Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Zaitseva О. I., Betina V. O. Scientific and methodological approaches to the incorporation adaptation potential in enterprise management system strategic

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 330.131

О. I. Zaitseva, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,

V. О. Betina, Postgraduate

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE INCORPORATION ADAPTATION POTENTIAL IN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM STRATEGIC

Urgency of the research. Proved that in terms of socio-economic transformation success of the company depends on its ability to respond quickly and effectively to external factors influence and adapt to them. It adaptive capabilities ensure strategic stability in a turbulent business environment, and this is due to the relevance of theoretical and methodological research in this area.
Target setting. The article aims to study the incorporation of methodological approaches potential adaptation enterprises in strategic management to ensure business effectiveness.
Actual scientific researches and issues analysis. Question enterprise adaptation to changes in the competitive environment, clarify the definitions of "adaptive capacity" of evolution and adaptation strategic management concepts are the focus of many leading academic economists Biloshkurskoyi N. V., Ivanova A. D., Stepanova J. L., Srahovych V. G., Tishchenko A. N., Harafonovoyi O. I. and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. While acknowledging the theoretical and practical values of previous research results, should determine the need to study the adaptation potential of the company in the context of stra-tegic management to ensure business effectiveness.
The research objective. To make the system adaptive concept of strategic management, which will depending on the capacity of adaptation, strength, speed and predictability of changes the company choose the appropriate strategy and behavior.
The statement of basic materials. The impact of the business depends on the adaptive capacity and level of development of the region for the location of businesses and industry specifics. Potential adaptation - a multicomponent set of enterprise resources that allow it to adapt to a dynamic environment and are crucial for the realization of opportunities and avoid threats or warnings. Depending on the value of adaptive capacity, sensitivity and willingness of enterprises to respond to the challenges of internal and external environment company chooses adaptation strategy and model behavior: active, passive, situational.
Conclusions. In the process of incorporation adaptation capacity in strategic management in selecting strategies is necessary to determine its compatibility and a balance of external conditions and internal capabilities of the enterprise. Depending on the level of adaptation capacity, speed, scale and predictability of changes in the market the company chooses the appropriate strategies and behaviors.

Keywords: potential adaptation; adaptation strategy; strategic and adaptive management; business performance.

 

УДК 330.131

О. І. Зайцева, к. е. н., доцент,
В. О. Бетіна, аспірант

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНКОРПОРАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ АДАПТАЦІЇ В СИСТЕМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Актуальність теми дослідження. Успіх підприємства залежить від здатності швидко та ефективно реагувати на зовнішні фактори впливу і пристосовуватися до них. Саме адаптаційні можливості забезпечують стратегічну стійкість підприємств у турбулентному середовищі, чим і зумовлена актуальність досліджень в даній сфері.
Постановка проблеми. Стаття спрямована на дослідження методичних підходів інкорпорації потенціалу адаптації підприємства в систему стратегічного управління з метою забезпечення результативності бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання адаптації підприємства до змін конкурентного середовища, уточнення дефініції «адаптаційний потенціал»та еволюції концепції управління стратегічною адаптацією знаходяться в центрі уваги багатьох провідних вчених-економістів Білошкурської Н. В., Іванової А. Д., Степанової Ю. Л., Срагович В. Г., Тищенка А. Н., Гарафонової О. І. та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Визначено необхідність дослідження адаптаційного потенціалу підприємства в контексті стратегічного управління з метою забезпечення результативності бізнесу.
Постановка завдання. Скласти системну концепцію адаптивного стратегічного управління, яка дозволить в залежності від рівню потенціалу адаптації, сили, швидкості та передбачуваності змін обрати підприємству відповідну стратегію і моделі поведінки.
Викладення основного матеріалу. Результативність бізнесу залежить від рівня адаптаційного потенціалу та рівня розвитку регіону розташування бізнесу і галузевої специфіки. Потенціал адаптації – це багатокомпонентна сукупність ресурсів підприємства, які дозволяють йому пристосовуватися до динамічного зовнішнього середовища і мають визначальне значення для реалізації можливостей і попередження або уникнення загроз. В залежності від значення адаптаційного потенціалу, чутливості і готовності підприємства реагувати на виклики внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємство обирає стратегію і моделі адаптаційної поведінки: активну, пасивну, ситуаційну.
Висновки відповідно до статті. В процесі інкорпорації потенціалу адаптації в систему стратегічного управління при виборі стратегії необхідним є визначення її сумісності і збалансованості із зовнішніми умовами та внутрішніми можливостями підприємства.Взалежності від рівню потенціалу адаптації, швидкості, масштабів та передбачуваності змін підприємство обирає відповідну стратегію і моделі поведінки.

Ключові слова: потенціал адаптації; стратегічна адаптація; стратегічно-адаптивне управління; результативність бізнесу.

Читати 1803 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 09:44
 

Зараз on-line

На даний момент 43 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні305
mod_vvisit_counterВчора3727
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні11921
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24563
mod_vvisit_counterВ цьому місяці59358
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці116425
mod_vvisit_counterРазом3247191