Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер МЕНЕДЖМЕНТ Olifirenko L. D. Methodical approaches to balanced administration in organs of public authorities

Olifirenko L. D. Methodical approaches to balanced administration in organs of public authorities

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-1(13)-161-164

UDC 351:35.071:342.56

L. D. Olifirenko, Doctor of Public Administration,
Associate Professor

METHODICAL APPROACHES TO BALANCED ADMINISTRATION IN ORGANS OF PUBLIC AUTHORITIES

Urgency of the research. Promoting the quality of justice is one of the principles of the implementation of the strategy for the reform of the judicial system of Ukraine.
Target setting. Application of model indicators in the activity of the courts needs improvement of methodological approaches of their determination and approbation.
Actual scientific researches and issues analysis. The question of the improvement of the judicial administration dedicated to the research of leading scientists, including Velichko O., Glushchenko S. V., Kvasnevskaya N. D, Nazarov I. V., Obrusna S. Y., Peter G. Solomon, Serdyuk O. V., Tobin R., Yankovskaya T. and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Features of the reorganisation of the judicial activity at each stage of the development of society in need of improvement of methodological approaches to the justification of model indicators to optimise the judicial administration as an essen-tial function of public governance, which affects the quality of justice.
The research objective. The purpose of the study is to improve methodical approaches to defining model indicators of the judicial administration.
The statement of basic materials. Recommendations for the improvement of methodical approaches to the justification of model indicators are proposed, and also bringing them in line with international standards are suggested.
Conclusions. Solving the problems of reforming the judicial system of Ukraine will contribute to the optimization of the legal authority in indicators of the model caseload and on their basis balance of judicial administration.

Keywords: administration; court management; balancing judicial administration; basic and model caseload indicators.

 

УДК 351:35.071:342.56

Л. Д. Оліфіренко, д. н. з держ. упр.,
доцент

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Актуальність теми дослідження. Сприяння підвищенню якості правосуддя є одним з принципів реалізації стратегії реформування судової системи України.
Постановка проблеми. Застосування модельних показників у діяльності судів потребує удосконалення методичних підходів їх визначення та апробації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вдосконалення судового адміністрування присвячені наукові роботи провідних вчених, серед яких є Величко О., Глущенко С. В., Квасневська Н. Д., Назаров І. В., Обрусна С. Ю., Пітер Г. Соломон, Сердюк О. В., Тобін Р., Янковська Т. та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Особливості реорганізації судової діяльності на кожному етапі розвитку суспільства потребують удосконалення методичних підходів до обґрунтування модельних показників з оптимізації судового адміністрування як найбільш важливої цільової функції публічного управління, яка реально впливає на якість судочинства.
Постановка завдання. Метою дослідження є удосконалення методичних підходів щодо визначення модельних показників судового адміністрування.
Виклад основного матеріалу. Запропоновані рекомендації з удосконалення методичних підходів до обґрунтування модельних показників та приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів.
Висновки. Розв'язанню проблем з реформування судової системи України сприятиме оптимізації судового адміністрування за показниками модельного навантаження та на їх основі збалансування судового адміністрування.

Ключові слова: адміністрування; збалансування судового адміністрування; базові та модельні показники навантаження.

References

1. Pro Stratehiyu reformuvannya sudoustroyu, sudochynstva ta sumizhnykh pravovykh instytutiv na 2015-2020 roky [On the strategy of reforming the judiciary and related legal institutions for 2015-2020]. (2015). Ofitsiynyy visnyk Prezydenta Ukrayiny- Official Bulletin of the President of Ukraine, 13 [in Ukrainian].
2. Shchodo vyznachennya koefitsiyentiv navantazhennya na suddiv : Rishennya RSU №46 vid 09.06.2016 [On determi-nation of load indicators for judges : Decision of the Council of Judges of Ukraine no. 46, 9 June, 2016]. (n.d.). rsu.gov.ua. Retrieved from http://www.rsu.gov.ua/ua/events/risenna-rsu-no-46-vid-09062016 [in Ukrainian].
3. Pro metodyku rozpodilu hranychnoho obsyahu vydatkiv spozhyvannya mizh rozporyadnykamy byudzhetnykh koshtiv [On the methodology of allocating limit amount of consumption expenditures between the administrators of budgetary funds]. (n.d.). dsa.court.gov.ua. Retrieved from http://dsa.court.gov.ua/userfiles/4791_copy.pdf [in Ukrainian].
4. Solomon, P. H. (2009) Sudove administruvannia i yakist pravosuddia [Judicial administration and the quality of justice]. Sudova apelyatsiya. – Judicial appeal, 3(16), 73-83.  Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle /123456789/14003/09-Solomon.pdf [in Ukrainian].
5. Tobin, Robert W. (2004). Creating the Judicial Branch: the Unfinished Reform. – NCSC: iUniverse [in English].
6. Olifirenko, L. D. (2016). The analysis of judicial reform problems in Ukraine. Public administration, research and development: scientific journal, 2. Retrieved from http://pa.stu.cn.ua/articles/1491765382106 [in English].
7. Olifirenko, L. D. (2017). Functional Review оf Institu-tional Mechanism in the Context оf Interrelations оf Mecha-nisms оf Regulation оf Business Entities Development. Scien-tific Bulletin of Polissia, 3(11), 1, 136-144 [in English].

Література

1. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020роки : Указ Президента України від 20.05.2015 № 276/2015 // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 13.
2. Щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів : Рішення РСУ № 46 від 09.06.2016 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.rsu.gov.ua/ua/ev ents/risenna-rsu-no-46-vid-09062016.
3. Про методику розподілу граничного обсягу видатків споживання між розпорядниками бюджетних коштів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://dsa.court.gov.ua/userfiles/4791_copy. pdf.
4. Соломон, Пітер Г. Судове адміністрування і якість правосуддя / Пітер Г. Соломон // Судова апеляція. – 2009. – № 3 (16). – С. 73-83.  Електрон. версія друк. вид. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua /bitstream/handle/123456789/14003/09-Solomon.pdf. – Дата останнього доступу: 01.11.2017.
5. Tobin, R. W. Creating the Judicial Branch: the Unfinished Reform / R. W. Tobin – NCSC : iUniverse. – 2004. – 298 p.
6. Olifirenko, L. D. The analysis of judicial reform problems in Ukraine [Електронний ресурс] / L. D. Olifirenko // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток: електронний науковий журнал. – 2016. – № 2. – Режим доступу : http://pa.stu.cn.ua/articles /1491765382106pdf. – Дата останнього доступу: 01.11.2017.
7. Olifirenko, L. D. Functional Review оf Institutional Mechanism in the Context оf Interrelations оf Mechanisms оf Regulation оf Business Entities Development / L. D. Olifirenko // Науковий вісник Полісся. -2017. - № 3 (11). Ч. 1. - С. 136-144.

Читати 4287 разів Останнє редагування Понеділок, 20 травня 2019 08:39
 

Зараз on-line

На даний момент 87 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4918
mod_vvisit_counterВчора9221
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні29903
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні61593
mod_vvisit_counterВ цьому місяці4918
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці241845
mod_vvisit_counterРазом6980104