Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Iurynets Yu. L., Golubitsky S. G., Belkin L. M. Banking conditions of conservative storage (escrow) as a mechanism for implementation of forced exchange of shares (squise-out) in Ukraine: problematic issues

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-103-107

UDC 336.717.18

Yu. L. Iurynets, Doctor of Law,
Associate Professor,
S. G. Golubitsky, Economist,
L. M. Belkin, Candidate of Engineering Sciences,
Senior Researche

BANKING CONDITIONS OF CONSERVATIVE STORAGE (ESCROW) AS A MECHANISM FOR IMPLEMENTATION OF FORCED EXCHANGE OF SHARES (SQUISE-OUT)  IN UKRAINE: PROBLEMATIC ISSUES

Urgency of the research. The topic is relevant, since legislative regulation of accounts of this type occurred in March-June 2017, and subordinate regulation – at the end of 2017.
Target setting. To investigate the peculiarities of conditional storage (escrow) accounts functioning in Ukraine.
Actual scientific researches and issues analysis. Due to the lack of a relevant regulatory framework until recently, the peculiarities of the operation of the escrow accounts, taking into account Ukrainian specificity, were not investigated.
Uninvestigated parts of general matters defining. Although Escrow accounts were widely considered in foreign literature, the Ukrainian specificity of these accounts has not been studied.
The research objective. Submit substantiated proposals to improve the mechanism of the operation of escrow accounts based on an analysis of the newly adopted legislation on these issues.
The statement of basic materials. It is shown that this type of accounts was actually implemented for a specific purpose – the implementation of compulsory share purchase (squeeze-out) in Ukraine, which left its imprint on the inconsistency with the traditions of global regulation. In Ukraine the conclusion of contracts for the opening of escrow accounts is usually made between the client of the bank (the account holder) and the bank itself, without participation and, accordingly, without taking into account the interests of the beneficiaries; accordingly the account belongs to the named «holder». In the context of the implementation of the squeeze-out procedure, the issue of the proper identification of minority shareholders who sell shares is not resolved, which is likely to lead to difficulties in obtaining funds for these shares. Neither the laws nor the subordinate regulation are aimed at protecting the rights of minority shareholders in the process of squeeze-out.
Conclusions. In order to bring Western-style legal regulation of the operation of escrow accounts and protect the rights of minority shareholder – beneficiaries, appropriate changes must be made to the legal regulation.

Keywords: escrow accounts; account holder; beneficiary; squeeze-out.

 

УДК 336.717.18

Ю. Л. Юринець, д. ю. н., доцент,
С. Г. Голубицький, економіст,
Л. М. Бєлкін, к. т. н., ст. науковий співробітник

БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)  ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИМУСОВОГО ВИКУПУ АКЦІЙ (СКВІЗ-АУТ) В УКРАЇНІ:  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Актуальність теми дослідження. Тема є актуальною, оскільки законодавче унормування рахунків такого типу відбулося у березні-червні 2017 року, а підзаконне регулювання – наприкінці 2017 року.
Постановка проблеми. Дослідити особливості функціонування рахунків умовного зберігання (ескроу) в Україні  Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’язку із відсутністю до останнього часу відповідної нормативної бази, особливості функціонування ескроурахунків, з урахуванням української специфіки, не досліджувалися.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Хоча рахунки ескроу достатньо широко розглядалися у закордонній літературі, українська специфіка цих рахунків не вивчалася.
Постановка завдання. Подати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення механізму функціонування ескроу-рахунків на підставі аналізу новоприйнятого законодавства з даних питань.
Виклад основного матеріалу. Показано, що даний тип рахунків фактично впроваджувався під конкретну мету – реалізацію примусового викупу акцій (сквіз-аут) в Україні, що наклало свій відбиток невідповідності традиціям світового регулювання. В Україні укладання договорів щодо відкриття ескроу-рахунків здійснюється, як правило, між клієнтом банку (володільцем рахунку) та сами́м банком, без участі і, відповідно, без врахування інтересів бенефіціарів; відповідно рахунок належить названому «володільцю». У контексті здійснення процедури сквіз-ауту не вирішене питання належної ідентифікації міноритарних акціонерів – продавців акцій, що, скоріш за все, призведе до труднощів в отриманні коштів за ці акції. Ані закони, ані підзаконне регулювання не спрямоване на захист прав міноритарних акціонерів у процедурі сквіз-ауту.
Висновки. З метою приведення до західних правових традицій регулювання функціонування ескроурахунків та захисту прав міноритарних акціонерів – бенефіціарів необхідно внести відповідні зміни у правове регулювання.

Ключові слова: ескроу-рахунки; володілець рахунку; бенефіціар; сквіз-аут.

Читати 488 разів Останнє редагування Вівторок, 26 червня 2018 15:17
 

Зараз on-line

На даний момент 36 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2285
mod_vvisit_counterВчора4021
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18980
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні23811
mod_vvisit_counterВ цьому місяці70414
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3370391