Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Hurkovskyy V. І. Electronic petitions in Ukraine as an element of modern democracy: perspectives and ways of improvement

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.2514/2410-9576-2017-2-2(10)-24-30

UDC 35:004

V. І. Hurkovskyy, Doctor of Science
in Public Administration

ELECTRONIC PETITIONS IN UKRAINE AS AN ELEMENT OF MODERN DEMOCRACY:
PERSPECTIVES AND WAYS OF IMPROVEMENT

Urgency of the research. With the development of the information society, the issue of improvement of communication lines between government and citizens, in particular such new form of citizens’ appeals to authorities as an electronic peti-tion, is becoming more relevant.
Target setting. According to the Law of Ukraine d.d. 2 of October 1996 “On appeals of citizens” (with amendments), the possibility of submitting of electronic petitions to the govern-ment and authorities of local self-government is determined, but it is necessary to identify details and to specify mechanisms for electronic identification of citizens and implementation of these standards.
Actual scientific researches and issues analysis. The works of foreign researchers K. Deutsch, P. Lazarsfeld, U. Lippmann, Ukrainian researchers A. Semenchenko, I. Klimenko, H. Pocheptsov, V. Tsymbalyuk, E. Romanenko, Yu. Kozlov are devoted to the communication between the citizens and government within the frame of the development of the information society
Uninvestigated parts of general matters defining. The article is aimed at summarizing of the international experience of application of electronic identification of citizens, improve-ment of mechanisms for the electronic identification of citizens in Ukraine.
The research objective. To substantiate the definition “electronic identification”, to generalize the international experience of the leading countries of the world concerning approaches to electronic identification, to assess the state of implementation of this instrument in Ukraine.
The statement of basic materials. The information development of the society requires the improvement of methods and forms of communication with public authorities and authorities of local selfgovernment. In particular, such form of collective appeal as the epetition is widely used in the world, it is submitted using the latest telecommunications means and prescribes a specific procedure for recipient to respond and confirms its effectiveness as a mechanism of systematic public dialogue.
Conclusions. The article reveals the essence of the concept, the categorical and conceptual framework on issues of electronic identification is improved, the status of implementation of this tool in Ukraine is assessed, the ways to improve the functioning mechanisms of the electronic identification in Ukraine are proposed.

Keywords: E-democracy; e-government; e-petition; information society; civil society; appeal; petition; e-identification.


УДК 35:004

В. І. Гурковський, д. н. з держ. упр.

ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Актуальність теми дослідження. З розвитком інформаційного суспільства все більшої актуальності набуває питання вдосконалення шляхів комунікації влади та громадянина, зокрема йдеться про таку нову форму звернення громадян до влади, як електронна петиція.
Постановка проблеми. Згідно з Законом України від 2 жовтня 1996 р. «Про звернення громадян» (зі змінами) [2] визначена можливість подання електронних петицій до органів влади та органів місцевого самоврядування, але необхідна деталізація та конкретизація механізмів електронної ідентифікації громадян та реалізації цих норм. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням комунікації між громадянами та владою в умовах розвитку інформаційного суспільства присвячені роботи зарубіжних дослідників К. Дойча, П. Лазарсфельда, У Липпмана, українських дослідників А. Семенченко, І. Клименко, Г. Почепцова, В. Цимбалюка, Є. Романенка, Ю. Козлова.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Стаття спрямована на узагальнення міжнародного досвіду застосування електронної ідентифікації громадян, вдосконалення механізмів електронної ідентифікації громадян в Україні.
Постановка завдання. Обґрунтування визначення поняття «електронна індентифікація», узагальнити міжнародний досвід провідних країн світу, щодо підходів до електронної індентифікації, оцінити стан впровадження цього інструменту в Україні, запропонувати шляхи вдосконалення механізмів функціонування електронної ідентифікації в Україні.
Виклад основного матеріалу. Інформаційний розвиток суспільства вимагає вдосконалення методів і форм провадження комунікації з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Зокрема, у світовій практиці широко застосовується така форма колективного звернення як електронна петиція, що подається шляхом застосування новітніх телекомунікаційних засобів, передбачає особливу процедуру реагування адресата та підтверджує свою дієвість як механізм систематичного суспільного діалогу.
Висновки. В статті з’ясовано сутність поняття, вдосконалено категорійно-понятійний апарат з питань електронної ідентифікації, оцінено стан впровадження цього інструменту в Україні, запропоновано шляхи вдосконалення механізмів функціонування електронної ідентифікації в Україні, а саме налагодження взаємодії системи електронної ідентифікації з реєстром виборців України, з Єдиним державним демографічним реєстром громадян.

Ключові слова: електронна демократія; електронне урядування; електронна петиція; інформаційне суспільство; громадянське суспільство; звернення; петиція; електронна ідентифікація.

Читати 1920 разів Останнє редагування П'ятниця, 30 червня 2017 11:38
 

Зараз on-line

На даний момент 83 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2779
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18624
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46247
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346224