Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Свіжий номер ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Laiko О. І., Balan O. S., Shlapak А. V. Challenges and perspectives of institutionalization of investment activities stimulation means in the national economy

Laiko О. І., Balan O. S., Shlapak А. V. Challenges and perspectives of institutionalization of investment activities stimulation means in the national economy

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-123-128

UDC 339.543.624

О. І. Laiko, Doctor of Economics,
Senior Researcher,
O. S. Balan, Doctor of Economics,
Associate Professor,
А. V. Shlapak, Candidate of Economic Sciences

CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF INSTITUTIONALIZATION OF INVESTMENT ACTIVITIES STIMULATION MEANS
IN THE NATIONAL ECONOMY

Urgency of the research. Stimulation of investment activity in Ukraine has always been justified and carried out as one of the priorities, but lack of clear institutional scheme for the regulating of investment activity under the influence of administrative-territorial reform progress stipulate the urgency to determine the current up-to-date order of institutionalization of the means for the activization of investments in the national economy.
Target setting. The essence of the problem is to substatiate the theoretical and practical principles of favourable institutional environment formation for investments attracting into the national economy in up-to-date condition on the basis of institutionalization process essence definition, considering foreign and domestic experience.
Actual scientific researches and issues analysis. The theoretical and practical bases for stimulation of investment activities are determined in works of B. V. Burkynskyi, V. M. Heyets, V. P. Juk, V. F. Martynenko, A. Pavlyuk, A. A. Peresada., I. Pidoricheva, A. M. Poruchnik, Ye. V. Redzhyuk, V. P. Seminozhenko, I. Z. Storonyanska, N. O. Tatarenko.
Uninvestigated parts of general matters defining. There are unsolved aspects concerning the estimation of the level and degree of institutionalization of various stimulation measures of investment activity in the national economy in the context of decentralization reform.
The research objective. The article aims to determine the theoretical and applied principles of the formation of favorable institutional environment for the attracting of investments into the national economy, taking into account the influence of decentralization processes and domestic & foreign experience.
The statement of basic materials. The article substantiates the essence of the category of favorable institutional support of investments. The list of measures of fiscal-budgetary, organizational-informational, marketing, administrative character for the stimulation of investment activities in the national economy is determined; the order of their institutionalization under the influence of decentralization processes is substantiated.
Conclusions. The prospects of the set of measures for the stimulation of investment activity in the national economy, provided by territorial communities consist in creation of favorable institutional environment that is able to attract additional investment into the points of economic growth.

Keywords: investments; institutionalization of investments; special economic zones; institutional provision of investments; investment environment.


УДК 339.543.624

О. І. Лайко, д. е. н., ст. наук. співробітник,
О. С. Балан, д. е. н., доцент,
А. В. Шлапак, к. е. н.

ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Актуальність теми дослідження. Стимулювання інвестиційної активності в Україні завжди обґрунтовува-лось і здійснювалось в якості одного з першочергових завдань, однак недостатність інституціоналізації про-вадження регулювання інвестиційної активності в умовах адміністративно-територіального реформування обумовлює необхідність визначення актуалізованого порядку інституціоналізації заходів активізації інвестиційної діяльності в національній економіці.
Постановка проблеми. Існує необхідність обґрунтування теоретичних та прикладних засад формування сприятливого інституціонального середовища для залучення інвестицій в національну економіку в сучасних умовах на основі визначення сутності процесу інституціоналізації, та з врахуванням іноземного і вітчизняного досвіду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні основи стимулювання інвестиційної діяльності визнають в своїх роботах Б. В. Буркинський, В. М. Геєць, В. П. Жук, В. Ф. Мартиненко, А. Павлюк, А. А. Пересада., І. Підоричева, А. М. Поручник, Є. В. Редзюк, В. П. Семиноженко, І. З. Сторонянська.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Невирішеними є питання оцінки ступеня та рівня інституціоналізації різних заходів стимулювання інвестиційної діяльності в національній економіці в контексті реформи децентралізації.
Постановка завдання. В статті необхідним є визначення теоретичних та прикладних засад формування сприятливого інституціонального середовища для залучення інвестицій в національну економіку на основі врахування децентралізаційних процесів, вітчизняного та іноземного досвіду.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується сутність категорії сприятливого інституціонального забезпечення інвестування. Визначено перелік заходів для стимулювання інвестиційної діяльності в національній економіці, обґрунтовано порядок їхньої інституціоналізації в умовах впливу децентралізаційних процесів.
Висновки. Перспективи застосування пропонованого набору заходів стимулювання інвестиційної діяльності в національній економіці, які можуть провадитись територіальними громадами, полягає у формуванні сприятливого інституціонального середовища, здатного приваблювати додаткові капіталовкладення в точках економічного зростання.

Ключові слова: інвестиції; інституціоналізація інвестицій; спеціальні економічні зони; інституціональне забезпечення інвестицій; інвестиційне середовище.

References

1. Detsentralizatsiia daie mozhlyvosti zrostannia budivelnoho biznesu v rehionakh, - Hennadii Zubko [Decentralization provides opportunities for growth of construction business in the regions, - Hennadii Zubko]. (March 1, 2017). decentralization.gov.ua. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/ [in Ukrainian].
2. Pavlyuk, A. & Yanovych, M. Shchodo tendentsiy ta napryamiv stymulyuvannya investytsiynoyi diyalnosti v Ukrayini v pislyakryzovyy period [On trends and directions of stimulation of investment activity in Ukraine in the post-crisis period]. (n.d.). www.niss.gov.ua. Retrieved from http://www.niss.gov.ua- /articles/639/ [in Ukrainian].
3. State Statistics Service of Ukraine. (n.d.). Kapitalni investytsii za dzherelamy finansuvann (2010-2016) [Capital investment by sources of financing (2010-2016)]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ- /operativ2007/ibd/iokjf/iokjf_u10-13_bez.htm [in Ukrainian].
4. The fDi Report (2017). FDI intelligence official site. fdiintelligence.com. Retrieved from http://forms.fdiintelligence.com/report2017/?ref=Website_Landi ngPage [in Ukrainian].
5. Pidoricheva, I. (2017). Opyt polskikh SEZ: v poiskakh «antikhrupkosti» dlya Ukrainy [The experience of Polish FEZ: in search of "anti-fraud" for Ukraine]. Dzerkalo tizhnya. – Mirror of the week, 39(335), 8. Retrieved from https://zn.ua/macrolevel/opyt-polskih-sez-v-poiskahantihrupkosti-dlya-ukrainy-263556_.html [in Russian].
6. Priami inozemni investytsii. Rada Yevropy. [Direct foreign investment. Council of Europe]. (n.d.) eucham.eu. Retrieved from http://eucham.eu/downloads/finish/132-euchamcharts/735-2015-03-foreign-direct-investment-per-capita-ineurope [in Ukrainian].
7. China Briefing. (October 5, 2011). Understanding Development Zones in China. china-briefing.com. Retrieved from http://www.china-briefing.com/news/2011/10/05/understandingdevelopment-zones-in-china.html [in English].
8. Member information China and the WTO. (n.d.). wto.org. Retrieved from https://www.wto.org/english/thewto_e/- countries_e/china_e.htm [in English].

Література

1. Децентралізація дає можливості зростання будівельного бізнесу в регіонах, - Геннадій Зубко [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/.
2. Павлюк, А. Щодо тенденцій та напрямів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні в післякризовий період [Електронний ресурс]/ А. Павлюк, М. Янович // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/639/. 3. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2016) [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ibd/iokjf/iokjf_u 10-13_bez.htm.
4. The fDi Report 2017 [Electronic resource] / FDI intelligence official site. – Access mode: http://forms.fdiintelligence.com/report2017/?ref=Website_Landi ngPage.
5. Пидоричева, И. Опыт польских СЭЗ: в поисках «антихрупкости» для Украины [Електронний ресурс] / И. Пидоричева // Дзеркало тижня. – 2017. – № 39 (335). – С. 8. – Режим доступу: https://zn.ua/macrolevel/opyt-polskih-sez-vpoiskah-antihrupkosti-dlya-ukrainy-263556_.html.
6. Прямі іноземні інвестиції. Рада Європи. [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Ради Європи. – Режим доступу: http://eucham.eu/downloads/finish/132-eucham-charts/735- 2015-03-foreign-direct-investment-per-capita-in-europe.
7. Understanding Development Zones in China. [Electronic resource]: www.china-briefing.com. – Access mode: http://www.china-briefing.com/news/2011/10/05/ understanding-development-zones-in-china.html.
8. Member information China and the WTO. [Electronic resource]: Офіційний сайт WTO. – Access mode: https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ china_e.htm.

Читати 4171 разів Останнє редагування П'ятниця, 26 жовтня 2018 08:08
 

Зараз on-line

На даний момент 55 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні377
mod_vvisit_counterВчора6068
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні8246
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні61593
mod_vvisit_counterВ цьому місяці225106
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6958447