Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Бондаренко В. М. Конкурентна стратегія страхових компаній на ринку фінансових послуг

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 658.15:338.24

В. М. Бондаренко, д. е. н.

КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Анотація. Досліджено і розроблено теоретичні засади конкурентоспроможності страхових компаній та систематизовано методичні підходи до визначення конкурентної позиції страхової організації. Виявлено та згруповано основні чинники, які впливають на страховиків, що надало можливість формування конкурентних стратегій компаній. Запропоновано впровадження маркетингу в діяльність страхової компанії що є наслідком пошуку нових підходів в управлінні а також передбачає оперативну реакцію на ринкові зміни за допомогою розробки і здійснення конкретних заходів щодо вивчення та розвитку ринку, підготовки альтернативних і гнучких рішень а також досягнення кінцевої мети діяльності – забезпечення прибуткового й довгострокового функціонування організації. Зазначено що, розробка та реалізація маркетингової стратегії є безумовним компонентом успішного управління страховою компанією.

Ключові слова: страхова компанія, конкурентоспроможність, конкурентні стратегії, ринок фінансових послуг, конкурентні процеси, бренд страхової компанії, страхові послуги, маркетинг, страховий ринок.

В. М. Бондаренко, д. э. н.

КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Аннотация. Исследованы и разработаны теоретические основы конкурентоспособности страховых компаний и систематизированы методические подходы к определению конкурентной позиции страховой организации. Выявлено и сгруппированы основные факторы, которые влияют на страховщиков, что позволило формирование конкурентных стратегий компаний. Предложено внедрение маркетинга в деятельности страховой компании что является следствием поиска новых подходов в управлении а также предусматривает оперативную реакцию на рыночные изменения с помощью разработки и осуществления конкретных мероприятий по изучению и развитию рынка, подготовки альтернативных и гибких решений а также достижения конечной цели деятельности - обеспечение прибыльного и долгосрочного функционирования организации. Отмечено, что разработка и реализация маркетинговой стратегии является безусловным компонентом успешного управления страховой компанией.

Ключевые слова: страховая компания, конкурентоспособность, конкурентные стратегии, рынок финансовых услуг, конкурентные процессы, бренд страховой компании, страховые услуги, маркетинг, страховой рынок.

V. M. Bondarenko, Doctor of Economic Sciences

COMPETITIVE STRATEGY OF INSURANCE COMPANIES AT MARKET OF FINANCIAL SERVICES

Abstract. The theoretical foundations of competitiveness of insurance companies are researched and developed and methodical approaches to determination the competitive position of the insurance company are systematized. The main factors are defined and classified, which influence the insurers, which allow the possibility of forming competitive strategies of companies. The marketing implementation is suggested in activities of the insurance company which is a consequence of new approaches in management and provides rapid response to market changes through the development and implementation of specific measures to study and development of market, preparation of alternative and flexible solutions and achieve the ultimate goal of - providing income and long-term operation of the organization. It is indicated that the development and implementation of marketing strategy is a clear component of the successful management of the insurance company.

Keywords: insurance company, competitiveness, competitive strategy, the financial services market, the competitive process, the brand of the insurance company, insurance services, marketing, insurance market.

Читати 6161 разів Останнє редагування Понеділок, 11 квітня 2016 11:36
 

Зараз on-line

На даний момент 69 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні6304
mod_vvisit_counterВчора5343
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні22786
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні51801
mod_vvisit_counterВ цьому місяці141812
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4541074