Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Rakosii P. V. Theoretical approaches to the formation of the enterprise system crisis

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-74-77

UDC 658. 016.46

P. V. Rakosii, Аpplicant, Рostgraduate

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE ENTERPRISE SYSTEM CRISIS

Urgency of the research. Crisis phenomena in the Ukrainian economy reduces the effectiveness of traditionally used management practices, actualize the need for enterprises to use modern management methods.
Target setting. Enterprises tend to consider certain crisis phenomena not paying attention to the systemic crisis, which will have deeper consequences for the enterprise's activities in the future.
Actual scientific researches and issues analysis. A significant contribution to the development of theoretical aspects of the process of forming a crisis at the enterprise was made by such well-known domestic and foreign scientists as: M. Aistova, O. Amosha, A. Armenakis, N. Bieliaieva, D. Voronkov, O. Harafonova, V. Hrynova, R. Daft, I. Ihnatieva, I. Mazur, V. Mykytenko, V. Otenko, V. Ponomarenko, V. Shapiro, A. Shehda, Z. Shershnova, H. Shyrokova.
Uninvestigated parts of general matters defining. In recent decades, the aggravation of political and macroeconomic instability, even in developed countries with a traditionally stable economy, has significantly complicated the operating conditions of all economic entities and caused an increase in the uncertainty of the external environment.
The research objective. Thus, the occurs a need for a theoretical justification of the basic approaches to the definition of the concept of "system crisis" and the features of its formation.
The statement of basic materials. Approaches to the definition of the concept "system crisis" are considered in the article. The features of the formation of a systemic crisis in the enterprise are pointed. The factors forming the crisis in the enterprise are justified.
Conclusions. The systemic crisis affects not only one subsystem, but the whole enterprise, complicating communication between the individual objects of the firm and considerably complicating the management process.

Keywords: crisis; the systemic crisis; factors of systemic crisis; especially the crisis of the company.

 

УДК 658. 016.46

П. В. Ракосій, здобувач, аспірант

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність теми дослідження. Кризові явища в українській економіці зменшують ефективність традиційно використовуваних управлінських практик, актуалізують потребу підприємств у використанні сучасних методів управління.
Постановка проблеми. В Україні підприємства, як правило, розглядають окремі кризові явища, не приділяючи при цьому увагу системній кризі, що матиме більш глибокі наслідки для діяльності підприємства в майбутньому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розробку теоретичних аспектів процесу формування кризи на підприємстві зробили такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: М. Аістова, О. Амоша, А. Арменакіс, Н. Бєляєва, Д. Воронков, О. Гарафонова, В. Гриньова, Р. Дафт, І. Ігнатьєва, I. Мазур, В. Микитенко, В. Отенко, В. Пономаренко, В. Шапіро, А. Шегда, З. Шершньова, Г. Широкова.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В останні десятиліття загострення політичної та макроекономічної нестабільності, навіть у розвинених країнах з традиційно стабільною економікою, значно ускладнили умови функціонування всіх суб'єктів господарювання та зумовили наростання невизначеності зовнішнього середовища.
Постановка завдання. Таким чином, потреба теоретичного обґрунтування основних підходів до визначення поняття «системна криза» та особливості її формування.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто підходи до визначення поняття «системна криза». Зазначено, особливості формування системної кризи на підприємстві. Обґрунтовано фактори, що формують кризу на підприємстві.
Висновки. Системна криза впливає не лише на одну підсистему, а на все підприємство загалом, ускладнюючи комунікацію між окремими об’єктами фірми та істотно ускладнюючи процес управління.

Ключові слова: криза; системна криза; фактори формування системної кризи; особливості кризового стану підприємства.

Читати 4975 разів Останнє редагування П'ятниця, 30 червня 2017 14:40
 

Зараз on-line

На даний момент 95 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1643
mod_vvisit_counterВчора9212
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні31832
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні72670
mod_vvisit_counterВ цьому місяці187099
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці215865
mod_vvisit_counterРазом6920440