Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Gonchar O. I. Management of the potential of an enterprise on the basis of graph-analytical models

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-61-65

UDC 658.018(4)

O. I. Gonchar, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

MANAGEMENT OF THE POTENTIAL OF AN ENTERPRISE ON THE BASIS OF GRAPH-ANALYTICAL MODELS

Urgency of the research. The effectiveness of management decisions concerning the development of the potential of enterprises depends on the results of the assessment and positioning of its separate components.
Target setting. Graph-analytical modeling of the enterprise`s potential is its illustrative tool which improves the effectiveness of its implementation.
Actual scientific researches and issues analysis. Some aspects of management of the potential are analyzed by Beltukov E. A., Voynarenko M. P., Oleksyuk O. I., Otenko I. P., Popov E. V., Repina I. M., Savina H. H., Cherep A. V., Sharko M. V., Fedonin O. S. et al.
Uninvestigated parts of general matters defining. The questions of structuring, graph-analytical modeling, assessment and the effectiveness of management of the potential of an enterprise still remain unsettled.
The research objective. The aim of the article is to ground the principles of building graph-analytical models of the potential of an enterprise.
The statement of basic materials. It is stated that the results of evaluation of aggregate value and separate components of the potential of an enterprise, market opportunities, uncertainties and threats are the basis for strategic plans of the development of an enterprise.
It is proved that graph-analytical assessment methods demonstrate the results of research and provide information not only about the size of potential, but also about the "problem" elements.
The shortcomings of existing methods of assessment of the potential of an enterprise are defined (square of the potential, the radar method, ect.)
The feasibility of modeling and assessment of the potential of an enterprise for five elements - ‘vectors of development’ – informational, labor, financial, industrial and market potentials is grounded.
Attention is paid to the advantages of building the graph-analytical model – ‘star of the potential of an enterprise’
Conclusions. The importance of clarifying approaches to the interpretation and assessment of potential is related to the necessity of specifying the initial conditions to justify decisions on management of the potential and is a precondition for development prospects.

Keywords: potential of an enterprise, structure, elements, positioning, modeling, abilities, opportunities, management of the potential of an enterprise.


УДК 658.018(4)

О. І. Гончар, д. е. н., доцент

УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПОБУДОВИ ГРАФОАНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Актуальність теми дослідження. Ефективність управлінських рішень щодо розвитку потенціалу підприємств залежить від результатів оцінювання та позиціонування його окремих складових.
Постановка проблеми. Графоаналітичне моделювання потенціалу підприємства є інструментом його унаочнення і сприяє підвищенню ефективності реалізації потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти управління потенціалом досліджують Бельтюков Є. А., Войнаренко М. П., Олексюк О. І., Отенко І. П., Попов Е. В., Рєпіна І. М., Савіна Г. Г., Череп А. В., Шарко М. В., Федонін О. С. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Конкретизація питань структуризації, графоаналітичного моделювання, оцінювання та ефективності управління потенціалом підприємства, залишаються невирішеними.
Постановка завдання. Стаття присвячена обґрунтуванню засад побудови графоаналітичних моделей потенціалу підприємства.
Виклад основного матеріалу. Автором констатовано, що результати оцінювання сукупної величини і окремих складових потенціалу підприємства, ринкових можливостей, невизначеностей та загроз є підґрунтям для стратегічних планів його розвитку.
Доведено, що графоаналітичні методи оцінювання наочно демонструють результати дослідження і дозволяють отримувати інформацію не лише щодо розмірів потенціалу, але й щодо «проблемних» його елементів.
Встановлені недоліки існуючих методів оцінювання потенціалу підприємства (квадрат потенціалу, метод радару, тощо).
Обґрунтовано доцільність моделювання і оцінювання потенціалу підприємства за п’ятьма елементами – «векторами розвитку»: інформаційний, трудовий, фінансовий, виробничий та ринковий потенціал. Звернуто увагу на переваги побудови графоаналітичної моделі – «зірки потенціалу підприємства».
Висновки. Важливість уточнення підходів до інтерпретації та оцінювання потенціалу пов’язана із необхідністю конкретизації вихідних умов для обґрунтування рішень щодо управління потенціалом та є передумовою забезпечення перспектив розвитку.

Ключові слова: потенціал підприємства; структура; елементи; позиціонування; моделювання; здатності; можливості; управління потенціалом підприємства.

Читати 1913 разів Останнє редагування П'ятниця, 30 червня 2017 14:10
 

Зараз on-line

На даний момент 78 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2623
mod_vvisit_counterВчора3442
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні18468
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22267
mod_vvisit_counterВ цьому місяці46091
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3346068