Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Кулик В. А., Жиглей І. В. Використання підприємствами нових об’єктів обліку при проведенні заходів дигітальної благодійності

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-88-92

УДК 657.21

В. А. Кулик, д. е. н., доцент,
І. В. Жиглей, д. е. н., професор

ВИКОРИСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НОВИХ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ ДИГІТАЛЬНОЇ БЛАГОДІЙНОСТІ

Актуальність теми дослідження. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на усіх етапах господарської діяльності підприємств зумовлює появу нових об’єктів обліку.
Постановка проблеми. Проблемою облікового відображення нових об’єктів є відсутність у чинному законодавстві положень на підставі яких може здійснюватися їх визнання, оцінка та відображення на рахунка бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та методології обліку нематеріальних активів зробили такі відомі вчені як Т. Банасько, І. Бігдан, З.-М. Задорожний, А. Крутова, С. Легенчук, Т. Польова. Вивиченню проблем обліку благодійної допомоги присвячено праці О. Жогової, О. Сивак, Л. Чижевської.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Можливості використання різних видів нематеріальних активів при здійсненні благодійних заходів суб’єктами господарювання та їх відображення в обліку у працях науковців не досліджувалися.
Постановка завдання. Визначити нові об’єкти обліку, що виникають в електронному середовищі, способи їх відображення в обліку та потенційні переваги для підприємства у ході здійснення дигітальної благодійності.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто нові види нематеріальних активів до яких відносяться нематеріальні товари, що можуть бути використані у процесі проведення благодійних заходів.
Висновки. До нових об’єктів обліку, що виникають в процесі розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій відносяться нематеріальні товари. Вони є дієвим інструментом при здійсненні дигітальної благодійності, оскільки не підвищують рівень витрат підприємства під час їх безоплатної передачі та подальшого використання. Запропоновані зміни до чинного законодавства, що забезпечать можливість відображення в обліку нематеріальних товарів, виходячи із їхнього економічного змісту, дозволять більш точно відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку та накопичувати повну та достовірну інформацію для управління.

Ключові слова: дигітальна благодійність; електронний бізнес; нематеріальні активи; нематеріальні товари; облік.


UDC 657.21
V. A. Kulyk, Doctor of Economics,
Associate Professor,
I. V. Zhyhlei, Doctor of Economics, Professor

THE USE OF NEW ACCOUNTING ITEMS BY COMPANIES CARRYING OUT DIGITAL CHARITY EVENTS

Urgency of the research. New accounting items are subject to the use of ICT in the most of company’s business activities.
Target setting. There are difficulties with showing new accounting items on the accounts. These difficulties are caused by the absence of provisions that would enable recognition, evaluation and recording of these items on accounts.
Actual scientific researches and issues analysis. T. Banasko, I. Bihdan, Z.-M. Zadorozhnyi, A. Krutova, S. Lehenchuk and T. Polyova have made a significant contribution to the development of theory and methodology of intangible assets accounting. The issues of charity accounting were examined by O. Zhohova, O. Syvak and L. Chyzhevska.
Uninvestigated parts of general matters defining. The possibility to use various kinds of intangible assets to conduct charitable events by economic entities, as well as accounting issues related to it, have not been explored by scientists.
The research objective is to determine new accounting units created in electronic environment; find out the ways of displaying it in accounting activities; and identify how companies may benefit from digital charity.
The statement of basic materials. New types of intangible assets (including intangible goods) that may be used during charitable events have been explored in the article. The economic essence of intangible goods has been substantiated.
Conclusions. Intangible goods can be classified under new accounting items that are created with the development of ICT. They are an effective tool in digital charity as company’s costs remain the same while transmitting them to other companies for their further use free of charge. The amendments suggested to existing legislation will ensure accounting intangible goods according to its economic content; make it possible to record business operations more accurately on the accounts; and accumulate timely and reliable information for business management.

Keywords: digital charity; e-business; intangible assets; intangible goods; accounting.
Читати 468 разів Останнє редагування Вівторок, 26 червня 2018 14:26
 

Зараз on-line

На даний момент 135 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2754
mod_vvisit_counterВчора3375
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні21974
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці49597
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3349574