Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Akymenko O. Y., Petrovskaya A. S., Zholobetska M. B. Synergetic approach to the implementation of “green economy” strategic priorities

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 332.14

O. Y. Akymenko, Candidate of Economic Sciences,
Аssociate Рrofessor,
A. S. Petrovskaya, Рostgraduate,
M. B. Zholobetska, Рostgraduate

SYNERGETIC APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF “GREEN” ECONOMY STRATEGIC PRIORITIES

Urgency of the research. Identification of the “green” economy influence on the stimulation of comprehensive reforms, which are realized at the regional level and established the baseline of sustainable development, is burning issues of modern economic science.
Target setting. The most pointed question is a need, an economic and ecological viability of the solid municipal waste (SMW) recycling in Ukraine.
Actual scientific researches and issues analysis. The considerable amount of scientists’ researches is devoted to theoretical, methodical and applied questions of greening regional development, the embodiment of the principles of sustainable regional development and development of the “green” economy.
Uninvestigated parts of general matters defining. Generalization and the analysis of the published works brought us to the conclusion that a problem study on a combination of technological, economic and ecological systems remains understudied and can be a basis for further researches.
The research objective. The objective of the article is an economic justification of the importance of solid municipal wastes (SMW) recycling and looking for ways to implement these processes at a growing rate in Ukraine, taking into account the developed system of communications between economic and ecological systems on the principles of synergism.
The statement of basic materials. The article generalizes the definition of the “green” economy. The principles of “green” economy forming with determination of the complementarity principle are given here. The article summarizes measures connected with safe storage, utilization and recycling of SMW. Strategic priorities in the sphere of “green” economy and the waste management are proved. The strong case for implementation of the synergy of technologies, economy and ecology in the form of a specialized waste management enterprise foundation is made too.
Conclusions.
The importance of synergetic approach use is proved in a research of economy, ecology and technology interaction. The toppriority goals of “green” economy projects development are determined which are connected with safe storage, utilization and recycling of the solid municipal wastes (SMW).


Keywords: synergy; synergetic approach; “green” economy; principles; solid industrial waste recycling; perspective directions.


УДК 332.14

О. Ю. Акименко, к. е. н., доцент,
А. С. Петровська, аспірант,
М. Б. Жолобецька, аспірант

СИНЕРГІЙНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ
«ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ

Актуальність теми дослідження. Виявлення впливу «зеленої» економіки на стимулювання комплексних реформ, що реалізуються на регіональному рівні та формують засади сталого розвитку, є актуальними проблемами сучасної економічної науки.
Постановка проблеми. Особливо гострим постає питання щодо необхідності, економічної і екологічної доцільності переробки твердих промислових відходів (ТПВ) в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний обсяг досліджень науковців присвячений теоретичним, методичним та прикладним питанням екологізації регіонального розвитку, втіленням принципів сталого регіонального розвитку та розвитку «зеленої» економіки.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Узагальнення й аналіз опублікованих робіт дозволили зробити висновок про те, що дослідження проблем поєднання технологічних, економічних та екологічних систем залишається недостатньо вивченим та може бути основою для подальших досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є економічне обґрунтування доцільності переробки ТПВ та пошуку шляхів прискореного впровадження в Україні цих процесів, з урахуванням сформованої системи зв’язків між економічними та екологічними системами на принципах синергізму.
Виклад основного матеріалу. В статті узагальнено визначення поняття «зелена» економіка. Наведено принципи формування «зеленої» економіки, із визначенням принципу компліментарності. Узагальнено заходи, пов’язані з безпечним зберіганням, утилізацією та переробкою ТПВ. Обґрунтовано стратегічні пріоритети у сфері «зеленої» економіки та поводження з відходами. Обґрунтовано необхідність впровадження синергії технологій, економіки і екології у вигляді створення спеціалізованого підприємства з управління відходами.
Висновки. Доведено доцільність використання синергійного підходу у дослідженні взаємодії економіки, екології та технології. Визначено пріоритетні напрямки розвитку проектів «зеленої» економіки, що пов’язані з безпечним зберіганням, утилізацією та переробкою ТПВ.


Ключові слова: синергія; синергійний підхід; «зелена» економіка; принципи; переробка твердих промислових відходів; перспективні напрямки.

 

Читати 4654 разів Останнє редагування Неділя, 11 червня 2017 12:58
 

Зараз on-line

На даний момент 75 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4342
mod_vvisit_counterВчора9221
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні29327
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні61593
mod_vvisit_counterВ цьому місяці4342
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці241845
mod_vvisit_counterРазом6979528