Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Карчева Г. Т., Хоружий С. Г. Реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами в Україні

Карчева Г. Т., Хоружий С. Г. Реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами в Україні

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-58-61

УДК 336.025

Г. Т. Карчева, д. е. н., доцент,
С. Г. Хоружий, к. е. н.

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Для створення стійкої фінансової системи важливим напрямом державної політики України є впровадження ефективної системи державного регулювання та нагляду за фінансовими установами.
Постановка проблеми. Складна ситуація в фінансовому секторі України, низька фінансова стійкість фінансових установ та висока чутливість до ризиків свідчать про необхідність реформування державного регулювання та нагляду за фінансовими установами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні та зарубіжні вчені приділяють значну увагу механізмам державного регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг, а саме: О. Барановський, С. Барнес, В. Корнєєв, І. Крупка, В. Міщенко, С. Науменкова, Т. Смовженко, К. Стирох, M. Тейлор, В. Федосов та ін.
Виділення недосліджених частин загальної про-блеми. У той же час у роботах науковців не знайшли належного відображення обґрунтування ефективної інституційної моделі для України.
Постановка завдання. Дослідження існуючих в світі моделей державного регулювання та нагляду за фінансовими установами та обґрунтування ефективної інституціональної моделі для України.
Виклад основного матеріалу. За результатами дослідження встановлено, що в умовах відкритого фінансового ринку існуюча в Україні модель не забезпечує ефективний нагляд за фінансовими установами. Проведений критичний аналіз існуючих моделей державного регулювання та нагляду за фінансовими установами дозволив виявити переваги та недоліки кожної з моделей та обґрунтувати доцільність реформування державного регулювання та нагляду.
Висновки. Запропоновано спосіб трансформації існуючої в Україні секторальної моделі в ефективну систему державного регулювання та нагляду за фінансовими установами шляхом поєднання моделі концентрації всіх наглядових функцій в єдиному наглядовому органі з покладенням на Національний банк України повноважень щодо здійснення нагляду за системно важливими фінансовими установами на індивідуальній та консолідованій основі.

Ключові слова: ринок фінансових послуг; фінансові установи; державне регулювання та нагляд; компетентний орган; секторальна модель.

UDC 336.025

G. T. Karcheva, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
S. G. Khoruzhyi, Candidate of Economic Sciences

REFORMING OF STATE REGULATION AND SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE

Urgency of the research. Introduction of efficient sys-tem of state regulation and supervision of financial institu-tions is key direction of state policy of Ukraine for creating stable financial system.
Target setting. Difficult situation in financial sector of Ukraine, low financial stability of financial institutions and high sensitivity to risks tell about necessity of reforms in state regulation and supervision of financial institutions.
Actual scientific researches and issues analysis. Native and foreign scientists pay much attention to mechanisms of state regulation and supervision of financial services markets, including: O. Baranovsky, S. Barnes, V. Korneev, I. Krupka, V. Mischenko, S. Naumenkova, T. Smovzhenko, K. Styroch, M. Tailor, V. Fedosov, and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. At the same time existing scientific researches don’t provide proper review of justification of efficient institutional model for Ukraine.
The research objective. Investigation of existing models of state regulation and supervision of financial institutions in the world and justification of efficient institutional model for Ukraine.
The statement of basic materials. The results of investigation show that in terms of open financial market existing in Ukraine model doesn’t provide efficient supervision of financial institutions. Conducted critical analysis of existing models of state regulation and supervision of financial institutions helped to determine advantages and disadvantages of each model and justify the necessity of reforms in state regulation and supervision.
Conclusions. Is suggested the way of transformation of existing in Ukraine sectoral model into efficient system of state regulation and supervision of financial institutions by combining model of concentration of all monitoring functions in one monitoring institution with assignment of supervising responsibilities under systemically important financial institutions on individual and consolidated basis on National bank of Ukraine.

Keywords: financial services markets; financial institutions; state regulation and supervision; competent authority; sectoral model.

Читати 2569 разів Останнє редагування Середа, 27 грудня 2017 11:54
 

Зараз on-line

На даний момент 45 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4502
mod_vvisit_counterВчора3700
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні12840
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні41574
mod_vvisit_counterВ цьому місяці103983
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці181832
mod_vvisit_counterРазом5088115