Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Matviichuk N. M., Shulyk Y. V., Shmatkovska T. O. Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 336:[620.9:332.8](477)

N. M. Matviichuk, Candidate of Economic Sciences,
Y. V. Shulyk, Candidate of Economic Sciences,
T. O. Shmatkovska, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

FINANCIAL INCENTIVES TO ENERGY SAVING IN THE HOUSING SECTOR OF UKRAINE

Urgency of the research. The problems of energy efficiency and conservation are priorities in Ukraine owing to inefficient energy policy of the state.
Target setting. Residential sector in Ukraine is the largest consumer of natural gas and requires significant investment in thermomodernization of housing. This fact leads to necessity of finding ways to enhance its energy efficiency.
Actual scientific researches and issues analysis. The problems of energy conservation and energy efficiency are the subject of research of following scientists S. Bevz, M. Bulgakov, V. Jiang, Dzhedzhula D. Zerkalov M. Kovalko, A. Komelina, O. Lyakhov, V. Mikitenko, A. Suhodolya, I. Sotnyk and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The problems of financial incentives for energy saving measures in the residential sector of Ukraine, including in the context of the coordination instruments of social policy with the policy of energy efficiency are understudied.
The research objective. The article represents a comprehensive assessment of the system of financial incentives and anti incentives that influence energy efficiency in the residential sector. Authors also develop suggestions for incentives improvement.
The statement of basic materials. The article deals with the system of financial incentives that are used in the residential sector. The effectiveness of the state and local energy efficiency programs implementation is being analyzed. The authors determine the main obstacles to the energy efficiency measures implementation by citizens and define ways of overcoming them. The researchers reveal a contradiction between guaranteeing social protection and incentives to implement energy efficiency measures and suggest the mechanism of converting subsidies to investments in energy efficiency of the housing stock.
Conclusions. The proposed activities will: boost public investment in housing energy efficiency, reduce household spending on housing and communal services, reduce expenditures of the state budget for financing the subsidies and purchasing energy.

Keywords: energy efficiency; energy saving; financial incentives to energy saving; credit incentives; housing subsidies; ESCOs.


УДК 336:[620.9:332.8](477)

Н. М. Матвійчук, к. е. н.,
Ю. В. Шулик, к. е. н.,
Т. О. Шматковська, к. е. н., доцент

ФІНАНСОВІ СТИМУЛИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Проблеми енергоефективності та енергозбереження в Україні є пріоритетними в зв’язку із неефективною енергетичною політикою держави.
Постановка проблеми. Житловий сектор України являється найбільшим споживачем природного газу та потребує значних інвестицій в термомодернізацію житлового фонду, що зумовлює необхідність пошуку шляхів підвищення його енергоефективності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми енергозбереження та енергоефективності є предметом дослідження таких науковців, як С. Бевз, М. Булгакова, В. Г. Дзяна, Джеджула, Д. Зеркалов, М. Ковалко, О. Комеліна, О. Ляхова, В. Микитенко, О. Суходоля, І. Сотник та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо вивченими є проблеми фінансового стимулювання заходів з енергозбереження в житловому секторі Україні, в тому числі в контексті узгодження інструментів соціальної політики з політикою енергоефективності.
Постановка завдання. Метою статті є комплексна оцінка системи фінансових стимулів та антистимулів, які впливають на енергозбереження в житловому секторі, а також розробка пропозицій щодо їх вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. В статті розглянуто систему фінансових стимулів, які використовуються в житловому секторі економіки. Проаналізовано ефективність реалізації державних та місцевих програм енергоефективності. З’ясовано основні перешкоди для здійснення енергозберігаючих заходів громадянами та запропоновано заходи щодо їх усунення. Виявлено суперечність між гарантуванням соціального захисту населення і стимулами до здійснення енергоефективних заходів та запропоновано механізм перетворення субсидій на інвестиції в підвищення енергоефективності житлового фонду.
Висновки. Запропоновані заходи прискорять інвестування населенням в енергоефективність житла, зменшать витрати домогосподарств на оплату житловокомунальних послуг, скоротять видатки державного бюджету на фінансування субсидій населенню та придбання енергоресурсів.

Ключові слова: енергоефективність; енергозбереження; фінансові стимули до енергозбереження, кредитні стимули; житлові субсидії; енергосервісні компанії.

 

Читати 5192 разів Останнє редагування Неділя, 11 червня 2017 12:58
 

Зараз on-line

На даний момент 93 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4141
mod_vvisit_counterВчора9221
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні29126
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні61593
mod_vvisit_counterВ цьому місяці4141
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці241845
mod_vvisit_counterРазом6979327