Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Vdovenko N. M., Bohach L. V. Scientific substantiation of the reduction of import dependence in the markets of agricultural products

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-13-17

UDC 339.1:339.562:63-027.3

N. M. Vdovenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
L. V. Bohach, Candidate of Economic Sciences

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE REDUCTION OF IMPORT DEPENDENCE IN THE MARKETS OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Urgency of the research. The scientific article is devoted to formation of effective system of regulation of import of agricultural products in Ukraine. The proposals for reduction of import motivated at agricultural markets have been.
Target setting. The article aims at studying the problems of import dependence at agricultural markets. It was stressed on the necessity to develop methodological, scientific and practical recommendations considering the reduction of import dependence at the markets of agricultural products.
Actual scientific researches and issues analysis. Many leading scientists and economists focus on the directions of state regulation of the reduction of import dependence of agricultural products. Among them there are S. M. Kvasha, V. Ye. Andriyevsky, A. D. Dibrova, S. M. Chystov, J. E. Stiglitz and many others authors.
Uninvestigated parts of general matters defining. The main problem is system of import regulation in the conditions of WTO membership and integration into the European economic area, as well as the determination of the level of dependence on import of separate types of agricultural products on the market.
The research objective. To explore and identify key factors of increase of import dependence of domestic agricultural markets in the context of threats to economic security of Ukraine and to develop suggestions for making management decisions in this area.
The statement of basic materials. The dynamics and the scale of import in Ukraine is determined on the one hand, the advantageous geographical location of the country, favourable internal socioeconomic conditions, developed transportation and competitiveness of foreign products, especially regarding quality and technical parameters.
Conclusions. Issues of very high levels of import dependence of Ukraine's economy are closely interlinked with the search of priority directions of selective import substitution and economic efficiency and requires further research in this area.

Keywords: production; a mechanism; a market; fish; the fish market; a regulation; a methodology; an area; an agrarian sector; import.


УДК 339.1:339.562:63-027.3

Н. М. Вдовенко, д. е. н., професор,
Л. В. Богач, к. е. н.

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗНИЖЕННЯ ІМПОРТОЗАЛЕЖНОСТІ НА РИНКАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Наукова стаття присвячена актуальному питанню формування ефективної системи регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в Україні. Обґрунтовано пропозиції щодо зниження імпортозалежності на ринках сільськогосподарської продукції.
Постановка проблеми. Стаття спрямована на дослідження проблеми імпортозалежності на ринках сільськогосподарської продукції. Зроблено акцент на необхідності розроблення методичних та науково-практичних рекомендацій щодо зниження імпортозалежності на ринках сільськогосподарської продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання зниження імпортозалежності сільськогосподарської продукції знаходяться в центрі уваги багатьох провідних вчених-економістів С. М. Кваші, Андрієвського В. Є., Діброви А. Д., Чистова С. М., Стігліца Дж. Е., та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Основною проблемою є неудосконалена система регулювання імпорту в умовах членства в СОТ та у зв’язку з інтеграцією до європейського економічного простору, а також визначення рівня імпортозалежності окремих видів сільськогосподарської продукції на ринку.
Постановка завдання. Дослідити та визначити ключові чинники посилення імпортозалежності внутрішнього сільськогосподарського ринку в контексті загроз економічній безпеці України та розробити пропозиції щодо забезпечення прийняття управлінських рішень у цій сфері.
Викладення основного матеріалу. Динаміка й масштаби імпорту в Україні визначаються, з одного боку, вигідним географічним розташуванням країни, сприятливими внутрішніми соціально-економічними умовами, розвинутим транспортним сполученням, а з іншого – високою конкурентоспроможністю зарубіжної продукції, особливо щодо якості і технічних параметрів.
Висновки відповідно до статті. Проблематика надвисокого рівня імпортозалежності економіки України тісно взаємопов’язана з пошуком пріоритетних напрямів селективного імпортозаміщення та його економічною ефективністю та вимагає подальших розвідок у цій сфері.

Ключові слова: виробництво; механізм; ринок; ринок риби; регулювання; методика; галузь; аграрний сектор; імпорт.

 

Читати 1547 разів Останнє редагування Вівторок, 04 липня 2017 18:12
 

Зараз on-line

На даний момент 83 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3460
mod_vvisit_counterВчора3954
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні22551
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24377
mod_vvisit_counterВ цьому місяці52082
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці125810
mod_vvisit_counterРазом3016521