Версія для друку

Куліш Д. В. Розвиток методичних підходів бюджетування в агропромислових підприємствах

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 658.15:338.43

Д. В. Куліш, магістр фінансів

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ БЮДЖЕТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних основ процесу розробки системи бюджетування аграрних підприємств України, як одного з механізмів ефективного управління фінансовими ресурсами. Запропоновані авторські розробки щодо етапів процесу бюджетування, структури комплексної системи бюджетування сільськогосподарського підприємства, описаний модельний базис методологічного підходу до розробки комплексної системи бюджетування на підприємствах АПК України, описані основні бізнес-процеси при бюджетному процесі.

Результати проведеного дослідження можуть бути застосовані на агропромислових підприємствах України при впровадженні і застосуванні бюджетування своєї діяльності.

Ключові слова: бюджет; бюджетування; комплексна система; бізнес-процес; сільськогосподарське підприємство.


Д. В. Кулиш, магистр финансов

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретико-методических основ процесса разработки системы бюджетирования аграрных предприятий Украины, как одного из механизмов эффективного управления финансовыми ресурсами. Предложенные авторские разработки этапов процесса бюджетирования, структуры комплексной системы бюджетирования сельскохозяйственного предприятия, описанный модельный базис методологического подхода к разработке комплексной системы бюджетирования на предприятиях АПК Украины, описаны основные бизнес-процессы при бюджетном процессе.

Результаты проведенного исследования могут быть применены на агропромышленных предприятиях Украины при внедрении и применении бюджетирования своей деятельности.

Ключевые слова: бюджет; бюджетирование; комплексная система; бизнес-процесс; сельскохозяйственное предприятие.


D. V. Kulish, Master of Finance

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHED OF BUDGETING AT AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES

Abstract. The article is devoted to research of theoretical and methodological foundations of de-velopment process of budgeting system for agricultural enterprises in Ukraine, as one of the mechanisms for effective management of financial resources. The proposed authoring stages of the budget-ing process, the structure of an integrated budgeting system of agricultural enterprise, described the model basis of the methodological approach to the development of an integrated system of budgeting at the enterprises of agroindustrial complex of Ukraine, described the main business processes in the budgetary process.

The results of the research can be applied to the agro-industrial enterprises of Ukraine during implementation and application of the budgeting of its activities.

Keywords: budget; budgeting complex system; business process; agro-industrial company.

Читати 4967 разів Останнє редагування Вівторок, 01 листопада 2016 21:36