Версія для друку

Gogol Т. А. Accounting and taxation, and their impact on the development of small business in developed countries

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 334.012.64:[657+336.221]

Т. А. Gogol, Doctor of Economic Sciences, Professor

ACCOUNTING AND TAXATION, AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF SMALL
BUSINESS IN DEVELOPED COUNTRIES

Abstract. The article investigates development of accounting and taxation in foreign countries, models of interconnection of accounting and taxation systems, their impact on the development of small business and the economy of countries. It proves the necessity of application of special benefits for certain taxes and use of special tax regimes for small business in order to expand the small business sector in Ukraine and to increase efficiency of its functioning.

Keywords: accounting; small business; special benefits for taxation; development of small business.


Т. А. Гоголь, д. е. н., професор

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК
ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ

Анотація. В статті досліджено розвиток бухгалтерського обліку і оподаткування в західних країнах, моделі взаємозв’язку систем бухгалтерського обліку і оподаткування та їх вплив на розвиток малого бізнесу та економіки країни. Обґрунтовано необхідність застосування спеціальних пільг по окремих податках та введення особливих режимів оподаткування малого бізнесу з метою розширення сектору малого бізнесу в Україні та підвищення ефективності його функціонування.

Ключові слова: бухгалтерський облік; малий бізнес; пільгові умови оподаткування; розвиток малого бізнесу.

 

Т. А. Гоголь, д. э. н., профессор

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА

Аннотация. В статье исследовано развитие бухгалтерского учета и налогообложения в зарубежных странах, модели взаимосвязи систем бухгалтерского учета и налогообложения и их влияние на развитие малого бизнеса и экономики страны. Обосновано необходимость применения специальных льгот по отдельным налогам и использование особых режимов налогообложения малого бизнеса с целью расширения сектора малого бизнеса в Украине и повышения эффективности его функционирования.

Ключевые слова: бухгалтерский учет; малый бизнес; льготные условия налогообложения; развитие малого бизнеса.

Читати 3978 разів Останнє редагування Вівторок, 10 січня 2017 11:15