Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Harafonova O. I., Yankovoi R. V. Implementation of strategic alternatives and strategies for changes to enterprises under crisis conditions

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-57-60

UDC 658. 318

O. I. Harafonova, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
R. V. Yankovoi, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

IMPLEMENTATION OF STRATEGIC ALTERNATIVES AND STRATEGIES FOR CHANGES TO ENTERPRISES UNDER CRISIS CONDITIONS

Urgency of the research. To ensure long-term existence and development, entrepreneurs should realize the need to compare the trends of the external and internal environment of functioning when achieving the goals set.
Target setting. An important and unresolved issue for all managers when enterprises under crisis conditions are the implementation of strategic alternatives and change strategies for industrial enterprises.
Actual scientific researches and issues analysis. Formation of strategies for implementation of changes and enterprise strategic set is a subject of strategic management, which has been investigated by many scholars, namely: Artemenko L. P., Bai S. I., Vikhanskyi O. S., Dovhan L. Ye., Ihnatieva I. A., Karakai Yu. V., Kravchenko T. A., Martynenko M. M., Naumova A. I., Shehda A. V., Shershnova Z. Ye.
Uninvestigated parts of general matters defining. A number of national and foreign publications are devoted to strategic management issue; nevertheless the question of determining strategic alternatives to the enterprise under crisis conditions remains open.
The research objective. Thus, the need to develop a strategy for change, a strategic set and adequate tools remains a priority for industrial enterprises in times of crisis.
The statement of basic materials In the economic literature, many strategies are proposed for different types of enterprises to improve the condition and ensure the long-term functioning of the enterprise.
Conclusions. The development of an effective product strategy is the key to the successful enterprise functioning on the market, the basis for the formation of a strategy for implementing changes and the stage of technology for strategically adaptive management of internal changes in the process of transformations in industrial enterprises.

Keywords: strategy; strategy for implementing changes; product portfolio; strategic set of the enterprise.

 

УДК 658. 318

О. І. Гарафонова, д. е. н., доцент,
Р. В. Янковой, к. е. н., доцент

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ТА СТРАТЕГІЙ ЗМІН ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Актуальність теми дослідження. Для забезпечення довгострокового існування та розвитку, підприємці мають усвідомити необхідність співставлення тенденцій зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування при досягненні висунутих цілей.
Постановка проблеми. В умовах кризового стану підприємств для всіх керівників важливим і невирішеним питанням є імплементація стратегічних альтернатив та стратегій змін для промислових підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування стратегій здійснення змін та стратегічного набору підприємства – це предмет стратегічного менеджменту, який досліджували та досліджують багато вчених, а саме: Артеменко Л. П., Бай С. І., Віханський О. С., Довгань Л. Є., Ігнатьєва І. А., Каракай Ю. В., Кравченко Т. А., Мартиненко М. М., Наумова А. І., Шегда А. В., Шершньова З. Є.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Питанню стратегічного управління присвячено ряд вітчизняних та закордонних публікацій, але залишається відкритим питання визначення стратегічних альтернатив підприємства в умовах кризи.
Постановка завдання. Таким чином, потреба до розробки стратегії змін, стратегічного набору та адекватних йому інструментів залишається пріоритетним для промислових підприємств в умовах кризи.
Виклад основного матеріалу. В економічній літературі пропонується безліч стратегій для різних типів підприємств для поліпшення стану та забезпечення довгострокового функціонування підприємства.
Висновки. Розробка ефективної продуктової стратегії є запорукою успішного функціонування підприємства на ринку, основою формування стратегії здійснення змін та етапом технології стратегічно-адаптивного управління внутрішніми змінами процесу трансформацій на промислових підприємствах.

Ключові слова: стратегія; стратегія здійснення змін; продуктовий портфель; стратегічний набір підприємства.

Читати 1891 разів Останнє редагування П'ятниця, 30 червня 2017 13:56
 

Зараз on-line

На даний момент 48 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2944
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18789
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46412
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346389