Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Kasych A. О., Vochozka M. Conceptual provisions of the development of Ukrainian innovation system

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)16-23

UDC 3470.73

А. О. Kasych, Doctor of Economic Sciences, Professor,
M. Voсhozka, Doctor of Philosophy Sciences (Economics)

CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN NATIONAL INNOVATION SYSTEM

Urgency of the research. In most countries the national innovation system concept (NIS) is used to justify the economic policy content and to aim development at an innovative path as the basic one.
Target setting. Тhe theoretical and practical justification question regarding the content of the NIS development concept in Ukraine still remain relevant.
Actual scientific researches and issues analysis. The conceptual issues of the NIS development in different groups of countries have been studied in the works of prominent foreign and Ukrainian scholars, in particular, by R. D. Atkinson, V. M. Heyets, B. Godina, В. А. Lundvall, L. I. Fedulovoyi, S. Feinson, C. Freeman.
Uninvestigated parts of general matters defining. Article should investigate the existence of differences between the NIS concept in developed and developing countries.
The research objective. To analyze the NIS differences of developed and developing countries and to formulate the conceptual provisions for the NIS formation in Ukraine.
The statement of basic materials. The article systematizes the existing scientific approaches to the development of national innovation systems (NISs), determines the NIS value for the development of a country. It emphasizes the existence of differences between the NIS concept in developed and developing countries.
The article presents the development of basic points of the NIC concept that are the most important to understand its nature.
Conclusions. The complexity of the NIS formation causes even some doubts as for the effective implementation of this concept in developing countries. It means that the NIS concept content and a set of tools for implementation requires a clear, scientific justification based on a strategic approach. This longterm strategy of innovative development by improving NIS can be considered the starting point of a state policy in the innovative sphere that will enable a country to develop adequate implementation toolkit and transform it into a legislative framework, targeted and comprehensive development programs.

Keywords: innovation; concept; system; differences function.

 

УДК 3470.73

А. О. Касич, д. е. н., професор,
М. Вохозка, д. філос. н. (економіка)

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. У переважній більшості країн для обґрунтування змісту економічної політики та спрямування розвитку на інноваційний шлях, в якості базисної, використовується концепція національних інноваційних систем (НІС).
Постановка проблеми. Питання теоретико-методологічного обґрунтування змісту концепції розвитку НІС України залишаються актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні питання розбудови НІС у різних групах країнах досліджено в працях зарубіжних та українських вчених, зокрема, Р. Аткінсона, В. М. Гейця, Б. Годіна, Б. Лундвала, Л. І. Федулової, С. Фейнсона, К. Фрімена.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У статті досліджено існуючі відмінності між концепціями НІС для розвинених країн та країн, що розвиваються.
Постановка завдання. Проаналізувати існуючі відмінності НІС в розвинених країнах та країнах, які розвиваються та сформулювати концептуальні положення формування НІС в Україні.
Виклад основного матеріалу. У статті систематизовано існуючі наукові підходи до розвитку національних інноваційних систем (НІС), визначено значення НІС для розвитку країни. Наголошено на існуванні відмінностей у концепції НІС в розвинених країнах та в країнах, що розвиваються. Також було сформульовано базисні поло-ження концепції НІС, які мають найбільше значення для розуміння її сутності.

Висновки. Складність процесів формування НІС зумовлює, навіть, певні сумніви в ефективній реалізації даної концепції в країнах, що розвиваються. Все це означає, що і зміст концепції НІС та набір інструментів для реалізації потребує чіткого, наукового обґрунтування на засадах стратегічного підходу. Саме довгострокову стратегію інноваційного розвитку через удосконалення НІC можна вважати вихідною точкою реалізації державної політики у сфері інновацій, що дасть можливість державі розробити адекватний інструментарії реалізації та трансформувати його в законодавчу базу, цільові та комплексні програми розвитку.

Ключові слова: інновації; концепція; система; відмінності; функції.

Читати 2132 разів Останнє редагування П'ятниця, 30 червня 2017 11:25
 

Зараз on-line

На даний момент 56 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2862
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18707
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46330
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346307