Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Гонта О. І., Косач І. А. Особливості формування інтеграційних підприємницьких агропромислових структур в контексті відносин державно-приватного партнерства

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 330

О. І. Гонта, д. е. н, професор,
І. А. Косач, к. е. н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ СТРУКТУР У КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Актуальність теми дослідження. Застосування нових підходів до управління інтеграційними процесами в агропромисловому комплексі обумовлено монополізацією агропромислового виробництва в Україні.
Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку АПК малі та середні виробники є неконкурентоспроможними в порівнянні з великими інтеграційними структурами холдингового типу. Вирішення цієї проблеми може бути забезпечено завдяки застосуванню нових підходів, заснованих на партнерстві держави та бізнесу, і залученню до цього процесу саме невеликих агропромислових формувань.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі управління процесами інтеграції в АПК присвячені дослідження В. Андрійчука, В. Зіновчука, І. Лукінова, В. Месель-Веселяка, П. Саблука, М. Маліка та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо опрацьованими залишаються питання застосування державно-приватного партнерства (ДПП) як базису формування інтеграційних підприємницьких структур в АПК.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей формування інтеграційних підприємницьких агропромислових структур, заснованих на відносинах державно-приватного партнерства (ІПАСдпп).
Виклад основного матеріалу. Дослідженго особливості формування ІПАСдпп та виділено основні фактори впливу на цей процес. Обґрунтовано доцільність застосування відносин ДПП з метою сприяння стійкому розвитку АПК України та багаторівневість функціонування ІПАСдпп.
Висновки. Орієнтація інтеграційних процесів в АПК України на застосування ДПП як базису їхнього здійснення сприятиме розвитку малих агропромислових підприємств.

Ключові слова: інтеграційні підприємницькі структури; інтеграція; державно-приватне партнерство; агропромисловий комплекс.

 

UDC 330

О. І. Gonta, Doctor of Economic, Sciences, Professor,
I. A. Kosach, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

THE FEATURES OF INTEGRATION AGRO-BUSINESS STRUCTURES FORMATION IN THE CONTEXT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Urgency of the research. The feasibility of new approaches to the management of integration processes in agriculture due to monopolization of agricultural production in Ukraine.
Target setting. In real terms small and medium producers of agricultural sector are uncompetitive compared with large integration structures of holding type. The development of agricultural production can be achieved by applying new approaches based on partnership between the state and business, and involving the small agricultural units to this process is.
Actual scientific researches and issues analysis. The problem of integration process management in agriculture is considered by V. Andriychuk, V. Zinovchuk, I. Lukinov, V. Mesel-Veselyak, P. Sabluk, M. Malik, etc.
Uninvestigated parts of general matters defining . The scientists have not yet sufficiently developed the application of public-private partnership (PPP) as the basis for the formation of the integration of businesses in agriculture .
The research objective. The article aims to explore the features of the formation of integration agro business structures as a new type of relationship based on public-private partnership (IBASppp).
The statement of basic materials. The features of IBASppp formation and the main influencing factors are considered. Expediency of PPP relationships to promote the sustainable development of agriculture is substaintiated and the IBASppp multilevel activity is determined.
Conclusions. The orientation of integration processes in Ukrainian agriculture to using of PPP as the basis for their implementation will contribute to the development of small agro-industrial enterprises.


Keywords: integration business structure; integration; public-private partnership; agriculture.

Читати 1756 разів Останнє редагування П'ятниця, 07 квітня 2017 12:18
 

Зараз on-line

На даний момент 64 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні696
mod_vvisit_counterВчора3730
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні12865
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24393
mod_vvisit_counterВ цьому місяці45364
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці125810
mod_vvisit_counterРазом3009803