Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Balueva O. V., Tokareva V. I., Chuprina E. O. The marketing strategy formation of social and economic integration and adaptation of internally displaced people

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-205-211

UDC 314.724

O. V. Balueva, Doctor of Economics,
Associate Professor,
V. I. Tokareva, Doctor of Public Administration,
Professor,
E. O. Chuprina, Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor

THE MARKETING STRATEGY FORMATION OF SOCIAL AND ECONOMIC INTEGRATION AND ADAPTATION OF INTERNALLY DISPLACED PEOPLE

Urgency of the research. The formation and implementation of a modern policy for integration and adaptation of the IDPs, aimed at increasing their capacity at the local level, raising awareness on how to solve social and economic problems within host communities is very relevant.
Target setting. The existing problems require the implementation of systemic strategic measures and coordinated information policy aimed at integrating the IDPs into the host society. Therefore, it is expedient to use strategic marketing in solving the problem of integration and adaptation of IDPs.
Actual scientific researches and issues analysis. Scientific works by O. Balakireva, T. Doroniuk, E. Libanova, O. Malinovskaya and others highlight the problems of IDPs.
Uninvestigated parts of general matters defining. The problem of integration and adaptation of IDPs in Ukraine contains a large number of unresolved issues.
The research objective. The purpose of the article is to formulate conceptual bases of the marketing strategy of IDPs’ social and economic integration and adaptation, the basis of which are the current tendencies of the migration processes development, which is grounded on social marketing tools and has to correspond to the trends and goals of social and economic and demographic development of Ukraine.
The statement of basic materials. The conceptual bases of marketing strategy formation of IDPs’ social and economic integration and adaptation as well as organizational and economic mechanism of its realization have been offered in the article. Attention is paid to the practical aspects of communication between actors of the strategy.
Conclusions. The marketing strategy for IDPs’ social and economic integration and adaptation aims at: creating conditions for their full involvement in the economic, social, cultural and political life of host communities.

Keywords: internally displaced persons; marketing strategy; social and economic integration; adaptation; communication channels.


УДК 314.724

О. В. Балуєва, д. е. н., доцент,
В. І. Токарева, д. н. з держ. упр., професор,
О. О. Чуприна, к. н. з держ. упр., доцент

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Актуальність теми дослідження. Формування і реалізація сучасної політики інтеграції і адаптації ВПО, спрямованої на підвищення їх спроможності на місцевому рівні, підвищення поінформованості, обізнаності про те, як вирішувати соціально-економічні проблеми в межах приймаючих громад є дуже актуальними.
Постановка проблеми. Наявні проблеми вимагають реалізації системних стратегічних заходів та скоординованої інформаційної політики, спрямованої на інтеграцію ВПО до приймаючого суспільства. Тому доцільним є використання стратегічного маркетингу у розв’язанні проблеми інтеграції і адаптації ВПО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці О. Балакірєвої, Т. Доронюка, Е. Лібанової, О.Малиновської та інших висвітлюють проблеми ВПО.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проблема інтеграції і адаптації ВПО в Україні містить значну кількість невирішених питань.
Постановка завдання. Метою статті є формування концептуальних основ маркетингової стратегії соціально-економічної інтеграції і адаптації ВПО, підґрунтям якої є сучасні тенденції розвитку міграційних процесів, яка базується на інструментах соціального маркетингу і має відповідати тенденціям та цілям соціально-економічного і демографічного розвитку України.
Виклад основного матеріалу. Запропоновано концептуальні засади формування маркетингової стратегії соціально-економічної інтеграції і адаптації ВПО і організаційно-економічний механізм її реалізації. Приділено увагу практичним аспектам комунікаційної взаємодії між суб’єктами стратегії.
Висновки. Маркетингова стратегія соціально-економічної інтеграції і адаптації ВПО спрямована на створення умов для повного залучення ВПО в економічну, соціальну, культурну та політичну сферу життя приймаючих громад.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи; маркетингова стратегія; соціально-економічна інтеграція; адаптація; канали комунікацій.

 

Читати 709 разів Останнє редагування Вівторок, 26 червня 2018 16:46
 

Зараз on-line

На даний момент 42 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1261
mod_vvisit_counterВчора3748
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні11815
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24178
mod_vvisit_counterВ цьому місяці87952
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці126439
mod_vvisit_counterРазом3609988