Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Бурова Т. А. Інформаційні основи облікової політики та шляхи їх удосконалення

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 657.05

Т. А. Бурова, д. е. н., професор

ІНФОРМАЦІЙНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація. Стабільне функціонування сучасного підприємства в зовнішньому середовищі та його економічний розвиток багато в чому залежить від концепції організації обліку і внутрішньогосподарського контролю, функції яких є обмеженою частиною цілісної системи управління. При аналізі розробки облікової політики сучасного підприємства з точки зору інтересів системи управління, вирішені наступні питання: поєднання централізованого і децентралізованого підходів до організації облікового апарату; взаємозв’язок між фінансовим, управлінським і податковим видами обліку, основуючись на принципах оперативності, наступності, інформаційності, багаторазового використання типових форм первинних і зведених документів для прийняття управлінських рішень, складанні звітності; делегування повноважень і відповідальності по організації обліку і контролю керівників структурних підрозділів, головних спеціалістів; взаємозв’язок функцій обліку з центрами прийняття управлінських рішень, наприклад, планування, контролю, аналізу, проведення моніторингу і діагностики ефективності діяльності підприємства.

Ключові слова: облікова політика; удосконалення; інформаційні основи; звітність; управління підприємством; податки і податкова система.

Т. А. Бурова, д. э. н., профессор

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация. Стабильное функционирование современного предприятия во внешней среде и его экономическое развитие во многом зависит от концепции организации учета и внутреннего контроля, функции которых являются ограниченной частью целостной системы управления. При анализе разработки учетной политики современного предприятия с точки зрения интересов системы управления, решены следующие вопросы: сочетание централизованного и децентрализованного подходов к организации учетного аппарата; взаимосвязь между финансовым, управленческим и налоговым видами учета, основываясь на принципах оперативности, преемственности, информативности, многократного использования типовых форм первичных и сводных документов для принятия управленческих решений, составлении отчетности; делегирование полномочий и ответственности по организации учета и контроля руководителей структурных подразделений, главных специалистов; взаимосвязь функций учета с центрами принятия управленческих решений, например, планирования, контроля, анализа, проведения мониторинга и диагностики эффективности деятельности предприятия.

Ключевые слова: учетная политика; совершенствование, информационные основы; отчетность; управление предприятием; налоги и налоговая система.

T. A. Burova, Doctor of Economic Sciences, Professor

INFORMATION BASIS OF ACCOUNTING POLICIES AND WAYS OF THEIR IMPROVEMENT

Abstract. Stable operation of a modern enterprise in the environment and its economic development depends largely on the concept of accounting and internal control, the function of which is re-stricted part of an integrated management system. When analyzing the development of modern enter-prise accounting policies with the perspective of management, the following issues have been clari-fied: combination of centralized and decentralized approaches to the organization of the accounting unit; the relationship between the financial, managerial and tax accounting types, based on the princi-ples of efficiency, continuity, informativeness, repeated use of standard forms of primary and summary documents for management decision-making, preparation of reports; delegation of authority and responsibility for the organization of accounting and control of department heads, chief specialists; the relationship of accounting functions with centers of managerial decision-making, such as planning, monitoring, analysis, monitoring and diagnosis of the enterprise efficiency.

Keywords: accounting policies; improvement; knowledge base; reporting management; taxes and taxation system.

Читати 3678 разів Останнє редагування Середа, 07 вересня 2016 11:51
 

Зараз on-line

На даний момент 52 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2658
mod_vvisit_counterВчора3375
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні21878
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці49501
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3349478