Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Shkarlet S. M., Khomenko I. O. The current state and prospects of development of international electronic commerce

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-133-138

UDC 339:004.738.5

S. M. Shkarlet, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
I. O. Khomenko, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ELECTRONIC COMMERCE

Urgency of the research. A retrospective study of international electronic commerce is timely diagnosing its current state for forecasting future situation, determine the level of involvement of Ukraine in international e-commerce
Target setting. The rapid variability of the environment, the dynamic development of the scientific sphere, active introduction of innovative technologies of information society has led to the emergence of a qualitatively new type of international e-trade.
Actual scientific researches and issues analysis. Among the foreign scientists who studied the formation and development of international electronic commerce are J. Neumann, Dzh. Forester, Henry Morgan’s Harald company and Stanley [6] and so on.
Uninvestigated parts of general matters defining. The analysis of studies and publications shows that local scientists have not considered the possibility of including Ukraine into the international e-commerce as a promising direction revival of foreign trade activities of the state, most attention was paid to achieving positive results within the country.
The research objective. An international study of electronic commerce in the world is appropriate and define the role of Ukraine as its member, which, combined with the dis-covery of the prospects of this form of economic relations in our country will propose ways to modernize ecommerce Ukraine towards intensification of foreign economic activity.
The statement of basic materials. There is a clear upward trend in the number of Internet users, new post offices, including country. During last years the number of ATMs was increased, which is a prerequisite for the development of electronic commerce, although the structure of payments for purchased online products still continues to dominate the cash calculation. Currently trading over the Internet ranks 2nd in the structure of retail trade in Ukraine.
Conclusions. Ecommerce should be positioned as a real opportunity to develop trade relations in Ukraine and in international economic activity.

Keywords: e-commerce; online trading; e-commerce; commercial activity; telecommunications technology; the global market.

 

УДК 339:004.738.5

С. М. Шкарлет, д. е. н., професор,
І. О. Хоменко, д. е. н., доцент

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Актуальність теми дослідження. Своєчасним є дослідження ретроспективи міжнародної електронної торгівлі, діагностування її сучасного стану задля прогнозування майбутньої ситуації, визначення рівня залучення України в процеси міжнародної електронної торгівлі.
Постановка проблеми. Стрімка мінливість зовнішнього середовища, динамічний розвиток наукової сфери, активне впровадження інноваційних технологій, формування інформаційного суспільства зумовили появу якісно нового типу міжнародної торгівлі – електронної.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед іноземних вчених, які досліджували становлення та розвиток міжнародної електронної торгівлі, Дж. Нейман, Дж. Форестер, компанія Генрі Моргана і Харальда Стенлі [6] тощо.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проведений аналіз досліджень і публікацій свідчить, що вітчизняні науковці не розглядали можливість включення України до міжнародної електронної торгівлі як перспективного напрямку пожвавлення зов-нішньоекономічної діяльності держави, увага акцентувалася переважно на досягненні позитивних результатів у межах країни.
Постановка завдання. Доречним є дослідження стану міжнародної електронної торгівлі у світі та визначення ролі України як її учасника, що в поєднанні з виявленням перспектив розвитку даної форми економічних відносин в нашій державі дозволить запропонувати шляхи модернізації електронної торгівлі України в напрямку активізації зовнішньоекономічної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Спостерігається чітка тенденція до зростання кількості користувачів Інтернет, з’являються нові поштові відділення, в тому числі приватні. Протягом останніх років зростала кількість банкоматів, що є однією з умов розвитку електронної торгівлі (, хоча в структурі платежів за куплені онлайн товари все ще продовжує домінувати готівковий розрахунок. Наразі торгівля через Інтернет посідає друге місце в структурі роздрібної торгівлі України.
Висновки. Електронну торгівлю слід позиціонувати як реальну можливість розвитку торгівельних відносин на території України та в сфері міжнародної економічної діяльності.

Ключові слова: електронна комерція; Інтернет-торгівля; електронна торгівля; комерційна діяльність; телекомунікаційні технології; світовий ринок.

Читати 1598 разів Останнє редагування П'ятниця, 14 липня 2017 10:53
 

Зараз on-line

На даний момент 35 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні279
mod_vvisit_counterВчора3727
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні11895
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні24563
mod_vvisit_counterВ цьому місяці59332
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці116425
mod_vvisit_counterРазом3247165