Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Kurmaiev P. Yu., Bayramov E. A. Current trends of financing of innovative activity entities in Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-55-62

UDC 330.341

P. Yu. Kurmaiev, Doctor of Economic Sciences,
Аssociate Рrofessor,
E. A. Bayramov, Рostgraduate

CURRENT TRENDS OF FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITY ENTITIES IN UKRAINE

Urgency of the research. In the current market conditions one of the main directions for improvement of financial performance of business entities is their innovative development. The article highlights the relevance of research issues related to the analysis of the main trends of innovative activity financing.
Target setting. Availability of sufficient financial provision serves as the basis for effective innovative activity, while realization of competitive advantages through the use of innovations is only possible under conditions of stable business activity.
Actual scientific researches and issues analysis. Numerous scientific works of national and foreign researchers are dedicated to the urgent issues of financing of innovative activity of business entities: Atkinson R., Kerr W., Lupak R.
Uninvestigated parts of general matters defining. Due to the dynamics of economic situation in Ukraine there is actual necessity of investigating the issues of financing of innovative activity of business entities, as well as determining the potential of the main financial resources.
The research objective. The purpose of the following article is to study the current trends of financing of innovative activity entities in Ukraine.
The statement of basic materials. The article indicates certain relationship between the volumes of innovation financ-ing and release of innovative products. Retrospective analysis of innovative activity in the economy of Ukraine within the time range of 2010-2015 has revealed the existence of three trends: transformation of sectoral structure of innovatively active enterprises; increase in the share of business entities that have already implemented some technological innova-tions; decrease in the intensity degree of cooperation between the enterprises and scientific institutions.
Conclusions. The research has been carried out proving the presence of contradictory trends in the process of financing of innovative activity in Ukraine.

Keywords: innovative activity; financial resources; innovative products; cluster.


УДК 330.341

П. Ю. Курмаєв, д. е. н., доцент,
Е. А. Байрамов, аспірант

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. У сучасних ринкових умовах одним із основних напрямів покращення фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання є їх інноваційний розвиток. У статті вказується на актуальність дослідження питань, пов’язаних із аналізом основних тенденцій фінансування інноваційної діяльності.
Постановка проблеми. Основою ефективної інноваційної діяльності виступає наявність достатнього обсягу фінансового забезпечення, а реалізація конкурентних переваг на основі використання інновацій є можливою лише в умовах стабільності ведення бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним питанням фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання присвячено наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Аткінсона Р., Кера В., Лупака Р.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Динамізм економічної ситуації в Україні актуалізує необхідність дослідження проблематики фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, визначення потенціалу основних джерел фінансових ресурсів.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження сучасних тенденцій фінансування суб’єктів інноваційної діяльності в Україні.
Виклад основного матеріалу. У статті вказується на наявність взаємозв’язку між обсягами фінансування інновацій та реалізацією інноваційної продукції. Ретроспективний аналіз інноваційної активності в економіці України на часовому інтервалі 2010-2015 років засвідчив наявність трьох тенденцій: трансформацію галузевої структури інноваційно активних підприємств; зростання питомої ваги суб’єктів господарювання, які впроваджували технологічні інновації; зменшення ступеня інтенсивності співпраці підприємств з науковими організаціями.
Висновки. Проведене дослідження засвідчило наявність суперечливих тенденцій процесу фінансування суб’єктів інноваційної діяльності в Україні.

Ключові слова: інноваційна діяльність; фінансові ресурси; інноваційна продукція; кластер.

 

Читати 1445 разів Останнє редагування Вівторок, 04 липня 2017 18:20
 

Зараз on-line

На даний момент 69 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3326
mod_vvisit_counterВчора3954
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні22417
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24377
mod_vvisit_counterВ цьому місяці51948
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці125810
mod_vvisit_counterРазом3016387