Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Tyuhtenko N. A., Makarenko S. M., Oliinyk N. M. Increasing competitiveness of the enterprise by improving logistic strategy of distribution of production and supply of raw materials

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-56-63

UDC 338.47

N. A. Tyuhtenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
S. M. Makarenko, Candidate of Economic Sciences,
N. M. Oliinyk, Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor

INCREASING COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE BY IMPROVING LOGISTIC STRATEGY
OF DISTRIBUTION OF PRODUCTION AND SUPPLY OF RAW MATERIALS

Urgency of the research. In modern conditions, functioning of the business is one of the main components of increasing the competitiveness of the enterprise not only optimization of production costs without deteriorating the quality of the manufacture of products, but also the definition of optimal logistic routes of transportation from the point of manufacture to the place of consumption of products, taking into account the capacity of the market, purchasing power of consumers and the costs of transportation.
Target setting. Any strategy to increase the competitiveness of goods and enterprises, in general, should be based on the development and definition of an optimal logistics strategy for the distribution of products and supplies of raw materials.
Actual scientific researches and issues analysis. The works of B. Burkynskyi, T. Burtsev, S. Klymenko and other scholars research various aspects of theory and practice of competitiveness as an element of management of the enterprise.
Uninvestigated parts of general matters defining. Still unresearched and unpublished in periodicals, there are issues related to the definition of optimal transportation routes.
The research objective. Systematize the views of the domestic and foreign scientific community and provide recommendations for improving the logistics strategy of distribution of products and supply of raw materials as a component of increasing the competitiveness of the enterprise.
The statement of basic materials. The article defines the factors and criteria for assessing the competitiveness of enterprises. The analysis and trends in the dynamics of changes in the volume of cargo transportation at the macro level were revealed. The work analyzes the activity of enterprises of Kherson region and gives recommendations on improvement of logistic operation.
Conclusions. The work substantiates methodical approach to the determination of optimal routes of distribution of production and supply of raw materials. It was proved the need for more reliable studies on the purchasing power of potential consumers.

Keywords: competitiveness, product distribution, supply of raw materials, road and water transportation, purchasing power.


УДК 338.47

Н. А. Тюхтенко, к. е. н., доцент,
С. М. Макаренко, к. е. н.,
Н. М. Олійник, к. т. н., доцент

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах функціонування бізнесу однією з найголовніших складових підвищення конкурентоспроможності підприємств стає не лише оптимізація виробничих витрат без погіршення рівня якості при виробництві продукції, а й визначення оптимальних логістичних маршрутів транспортування від пункту виробництва до місця споживання продукції з урахуванням ємності ринку, купівельної спроможності споживачів й обсягів витрат на транспортування.
Постановка проблеми. Будь-яка стратегія підвищення конкурентоспроможності продукції й підприємства взагалі повинна базуватися на розробці та визначенні оптимальної логістичної стратегії розподілу продукції й постачання сировини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам теорії і практики конкурентоспроможності як елементу управління діяльністю підприємства присвячені роботи Б. Буркинського, Т. Бурцева, С. Клименка та інших науковців.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Малодослідженими та не розкритими у періодичних літературних виданнях залишаються питання, пов'язані із визначенням оптимальних маршрутів перевезень.
Постановка завдання. Систематизація поглядів вітчизняного та зарубіжного наукового товариства й надання рекомендацій щодо удосконалення логістичної стратегії розподілу продукції та постачання сировини як складової підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Виклад основного матеріалу. У статті визначено фактори та критерії оцінки конкурентоспроможності підприємств. Проведено аналіз та виявлено тенденції щодо динаміки змін обсягів перевезення вантажів на макрорівні. Проаналізовано діяльність підприємств Херсонщини та надано рекомендації щодо удосконалення логістичної діяльності.
Висновки. Обґрунтовано методичний підхід до визначення оптимальних маршрутів розподілу продукції та постачання сировини. Доведено необхідність проведення більш достовірних досліджень щодо рівня купівельної спроможності потенційного кола споживачів.

Ключові слова: конкуренто-спроможність; розподіл продукції та постачання сировини; автомобільно-водні перевезення; купівельна спроможність.

 

Читати 753 разів Останнє редагування Середа, 11 липня 2018 07:57
 

Зараз on-line

На даний момент 46 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2594
mod_vvisit_counterВчора3732
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні20052
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні29387
mod_vvisit_counterВ цьому місяці72011
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці126439
mod_vvisit_counterРазом3594047