a guaranteed and stable supply of the population of the country with safe and high quality food. The guarantees of its achievement are stable domestic sources of food and raw materials and the availability of the necessary institutional support.
Target setting. The existing institutional mechanisms of regulating investments in the food industry require adaptation for the direct use in variable conditions of the economic environment that encourages the development of strategic management of the institutional regulation of the investment processes.
Actual scientific researches and issues analysis. A number of local and foreign scientists, including Ivan Balabanov, R. Boyko, O. Harafonova, B. Grynyov, I. Gryshova, Zh. Deriy, K. Illyashenko, P. Mykytyuk, T. Mostenska, O.Naumova, V. Onegina, V. Poluyanov, L. Fedulova and others dedicated their works to the study of the challenges of the institutional regulation of the investment processes in the industry.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite significant scientific achievements the analysis of recent publications indicates the need to study scientific approaches to determining the strategic imperatives of the institutional regulation of the investment processes in the food industry.
The research objective. The article aims at structuring the strategic areas of the development investment processes in the food industry in the context of their institutional control.
The statement of basic materials. The article discusses and defines the basic modern problems of regulation of the investment processes in the food industry. Strategic objectives of the development of the food industry based on knowledge-based approaches and innovative solutions are researched and structured. A set of measures that implement the institutional capacity of the state as for enhancing the investment processes of the food industry is grounded. Scientific and practical recommendations for implementing the strategic imperatives of the development of institutional regulation of the investment processes in the food industry are suggested.
Conclusions. The key strategic and tactical guidance in shaping the strategy of development of the institutional regulation of the investment processes in the food industry, which contributes to the further dynamic development of economy of Ukraine in accordance with market principles, is formalized.

Keywords: institutional management; investment pro-cess; strategic imperatives; institutional support; economic development.

 

УДК 338.518(477.51)

С. С. Стоянова-Коваль, к. е. н.,
доцент,
О. М. Галицький, к. е. н.,
доцент,
О. В. Ніколюк, к. е. н., доцент

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Актуальність теми дослідження. Стратегічна мета, що постає перед харчовою промисловістю, полягає в забезпеченні гарантованого й стійкого постачання населення країни безпечним й якісним продовольством. Гарантією її досягнення є стабільність внутрішніх джерел продовольчих і сировинних ресурсів, а також на-явність необхідного рівня інституційного забезпечення.
Постановка проблеми. Існуючі інституційні механізми регулювання інвестиційної діяльності у харчовій промисловості вимагають адаптації для безпосереднього використання в змінних умовах економічного середовища, що спонукає до розробки комплексу стратегічних заходів інституційного регулювання інвестиційних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем інституційного регулювання інвестиційних процесів у промисловості присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема І. Балабанов, Р. Бойко, О. Гарафонова, Б. Гриньов, І. Гришова, Ж. Дерій, К. Ілляшенко, П. Микитюк, Т. Мостенська, О. Наумова, В. Онегіна, В. Полуянов, Л.Федулова та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження наукових підходів до визначення стратегічних імперативів інституційного регулювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості.
Постановка завдання. Стаття покликана структурувати стратегічні напрями розвитку інвестиційних процесів у харчовій промисловості в контексті їх інституційного регулювання.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто та визначено основні сучасні проблеми регулювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості. Досліджені та систематизовані стратегічні завдання розвитку харчової промисловості на основі наукомістких підходів й інноваційних рішень. Обґрунтовано комплекс заходів, що реалізують інституційні можливості держави щодо активізації інвестиційних процесів харчової промисловості. Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо реалізації стратегічних імперативів розвитку інституційного регулювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості.
Висновки. Формалізовано ключові стратегічні та тактичні орієнтири у формуванні стратегії розвитку інституційного регулювання інвестиційних процесів в харчовій промисловості, які сприяють подальшому динамічному розвитку економіки України відповідно до ринкових принципів.

Ключові слова: інституційне регулювання; інвестиційний процес; стратегічні імперативи; інституційне забезпечення; розвиток економіки.

Читати 2792 разів Останнє редагування Четвер, 28 грудня 2017 09:34
 

Зараз on-line

На даний момент 46 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4647
mod_vvisit_counterВчора3700
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні12985
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні41574
mod_vvisit_counterВ цьому місяці104128
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці181832
mod_vvisit_counterРазом5088260