Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Hryshchenko S. V. Motivation for effective work staff social services

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 159.9:331

S. V. Hryshchenko, Doctor of Pedagogical Sciences,
Associate Professor

MOTIVATION FOR EFFECTIVE WORK STAFF SOCIAL SERVICES

Urgency of the research. At this stage the Millennium staff is a critical factor. Nowadays the management of many companies facing problems of inefficient use of different resources resulting lower productivity of staff.
Target setting. Human Resources organization associated with activation of employees through their impact on motivation. Appointment motivation - to get people to work better, more responsibility for their duties, to make the job harder. Motivation system must be effective and reflect the specific nature of social services. Actual scientific researches and issues analysis. The research process involved in motivation Yе. N. Abayevа, D. P. Boginia, L. Y. Hanzhurova, O. A. Grishnova, O. I. Ilyash, O. A. Sorokinа, K. D. Gurovа, A. M. Kolot, S. T. Duda.
Uninvestigated parts of general matters defining. Development remains poorly understood the motivation of staff for social services.
The research objective. The article is to examine the nature of motivation for social services. The objectives of the study are: The economic essence of motivation for social services; Methodical approaches to motivation; explore the relationship between motivation and efficiency of work.
The statement of basic materials. Motivation of staff for social services has a specific form of influence. Effectiveness of work - is the result of purposeful activity. Effective work can be considered if there is a maximum results with minimal labor costs.
Number of methods of motivation performance of today can be divided into three groups: economic (direct); economic (indirect); non-monetary.
There are several requirements for personnel motivation system of social services, namely objectivity; predictability; adequacy.
Conclusions. The process of progressive forms of motivation of staff for social services should be limited to systematic planning success motivational activities, study obtained positive results, the development of new methods to achieve high performance through motivation of personnel management and social services. Prospects for further research on the problem believe consideration practical aspects of different methods of motivation of staff Ukrainian social services.


Keywords: motivation; efficiency of labor; social services personnel; material motivation system to attract workers.


УДК 159.9:331

С. В. Грищенко, д. пед. н, доцент

МОТИВАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Актуальність теми дослідження. На початку ХХІ тисячоліття персонал стає вирішальним фактором. В наш час керівництво багатьох підприємств стикається з проблемами неефективного використання різних видів ресурсів, що є наслідком зниження продуктивності праці персоналу.
Постановка проблеми. Управління персоналом організації пов’язано з активацією діяльності працівників через вплив на їхню мотивацію. Призначення мотивації праці – змусити людину працювати краще, відповідальніше ставитися до своїх обов’язків, докладати до виконання роботи більше зусиль. Система мотивації має бути дієвою та відбивати специфіку діяльності соціальних служб.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням процесу мотивації займалися Є. Н. Абаєва, Д. П. Богиня, Л. Ю. Ганжурова, О. А. Грішнова, О. І. Іляш, О. А. Сорокіна, К. Д. Гурова, А. М. Колот, С. Т. Дуда.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо вивченим залишається розвиток мотивації праці персоналу соціальних служб.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення сутності мотивації персоналу соціальних служб. Завданнями дослідження є: розкрити економічну сутність мотивації персоналу соціальних служб; розглянути методичні підходи до мотивації праці; дослідити взаємозв’язок між мотивацією та ефективністю праці.
Виклад основного матеріалу. Мотивація праці персоналу соціальних служб має специфічні форми впливу. Ефективність праці – це підсумок цілеспрямованої діяльності людини. Ефективною можна вважати працю, якщо є максимальний результат за мінімальних витрат праці.
Кількість методів мотивації результативності діяльності нині можна поділити на три великі групи: економічні (прямі); економічні (непрямі); негрошові. Існує ряд вимог до системи мотивації персоналу соціальних служб, а саме: об’єктивність: розмір винагороди працівника має визначатися на основі об’єктивної оцінки результатів його праці; передбачуваність: працівник повинен знати, яку винагороду він одержить залежно від результатів своєї праці; адекватність: винагорода повинна бути адекватною трудовому внеску кожного працівника в результат діяльності всього колективу, його досвіду й рівню кваліфікації.
Висновки. Процес застосування прогресивних форм мотивації праці персоналу соціальних служб, повинен зводитися до систематичного планування успіху мотиваційної діяльності, вивчення отриманих позитивних результатів, розроблення нових методів, спрямованих на досягнення високої продуктивності на основі мотиваційного управління персоналом соціальних служб. Перспективами подальших досліджень за проблемою вважаємо розгляд практичного аспекту впровадження різних способів мотивації праці персоналу українських соціальних служб.

Ключові слова: мотивація праці; ефективність праці; персонал соціальних служб; матеріальна мотивація; система залучення працівників.

Читати 2533 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 09:27
 

Зараз on-line

На даний момент 54 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні781
mod_vvisit_counterВчора3891
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні22017
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці110044
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3746473