Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Drozd I. K., Pysmenna M. S., Pohribna N. V. Implementation of the responsibility principle in the system of financial control of public procurement

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-78-82

UDC 657.631.8

I. K. Drozd, Doctor of Economics, Professor,
M. S. Pysmenna, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
N. V. Pohribna, Candidate of Economic Sciences

IMPLEMENTATION OF THE RESPONSIBILITY PRINCIPLE IN THE SYSTEM OF FINANCIAL CONTROL  OF PUBLIC PROCUREMENT

Urgency of the research. Ensuring the proper level of controllability of procurement contributes to effective action of legislated procedures of financial control, and increases the level of responsibility of participants of the public procurement process.
Target setting. Putting forward the provisions of international standards ISSAI, which provide for the implementation of results of financial control in society, is the relevant issue of increasing the effectiveness of control measures.
Actual scientific researches and issues analysis. Evolution of the views of scientists on the tasks of financial control in the field of procurement creates the framework for its further development in terms of increasing effectiveness.
Uninvestigated parts of general matters defining. The study of the instruments for control actions to assess the implementation of the principle of responsibility in the field of procurement requires theoretical and practical justification.
The research objective. The article aims to develop instruments for financial control of public procurement in order to implement the principle of responsibility in this area in accordance with the international standards of financial control ISSAI.
The statement of basic materials. On the basis of the implementation of the ISSAI standards, the instruments for control actions to verify compliance with the principle of responsibility under the public procurement is proposed. Assessment of compliance with procurement criteria will provide evidence for substantiated findings and the effectiveness of control measures.
Conclusions. As a result of the study, it was concluded that the combination of ISSAI norms and public procurement criteria at the level of financial control instruments will ensure its effectiveness.

Keywords: public procurement; financial control; the responsibility principle; performance of financial control.

 

УДК 657.631.8

І. К. Дрозд, д. е. н., професор,
М. С. Письменна, к. е. н., доцент,
Н. В. Погрібна, к. е. н.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Актуальність теми дослідження. Забезпечення належного рівня контрольованості закупівель сприяє ефективній дії встановлених законодавством процедур фінансового контролю  та підвищує рівень відповідальності учасників процесу публічних закупівель.
Постановка проблеми. Актуальним питанням підвищення результативності контрольних заходів є покладення в основу норм міжнародних стандартів ISSAI, які передбачають реалізацію результатів фінансового контролю в суспільстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еволюція поглядів науковців на завдання фінансового контролю в сфері закупівель створює основу подальшої його розбудови в частині підвищення результативності.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження інструментарію контрольних дій щодо оцінки реалізації принципу відповідальності в сфері закупівель потребує теоретичних та практичних обґрунтувань.
Постановка завдання. Метою статті є розробка інстументарію з фінансового контролю публічних закупівель щодо реалізації принципу відповідальності в цій сфері відповідно до міжнародних стандартів фінансового контролю ISSAI.
Викладення основного матеріалу. На основі імплементаціі норм ISSAI запропонований інструментарій контрольних дій щодо перевірки дотриманнян принципу відповідальності в ході публічних закупівель. Оцінка дотримання критеріїв закупівель забезпечить докази для обгрунтованих висновків та результативність контрольних заходів.
Висновки. В результаті дослідження дійшли висновку, що поєднання норм ISSAI та критеріїв публічних закупівель на рівні інструментарію фінансового контролю забезпечить його результативність.

Ключові слова: публічні закупівлі; фінансовий контроль; принцип відповідальності; результативність фінансового контролю.

References

1. Shevchuk, V. O. (1998). Kontrol hospodarskykh system v suspilstvi z perekhidnoiu ekonomikoiu [Control of economic systems in the society of transition econom]. Kyiv: Kyiv State University of Trade and Economics [in Ukrainian].
2. Mnykh, Y. V. (Ed.). (2009). Derzhavnyi finansovyi audyt: metodolohiia ta orhanizatsiia [Public financial audit: methodology and organization]. Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics [in Ukrainian].
3. Slobodyanyk, Yu. B. (2008). Sutnist i pryntsypy derzhavnoho finansovoho audytu [Essence and principles of the public financial audit]. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii – Accounting, analysis and audit: problems of theory, methodology, organization, 2, 65-69 [in Ukrainian].
4. Ayers, J. B. (2001). Handbook of Supply Chain management. CRC Press LLC [in English].
5. McCue, C. P., Prier, E., Swanson, D. (2015). Five dilemmas in public procurement. Journal of Public Procurement, 15(2), 177-207 [in English].
6. The Lima Declaration (n.d.). www.intosai.org. Retrieved from: http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view /article/issai-1-the-lima-declaration.html [in English].
7. Zakon Ukrainy pro Rakhunkovu palatu : vid 02 lypnia 2015 r., № 576-VIII [Law of Ukraine on public procurement : from July 02 2015, № 576-VIII]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-19 [in Ukrainian].
8. Zakon Ukrainy pro publichni zakupivli : vid 25 hrudnia 2015, № 922 [Law of Ukraine on public procurement: from December 25 2015, № 922]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19 [in Ukrainian]
9. Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of Europe from 31.03.2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. Official Journal of the European Union, 134, 114 [in English]. 10. International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI). (n.d.). www.intosai.org. Retrieved from: http://www. intosai.org/en/issai-executive-summaries.html [in English].

Література

1. Шевчук, В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою : монографія / В. О. Шевчук – К. : Київ. держ. торг.-ек. ун-т, 1998. – 371 с.
2. Державний фінансовий аудит: методологія та організація : монографія /за ред. : Є. В. Мних ; Київ.нац. торг.-екон. ун-т. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 318 с.
3. Слободяник, Ю. Б. Сутність і принципи державного фінансового аудиту / Ю. Б. Слободяник // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2008. – № 2. – С. 65–69.
4. Ayers, J. B. Handbook of Supply Chain management. USA, CRC Press LLC, 2001. – С. 113-138.
5. Clifford P. McCue, Eric Prier, David Swanson, (2015) "Five dilemmas in public procurement", Journal of Public Procurement, Vol. 15 Issue: 2, pp.177-207, https://doi.org/10.1108/JOPP-15-02-2015-B003.
6. The Lima Declaration [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-1-the-lima-declaration.html
7. Закон України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 р. № 576-VIII– Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-19.
8. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922. – Електронні дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-19.
9. Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31.03.2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts // Official Journal of the European Union. – L 134. – 30.4.2004. – P. 114.
10. Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSAІ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intosai.org/en/issai-executive-summaries.html.

Читати 3785 разів Останнє редагування Понеділок, 13 травня 2019 10:38
 

Зараз on-line

На даний момент 94 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні7653
mod_vvisit_counterВчора9221
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні40236
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні68710
mod_vvisit_counterВ цьому місяці7653
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці241845
mod_vvisit_counterРазом6982839