Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Dzhedzhula V. V., Yepifanova I. Yu. Crowdsourcing as a part of company’s intellectual capital

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-39-47

UDC 65.011.12

V. V. Dzhedzhula, Doctor of Economics,
Associate Professor,
I. Yu. Yepifanova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor


CROWDSOURCING AS A PART OF COMPANY’S INTELLECTUAL CAPITAL

Urgency of the research. In modern conditions of management it is important for enterprises to form of the necessary amount of intellectual capital.
Target setting. Most domestic enterprises do not pay enough attention to this issue. That is why it is very important to determine the directions of its growth.
Actual scientific researches and issues analysis. The issue of intellectual capital management, its influence on innovation activity has been considered in the works of  L. Antonyuk, S. V. Zakharinko, A. Kendiukhov, G. R. Natroshvili, V. Tsipurindy, L. Fedulova.
The issues of crowdsourcing were considered in the works of Paul Whitla, Howe J., Maistrenko O. V., Khymych I.
Uninvestigated parts of general matters defining. The issue of evaluating the intellectual component of energy saving policy, in particular, with the help of the apparatus of hybrid neural networks, remains poorly developed.
The research objective. It is important to assess the factors influencing the intellectual capital of industrial enterprises, to determine the possibility of increasing the efficiency of using intellectual capital with the help of crowdsourcing.
The statement of basic materials. The components of intellectual capital have been investigated. The indexes of knowledge economy of Ukraine and developed countries have analyzed. The essence of crowdsourcing and its components have been defined; the modern examples of its application in the world and in Ukraine have been researched. It has been determined that this tool is used mainly in the social sphere in Ukraine. The importance of its use in raising the intellectual component of innovation activity of domestic enterprises has been substantiated.
Conclusions. It has been established that active involvement of students in the activity of the enterprise can be very promising for domestic enterprises. Recommendations for industrial enterprises to increase attention to crowdsourcing as an important source of intellectual capital growth were developed.

Keywords: intellectual capital; human capital; organizational capital; market capital, crowdsourcing.

 

УДК 65.011.12

В. В. Джеджула, д. е. н., доцент,
І. Ю. Єпіфанова, к. е. н., доцент

КРАУДСОРСИНГ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах господарювання підприємствам важливо формувати необхідний обсяг інтелектуального капіталу.
Постановка проблеми. Більшість вітчизняних підприємств не приділяє належної уваги даному питанню. Саме тому, досить важливим є визначення напрямків його зростання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління інтелектуальним капіталом, його впливу на інноваційну діяльність розглядались в працях Л. Антонюк, С. В. Захарінка, А. Кендюхова, Г. Р. Натрошвілі, В. Ціпуринди, Л. Федулової.
Питання, пов’язані із краудсорсингом розглядаються такими вченими як П. Вітла, Дж. Хоув, Майстренко О. В., Хіміч І.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Важливим є дослідження питання використання краудсорсингу вітчизняними підприємствами як способу збільшення інтелектуального капіталу.
Постановка завдання. Необхідним є оцінювання чинників, які впливають на інтелектуальний капітал промислових підприємств, визначення можливості підвищення ефективності його використання за допомогою краудсорсингу.
Виклад основного матеріалу. Досліджено складові інтелектуального капіталу. Проаналізовано індекси економіки знань України та розвинених країн. Визначено сутність краудсорсингу, його складові, досліджено сучасні приклади його застосування у Світі та в Україні. Визначено, що в Україні даний інструмент використовується переважно у соціальній сфері. Обґрунтовано важливість його використання в підвищенні інтелектуальної складової інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.
Висновки. Встановлено, що досить перспективним для вітчизняних підприємств може стати активне залучення студентів в діяльність підприємства. Розроблено для промислових підприємств рекомендації щодо підвищення уваги до краудсорсингу як важливого джерела зростання інтелектуального капіталу.

Ключові слова: інтелектуальний капітал; людський капітал; організаційний капітал; краудсорсинг.

Читати 548 разів Останнє редагування Вівторок, 26 червня 2018 13:07
 

Зараз on-line

На даний момент 44 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3261
mod_vvisit_counterВчора3225
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні9184
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні23811
mod_vvisit_counterВ цьому місяці60618
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3360595