Версія для друку

Мамонтова Н. О. Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 330.322: 330.341.1

Н. O. Мамонтова, д. е. н., доцент

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація. Проаналізовано стан та умови інвестиційної діяльності в Україні. Вказано, що ключовим фактором сталого економічного розвитку на сучасному етапі є висока інвестиційна активність. Внесено пропозиції щодо стимулювання інвестиційної активності.

Ключові слова: сталий розвиток, інвестиційна та інноваційна діяльність, інвестиційна політика.

Н. А. Мамонтова, д. э. н., доцент

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Проанализировано состояние и условия инвестиционной деятельности в Украине. Указано, что ключевым фактором устойчивого экономического развития на современном этапе является высокая инвестиционная активность. Внесены предложения по стимулированию инвестиционной активности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, инвестиционная и инновационная деятельность, инвестиционная политика.

N. О. Mamontova, Doctor of Economic Sciences,

Associate Professor

INVESTMENT SUPPORT OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract. The state and conditions of investment activity in Ukraine are analyzed. It is indicated that the key factor for sustainable economic development on the present stage is high investment activity. Supplies to stimulate the investment activity are included.

Keywords: sustainable development, investment and innovation activity, investment policy.

Читати 5133 разів Останнє редагування Понеділок, 17 жовтня 2016 12:08