Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Nitsenko V. S., Mukoviz V. S., Sharapa O. М. Accounting of transaction expenses of economic entities

Nitsenko V. S., Mukoviz V. S., Sharapa O. М. Accounting of transaction expenses of economic entities

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-71-78

UDC 657.471.1

V. S. Nitsenko, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
V. S. Mukoviz, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. М. Sharapa, Candidate of Economic Sciences

ACCOUNTING OF TRANSACTION EXPENSES OF ECONOMIC ENTITIES

Urgency of the research. Transaction expenses are nonvisible, non-obvious costs. They are hidden between other overhead costs of the enterprise and expenses of the period. But, despite the invisibility, transaction expenses can have a significant impact on the costs level and financial results of the enterprise, as well as on unit cost and, ultimately, on the price competitiveness.
Target setting. Currently, basis for managerial decisions of enterprise is formed by accounting information. Respectively, to ensure economics growth and crisis overcome, accountancy impartiality, completeness and reliability of financial reports are key elements that needed. Taking into account contradictory socio-economic transformations and the most valuable global trends and that is based on institutional economic theory, a thorough study of the identifying process of transaction expenses, is required.
Analysis of recent researches and publications. An issue of transaction expenses is relatively new to our country’s scientific scope. This question is researched by such scientists as S. Arkhiperev, M. Danko, O. Kantsurov, A. Chukhno and some others in theirs work.
Uninvestigated parts of general matters defining. Incurrence of the transaction expenses of the enterprise requires comprehensive scientific research as their factors are still unknown at the scientific level.
The research objective. To reveal the essence and causes of incurred transaction expenses at the enterprise.
The statement of basic materials. This article only reveals methodological features of some transaction expenses, those are possible to detect and estimate through accounting, the ones actually incurred costs recorded in primary documents and disclosed in the financial statements, but are not classified as transaction costs.
Conclusions. The main factors of transaction expenses occurrence are uncertain behavior of subjects of economic relations, pursuance of established social norms, ensuring rights and interests implementation and protection of subjects of economic relations and society. Reasons for transaction expenses occurrence predetermined by institutional factors but their extent formed considering market factors.

Keywords: transaction expenses; accounting; management accounting; activity costs.

УДК 657.471.1

В. С. Ніценко, д. е. н., доцент,
В. С. Муковіз, к. е. н., доцент,
О. М. Шарапа, к. е. н.

ОБЛІК ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Актуальність теми дослідження. Трансакційні витрати є невидимими, неочевидними витратами. Вони сховані між іншими накладними витратами підприємства та витратами періоду. Але, незважаючи на невидимість, трансакційні витрати можуть здійснювати суттєвий вплив на рівень витрат та фінансові результати підприємства, на собівартість одиниці продукції і, зрештою, на цінову конкурентоспроможність підприємства.
Постановка проблеми. На даний час інформація, сформована бухгалтерським обліком, є основою прийняття рішень, пов’язаних з управлінням підприємством. Відповідно неупередженість бухгалтерського обліку, повнота та достовірність фінансової звітності мають вагоме значення для забезпечення подолання кризових явищ та економічного зростання. Із урахуванням суперечливих соціально-економічних перетворень та найважливіших світових тенденцій потребує ґрунтовного вивчення процес ідентифікації трансакційних витрат, виходячи із інституціональної економічної теорії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання виникнення трансакційних витрат відносно нове у вітчизняному науковому просторі. Цьому питанню у своїх працях приділяють увагу такі вчені як С. Архієреєв, М. Данько, О.Канцуров, А. Чухно та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На науковому рівні досі не встановлено чинників понесення трансакційних витрат підприємства, що потребує проведення всебічних наукових досліджень.
Постановка завдання. Розкрити суть та причини понесення трансакційних витрат на підприємстві.
Виклад основного матеріалу. У статті розкрито методологічні особливості лише частини трансакційних витрат – тих, які можна виявити й оцінити методом бухгалтерського обліку, тобто фактично понесені витрати, що фіксуються в первинних документах і відображаються в бухгалтерському обліку та розкриваються у фінансовій звітності, але при цьому не класифікуються як трансакційні витрати.
Висновки. Основними чинниками понесення трансакційних витрат є невизначеність поведінки суб’єктів економічних відносин, виконання встановлених соціальних норм, забезпечення реалізації і захисту прав та інтересів суб’єктів економічних відносин і суспільства. Причини понесення трансакційних витрат зумовлені інституціональними чинниками, проте їх обсяг формується з урахуванням ринкових чинників.

Ключові слова: трансакційні витрати; бухгалтерський облік; управлінський облік; витрати діяльності.

Читати 2774 разів Останнє редагування Вівторок, 09 січня 2018 13:57
 

Зараз on-line

На даний момент 41 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні110
mod_vvisit_counterВчора4675
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8485
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні40116
mod_vvisit_counterВ цьому місяці104266
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці181832
mod_vvisit_counterРазом5088398