Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Nazarkо S. O. The virtualization as innovative technology of training personnel in the educational services market

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 378.001.895

S. O. Nazarkо, Candidate of Economic Sciences

THE VIRTUALIZATION AS INNOVATIVE TECHNOLOGY OF TRAINING PERSONNEL IN THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET

Urgency of the research. Due to the impact of space global informatization the modern person experiences the processes of changes in thinking and psychology of perception. Therefore, in designing virtual educational services should be considered the compliance of this type of service with the expectations and experiences of participants, and minimizing the requirements put before users in transition process to virtual learning.
Target setting. The present day considers Internet form of study as a serious alternative to conventional education. Therefore, this process should involve state institutions and businesses that can provide the financial and legal support.
Actual scientific researches and issues analysis. Research of the organization of open and distance learning is paid attention in the works of A. Vynoslavska, V. Voronkov, P. Lisovskyi and others. Problems of informatization and computerization of higher education and its transition into a virtual state has been considered by V. Biryukov, I. Devterov, O. Melnik, V. Pashkov, S. Stirenko.
Uninvestigated parts of general matters defining. However, the possibilities of a virtual environment are far from being fully studied, and conceal enormous potential.
The research objective. The purpose of this article is to identify the innovative specific nature of virtualization and the changes introduced in the educational services market.
The statement of basic materials. The article elucidates the influence of applied learning tools (computer equipment, software, etc.) on users. Virtual environment is studied as an innovative technology that should be used in various areas of educational environment.
Conclusions. Virtualization as an innovative process in the educational environment has both positive and negative effects and consequences.
Among positive points can be considered greater access to an array of information, democratization of education, breaking boundaries in education, attending online-lectures and seminars. The negative points include: copyright infringement, ignoring the role of the author, growing distrust of the media, many modern people plunged in the virtual world and live a virtual life.

Keywords: global informatization of space; plagiarism; consciousness manipulation; e-learning; information technology; self-education; self-development.

 

УДК 378.001.895

С. О. Назарко, к. е. н.

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ НА РИНКУ ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ

Актуальність теми дослідження. Через вплив глобальної інформатизації простору у сучасної людини відбуваються процеси зміни мислення і психології сприйняття.
Тому, при проектуванні віртуального освітянського сервісу необхідно враховувати відповідності такого сервісу очікуванням і досвіду учасників та мінімізацію вимог, які пред’являються до користувачів при переході до віртуального навчання.
Постановка проблеми. Сьогодення розглядає навчання через Інтернет, як серйозну альтернативу звичайній освіті. Тому, в цей процес необхідно включитись державним структурам та бізнесу, які можуть забезпечити грошову та правову підтримку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню організації систем відкритого та дистанційного навчання приділяли увагу у своїх працях О. Винославська, В. Воронкова, П. Лісовський та ін. Проблеми інформатизації, комп’ютерізації вищої освіти та перехід її в стан віртуальності розглядали В. Бірюков, І. Девтеров, О. Мельник, В. Пашков, С. Стіренко.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте, можливості віртуального середовища вивчені далеко не в повній мірі і приховують величезний потенціал.
Постановка завдання. Виявлення інноваційної специфіки віртуалізації і характеру змін, привнесених нею на ринок освітянських послуг.
Виклад основного матеріалу. В статті з’ясовано вплив прикладних засобів навчання (комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, тощо) на користувачів. Досліджується віртуальне середовище як інноваційна технологія, яку доцільно використовувати в різних областях освітянського простору.
Висновки. Віртуалізація як інноваційний процес у освітянському середовищі має як позитивні, так і негативні прояви та наслідки.
Позитивними можна вважати доступ до більшого масиву інформації, демократизацію освіти, руйнування кордонів в освіті, відвідування online-лекцій і семінарів. Негативними є: порушення авторських прав, ігнорування ролі автора, зростання недовіри до інформації, багато сучасних людей потонули у віртуальному світі і живуть віртуальним життям.


Ключові слова: глобальна інформатизація простору; плагіат; маніпуляція свідомістю, електронна освіта; інформаційні технології; самоосвіта; саморозвиток.

Читати 1812 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 09:15
 

Зараз on-line

На даний момент 34 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні883
mod_vvisit_counterВчора3285
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні20659
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні21530
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46037
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці106969
mod_vvisit_counterРазом3117445