Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Kaluhina N. A., Sakun A. A., Tardaskina T. M. Innovative strategy of the telecommunication enterprise development

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-31-38

UDC 658.589:621.39

N. A. Kaluhina, Candidate оf Economic Sciences,
A. A. Sakun, Candidate оf Philosophical Sciences,
Associate Professor,
T. M. Tardaskina, Candidate оf Economic Sciences,
Associate Professor

INNOVATIVE STRATEGY OF THE TELECOMMUNICATION ENTERPRISE DEVELOPMENT

Urgency of the research. Integration and innovation processes of building a modern market environment in Ukraine create the objective conditions for the increased use of telecommunication in activity of economic entities.
Target setting. In these studies, priority is given to the formation of innovative strategy, which can ensure development of the company in the light of building an innovative economy and information society.
Actual scientific researches and issues analysis. The problem of telecommunication companies’ development is studied in the works of L. N. Berkman, L. E. Varakin, P. P. Vorobienko, V. M. Hranaturov, V. K. Steklov. The issue of innovation in the field of communication and informatization is developed in the works of O. A. Knyazeva, V. M. Orlov and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The issues of development of innovative strategies of telecommu-nication companies are not fully investigated because of significant changes taking place in the information and telecom-munication sector and the scientific community.
The research objective. To develop the innovative strategy of telecommunication companies, that will enhance their competitiveness and socio-economic performance in modern conditions.
The statement of basic materials. The article provides a critical analysis of scientific views on the theory of innovation and strategic planning. The need for diversification of telecommunication companies is proved. The approach to the formation of innovation strategy of diversification is adduced and the choice of the most optimal strategy is made.
Conclusions. The communication and information sphere and telecommunication enterprises directly base their activities mainly on the implementation of technological and organizational innovation. The need for the implementation of diversification in the telecommunication enterprises` activity is proved, the suggested approach to the implementation of innovative strategy of diversification is adduced and the criteria for assessing the effect of its implementation are defined in the article.

Keywords: telecommunication enterprise; innovative strategy; diversification; effect.

УДК 658.589:621.39

Н. А. Калугіна, к. е. н.,
Г. О. Сакун, к. філос. н., доцент,
Т. М. Тардаскіна, к. е. н., доцент

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність теми дослідження. Інтеграційно-інноваційні процеси побудови сучасного ринкового сере-довища України створюють об’єктивні передумови для активізації використання телекомунікаційних технологій в діяльності суб’єктів господарювання.
Постановка проблеми. В цих дослідженнях пріоритет віддається формуванню стратегії інноваційного розвитку як такої, яка здатна забезпечити розвиток підприємства із урахуванням побудови інноваційної економіки та інформаційного суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем розвитку телекомунікаційних підприємств присвячено наукові праці Л. Н. Беркман, Л. Е. Варакіна, П. П. Воробієнко, В. М. Гранатурова, В. К. Стеклова. Питання впровадження інновацій в сфері зв’язку та ін-форматизації досліджено у працях О. А. Князєвої, В. М. Орлова та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо повно розглянуто питання розро-бки інноваційної стратегії розвитку телекомунікаційного підприємства внаслідок суттєвих змін, що відбуваються в інформаційно-телекомунікаційній сфері та науковому середовищі.
Постановка завдання. Розробка інноваційної стратегії розвитку телекомунікаційного підприємства, яка буде сприяти підвищенню його конкурентоспроможності та соціально-економічної ефективності діяльності в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. У статті проведено критичний аналіз наукових поглядів на теорію інноваційного розвитку та стратегічного планування. Доведено необхідність диверсифікації діяльності телекомунікацій-ного підприємства. Наведено підхід до формування інно-ваційної стратегії диверсифікації та здійснено вибір найбільш оптимальної стратегії. Запропоновано критерії оцінки ефекту від впровадження стратегії.
Висновки. Сфера зв’язку та інформатизації та безпосередньо телекомунікаційні підприємства базують свою діяльність переважно на реалізації технологічних та організаційних інновацій. В статті доведено необхідність впровадження диверсифікації в діяльність телекомунікаційного підприємства, наведено запропонований підхід до впровадження інноваційної стратегії диверсифікації та визначено критерії оцінки ефекту від її впровадження.

Ключові слова: телекомунікаційне підприємство; інноваційна стратегія; диверсифікація; ефект.

Читати 1894 разів Останнє редагування П'ятниця, 30 червня 2017 11:46
 

Зараз on-line

На даний момент 48 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2957
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18802
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46425
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346402