Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Vasyltsiv T. G., Lupak R. L., Kunytska-Iliash M. V. Strategic approaches to the effective use of intangible assets as a condition for strengthening the competitiveness of enterprises

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-8-15

UDC 339.166.5: 658.009.12

T. G. Vasyltsiv, Doctor of Economics,
Professor,
R. L. Lupak, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
M. V. Kunytska-Iliash, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

STRATEGIC APPROACHES TO THE EFFECTIVE USE OF INTANGIBLE ASSETS AS
A CONDITION FOR STRENGTHENING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE

Urgency of the research. Increasing competition forces companies to adopt newer approaches to strengthening their own competitiveness. In this regard, becomes more important the use of intangible assets, which expresses the ability of the company to own rights to the latest management technologies.
Target setting. The ability of enterprises to create, attract and effectively use intangible assets depends on the formation and realization of their own competitive potential. This determines the relationship between the use of intangible assets and the competitiveness of the enterprise.
Actual scientific researches and issues analysis. Such well-known scientists as V. Apopiy, K. Idris, A. Kyriyenko, H. Kozachenko, O. Lyashenko, O. Marchenko, V. Muntiyan, V. Ponomaryov, B. Pshyk, M. Fleychuk, V. Franchuk has made a significant contribution to the development of the theory and methodology strategic management of intangible assets of enterprises.
Uninvestigated parts of general matters defining. It will require identification of priorities and means of effective strategic management of intangible assets that will strengthen the competitiveness of enterprises.
The research objective. The purpose of the article is substantiation of strategic approaches to the effective use of intangible assets as a prerequisite for strengthening the competitiveness of enterprises.
The statement of basic materials. The article determines the trends in the creation and use of intangible assets by the Ukrainian enterprises. The authors presents scheme for coordinating the strategic approaches and consistent implementation of strategic priorities for increasing the efficiency of the use of intangible assets and the model for the formation and use of financial and resource support for the management of intangible assets by them, with the help of which one can solve the problem of strengthening the competitiveness of enterprises.
Conclusions. Formation and effective use of intangible assets of enterprises should be carried out according to a clearly defined strategic plan with gradual progress and implementation of separate stages. The policy of managing intangible assets requires adequate financial and resource support that can be accumulated by enterprises from different sources.

Keywords: enterprise; intangible assets; competitiveness; strategic management.

 

УДК 339.166.5: 658.009.12

Т. Г. Васильців, д. е. н., професор,
Р. Л. Лупак, к. е. н., доцент,
М. В. Куницька-Іляш, к. е. н., доцент

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ЯК УМОВИ ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Актуальність теми дослідження. Посилення конкуренції примушує підприємства запроваджувати все новіші підходи до зміцнення власної конкурентоспроможності. У зв’язку з цим, більшого значення набуває використання нематеріальних активів, що виражають здатність підприємства володіти правами на новітні управлінські технології.
Постановка проблеми. Здатність підприємства створювати, залучати та ефективно використовувати нематеріальні активи залежить від сформованості та реалізації власного конкурентного потенціалу. Це обумовлює залежність між процесами використання нематеріальних активів та зміцнення конкурентоспроможності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та методології стратегічного управління нематеріальними активами підприємств зробили відомі вчені як В. Апопій, К. Ідріс, А. Кирієнко, Г. Козаченко, О. Ляшенко, О. Марченко, В. Мунтіян, В. Пономарьов, Б. Пшик, М. Флейчук, В. Франчук.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Потребує визначення пріоритетів та засобів ефективного стратегічного управління нематеріальними активами, що дозволять зміцнити конкурентоспроможність підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування стратегічних підходів до ефективного вико-ристання нематеріальних активів як умови зміцнення конкурентоспроможності підприємств.
Виклад основного матеріалу. Визначено тенденції у створенні та використанні нематеріальних активів підприємствами України. Представлено схему узгодження стратегічних підходів і послідовної реалізації стратегічних пріоритетів підвищення ефек-тивності управління нематеріальними активами та модель формування і використання фінансово-ресурсного забезпечення управління нематеріальними активами за допомогою яких можна зміцнити конкурентоспроможність підприємств.
Висновки. Формування та ефективне використання нематеріальних активів підприємств має здійснюватися згідно чітко визначеного стратегічного плану з поступовим проходженням і виконанням окремих етапів. Політика управління нематеріальними активами потребує належного фінансово-ресурсного забезпечення, що може акумулюватися підприємства-ми з різних джерел.

Ключові слова: підприємство; нематеріальні акти-ви; конкурентоспроможність; стратегічне управління.

 

Читати 557 разів Останнє редагування Вівторок, 26 червня 2018 11:36
 

Зараз on-line

На даний момент 49 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2000
mod_vvisit_counterВчора2698
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні4698
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні23811
mod_vvisit_counterВ цьому місяці56132
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3356109