Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Konieva Т. А. Reduction the costs of formation of enterprise’s equity

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-114-120

UDC 658.147

Т. А. Konieva, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

REDUCTION THE COSTS  OF FORMATION  OF ENTERPRISE’S EQUITY

Urgency of the research. Decreasing the cost of equity, which is an important source of financial provision of enterprise’s activity, in particular newly created, is a topical issue in a market economy.
Target setting. Domestic enterprises are characterized by the growing share of current liabilities at this stage. It threatens the stability of their financial state and causes the need to increase the role of internal financial resources.
Actual scientific researches and issues analysis. In accordance with modern approaches the basis for calculating the cost of equity is the premium for the country’s risk in which the investment object is located; the access to the capital market; the risk of default of the company in emerging markets.
Uninvestigated parts of general matters defining. There is a need to study the role of the net assets components in the formation of enterprise’s equity, which will identify additional ways to reduce the cost of its involvement.
The research objective. The article provides: - analysis of the influence of factors on the cost of net assets; - identification of the role of components in the formation of domestic enterprises’ equity.
The statement of basic materials. The research has revealed that the share of equity in financial resources of Ukrainian enterprises as of 01.01.2017 is 24,5%.  Nowadays the prevailing form of business organization is limited liability companies, which testifies to the favourable legislation of their registration and functioning. Formation of registered capital exclusively from the monetary contributions, cooperation with underwriters, potential investors significantly reduces the costs of such procedure. Domestic legislation provides an opportunity to optimize the amount, form of payment and taxation of dividends, which deceases the cost of equity.
Conclusions. The ways of reduction the costs of equity formation were revealed, in particular: association of enterprises; private placement of corporate rights; cooperation with intermediaries; decreasing the level of dividend taxation.

Keywords: net assets; registered capital; corporate rights; limited liability company; dividends; private offering.

 

УДК 658.147

Т. А. Конєва, к. е. н.,  доцент

ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ  ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність теми дослідження. Зменшення вартості власного капіталу, що є основою для фінансового забезпечення діяльності підприємства, зокрема новоствореного, є актуальним питанням в умовах ринкової економіки.
Постановка проблеми. Діяльність вітчизняних підприємств на даному етапі характеризується зростанням частки поточних зобов’язань у пасивах. Це загрожує стабільності їхнього фінансового стану та обумовлює потребу підвищення ролі внутрішніх фінансових ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основу розрахунку вартості власного капіталу згідно сучасних підходів покладається премія за ризик країни, в якій розташований об’єкт інвестицій; доступ до ринку капіталів; ризик дефолту підприємства на ринках, що розвиваються.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Постає необхідність дослідження ролі складових чистих активів у формуванні власного капіталу підприємства, що дозволить виявити додаткові шляхи зменшення вартості його залучення.
Постановка завдання. У статті передбачається: - проаналізувати вплив факторів на вартість чистих активів; - виявити роль складових у формуванні власного капіталу вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу. В ході дослідження було виявлено, що на 01.01.2017 р. частка власного капіталу в пасивах підприємств України складає 24,5%. На даному етапі переважаючою формою організації бізнесу є ТОВ, що свідчить про сприятливе законодавство щодо їх реєстрації та основ функціонування.  Формування зареєстрованого капіталу виключно за рахунок грошових внесків, співпраця із андерайтерами, потенційними інвесторами значно скорочує витрати на таку процедуру.  Вітчизняне законодавство надає можливість оптимізувати обсяг, форму виплати, оподаткування дивідендів, що зменшує вартість власного капіталу.
Висновки. Виявлено шляхи зменшення витрат на формування власного капіталу, зокрема: об’єднання підприємств; приватне розміщення корпоративних прав; співпраця із посередниками; зменшення рівня оподаткування дивідендів.

Ключові слова: чисті активи; зареєстрований капітал; корпоративні права; ТОВ; дивіденди; приватне розміщення.

Читати 719 разів Останнє редагування Середа, 11 липня 2018 08:05
 

Зараз on-line

На даний момент 69 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2552
mod_vvisit_counterВчора4316
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні14004
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні26921
mod_vvisit_counterВ цьому місяці75810
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці95620
mod_vvisit_counterРазом3471407