Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Zadorozhnia H. V., Zadorozhnyi Y. A., Kotsiuba R. O. On question of the principle of equity in the enforcement of monetary obligations

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-99-102

UDC 340 (477)

H. V. Zadorozhnia, Doctor of Law,
Associate Professor,
Y. A. Zadorozhnyi, Candidate of Juridical Sciences,
Associate Professor,
R. O. Kotsiuba, Doctor of Law, Senior Researche

ON QUESTION OF THE PRINCIPLE  OF EQUITY IN THE ENFORCEMENT  OF MONETARY OBLIGATIONS

Urgency of the research. Study of the problem of implementation of monetary obligations in the field of banking relations is determined by violation of the principle of equity in relation to individuals.
Target setting. The state has actually removed from the regulation of credit relations in the field of ensuring the fulfilment of monetary obligations that arise between the individual and the bank.
Actual scientific researches and issues analysis. Many modern scientists (I. Bezklubyi, T. Bodnar, A. Dzera, A. Kolodiy, V. Lutz, I. Opadchiy and others) studied the institution of the fulfilment of monetary obligations.
Uninvestigated parts of general matters defining. Behind attention of scientists was left the issue of protecting the rights of individuals who have monetary obligations to the bank and do not have the status of the subject of entrepreneurial activity.
The research objective. The purpose of the article is to develop legislative proposals taking into account international and foreign practice in the aspect of protecting the rights of individuals who have monetary obligations to the bank.
The statement of basic materials. Specifics of legal regulation of contractual relations is determined between banks and recipients of funds in the aspect of liability for late fulfilment of monetary obligations, propositions to the legislation were substantiated.
Conclusions. It is offered to solve the problem of violation of the principle of fairness in the aspect of fulfilment of monetary obligations in the field of banking relations through legislative changes.

Keywords: discount rate; the principle of equity; the monetary obligations; fine; individuals.

 

УДК 340 (477)

Г. В. Задорожня, д. ю. н., доцент,
Ю. А. Задорожний, к. ю. н., доцент,
Р. О. Коцюба, д. ю. н., ст. наук. співробітник

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ  ГРОШОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Актуальність теми дослідження. Дослідження проблеми виконання грошових зобов’язань у сфері банківських відносин зумовлено порушенням принципу справедливості щодо фізичних осіб.
Постановка проблеми. Держава фактично усунулася від регулювання кредитних відносин у сфері забезпечення виконання грошових зобов’язань, що виникають між фізичною особою і банком.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Чимало сучасних учених ( І. Безклубий, Т. Боднар, О. Дзера, А. Колодій, В. Луць, І. Опадчий та інші) вивчали інститут виконання грошових зобов’язань.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Поза увагою вчених залишилося питання захисту прав тих фізичних осіб, які мають грошові зобов’язання перед банком і не мають статусу суб’єкта підприємницької діяльності.
Постановка завдання. Метою статті є вироблення законодавчих пропозицій з урахуванням міжнародної і зарубіжної практики в аспекті захисту прав фізичних осіб, які мають грошові зобов’язання перед банком.
Виклад основного матеріалу. Визначено специфіку правового регулювання договірних відносини між банками та одержувачами грошових коштів в аспекті відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, обґрунтовано пропозиції до законодавства.
Висновки. Запропоновано вирішити проблему порушення принципу справедливості в аспекті виконання грошових зобов’язань у сфері банківських відносин шляхом законодавчих змін.

Ключові слова: облікова ставка; принцип справедливості; грошові зобов’язання, пеня; фізична особа.

References

1. Zakon Ukrainy pro vidpovidalnist za nesvoiechasne vykonannia hroshovykh zoboviazan: vid 22 lystopada 1996 r., № 543/96-VR [Law of Ukraine on Responsibility for late fulfilment of monetary obligations: from November 22 1996, № 543/96-ВР]. (1997). Vidomosti Verkhovnoi Rady – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 5 [in Ukrainian].
2. Grazhdanskoe ulozhenie Germanii ot 18 avgusta 1896 g. [Civil code of law of Germany of August 18, 1896]. (2006). Moscow [in Russian].

Література

1. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань : Закон України від 22 листопада 1996 р., № 543/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1997, № 5. – Ст. 28.
2. Гражданское уложение Германии от 18 августа 1896 г. – М., 2006. – С. 816.


Читати 3579 разів Останнє редагування Понеділок, 13 травня 2019 10:56
 

Зараз on-line

На даний момент 162 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні8608
mod_vvisit_counterВчора9221
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні41191
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні68710
mod_vvisit_counterВ цьому місяці8608
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці241845
mod_vvisit_counterРазом6983794